BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Lassie (2005)
Ci a gerddo . . .

PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Jonathan Mason; Peter O'Toole, Samantha Morton, John Lynch, Peter Dinklage, Robert Hardy, Steve Pemberton

Cyfarwyddo
Charles Sturridge

Sgrifennu
Charles Sturridge ar sail nofel Eric Knight.

Hyd
100 munud

Sut ffilm
Taith ryfeddol ci ffyddlon - Ci a gafodd ar ôl cerdded, yn wir

Y stori
Yn Selby, Swydd Efrog, mae Lassie yno'n ddi-ffael wrth giât yr ysgol i gyfarfod Jo Carraclough (Jonathan Mason) ar ddiwedd dydd.

Ond pan fo'r pwll glo lleol yn cau; er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd rhaid i Sam a Sarah Carraclough (John Lynch a Samantha Morton), tad a mam Joe, werthu Lassie i'r pendefig lleol, Dug Rudling (Peter O'Toole) - sydd ei heisiau i godi calon ei wyres bruddglwyfus, Cilla (Hester Odgers).

Wrth gwrs mae Lassie yn mynnu dianc a dychwelyd at Joe bob cyfle gaiff. Ond, deulu gonest ac anrhydeddus ag yw, mae'r Carracloughs yn ei dychwelyd i'r Dug bob tro i'w rhoi eto yng ngofal y meistr cŵn brwnt a ffiaidd, Hynes (Steve Pemberton).

Hyd yn oed pan fo'r Dug yn symud i hafota yng ngogledd eithaf Yr Alban mae Lassie yn dianc o ddwylo Hynes a chychwyn ar daith beryglus yn ôl at Joe, gannoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Mae sawl antur ar y ffordd gan gynnwys cip ar anghenfil Loch Ness, cael ei bygwth gan ffarmwr â gwn, cael ei herlid gan ddynion dal cŵn hyd strydoedd Glasgow, ac ysbaid fwy dymunol yng nghwmni corrach crwydrol gyda sioe bypedau (Peter Dinklage).

Y canlyniad
Does yna ddim byd gwell na rhyfel dosbarth hen-ffasiwn i hogi rhagfarnau greddfol rhywun! Y teulu bach - cyffredin, gonest a gweithgar - yn ei fwthyn tlawd ond diddos ar y naill law a'r pendefig trahaus, crand ei acen, ar y llaw arall!

A dyna a gawn ar gychwyn Lassie wrth i'r Dug fanteisio ar dlodi'r Carracloughs a defnyddio'i arian i gael Lassie i'r wyres fach sy'n hiraethu am eu rhieni sy'n byw yn Llundain.

Lassie Yn anffodus, dydi'r syniad traddodiadol hwn o drechaf treisied gwanaf gwinged ddim yn parhau ac erbyn y diwedd gwelir mai calon ddigon meddal sydd gan yr hen Ddug dan y rhwysg allanol. Ei gynffonnwr o was cyflog, Hynes, yw'r gwir ddihiryn a buan iawn y caiff hwnnw gic bendefigaidd yn ei ben ôl.

Yn wir, molawd i'r syniad traddodiadol o bobl yn gwybod eu lle gyda'r pendefig yn ei blasdy a'i weision yn ei fythynnod ar rent yw un Charles Sturridge.

Daw'r stori i'w therfyn ar drothwy'r Nadolig ac ysbryd yr ŵyl honno sy'n teyrnasu gyda phawb, gan gynnwys Joe, ei dad, ei fam a Lassie, yn hapus byth mwyach tra bo Hynes yn ei gwt yn llyfu'i glwyfau.

Y sefyllfa berffaith ar gyfer dilyniant.

Crio?
A ydi Rhodri Morgan yn arbenigwr ar hwyaid?
Ooooooo - byddwch fwy o angen ffunen na phopcorn.

Y darnau gorau

 • Ffilm gymesur yw hon heb olygfeydd mawrion - ond fe fydd y diweddglo Nadoligaidd a Lassie'n hanner marw yn yr eira wedi ei thaith bedestraidd o'r Alban yn cyffwrdd sawl calon.
 • Mwynhewch y frwydr rhwng y dihirod a'r corrach.

  Perfformiadau
 • Gwyliwch am gameos gan nifer o actorion adnabyddus sy'n cynnwys Edward Fox, Robert Hardy a Nicholas Lyndhurst.
 • Mae Jonathan Mason yntau yn gwneud diwrnod da o waith fel Joe. Drygionus ac annwyl ar yr un pryd - fel y dylai pob arwr o blentyn fod.
 • Mae Peter O'Toole yn mwynhau pob eiliad o fod yn Ddug esentrig.

  Gystal â'r trelar?
  Heb weld un.

  Ambell i farn
  Yn y Sunday Times roedd y pennawd gorau: Flair of the Dog.

  Ci o frîd
  Mewn stori fer, Lassie Come Home a gyhoeddwyd yn The SaturdayEvening Post yn yr Unol Daleithiau yr adrododd Eric Knight stori Lassie gyntaf.

  Yn y stori honno bu Lassie yn disgwyl Joe ddeg oed wrth giât yr ysgol bob diwetydd am bedair blynedd nes y collodd tad Joe ei waith a gorfod gwerthu'r ci i bendefig lleol er mwyn cael arian i fyw.

  Ar ôl cael ei chludo i berfeddion yr Alban dihangodd Lassie gan gychwyn ar daith anturus yn ôl at Joe gan gerdded mil o filltiroedd i gyd cyn cyrraedd giât yr ysgol mewn storm o eira.

  Cafodd y stori gystal derbyniad fe'i hymestynnwyd gan Knight a'i chyhoeddi'n llyfr yn 1940. Yn fuan iawn yr oedd hwnnw ar gael mewn 25 o wahanol ieithoedd.

  Ymddangosodd y ffilm gyntaf, Lassie Come Home, yn 1943 gydag Elizabeth Taylor ddeg oed yn cymryd rhan.

  Dilynwyd Lassie Come Home gan saith ffilm Lassie arall a chyfresi radio a theledu - ond blas Americanaidd oedd i'r rhain i gyd.

  Ci - yn hytrach na gast - o'r enw Pal a chwaraeodd ran Lassie yn y ffilm wreiddiol. Collodd yr ast a ddewiswyd yn gyntaf y rhan oherwydd iddi ddechrau bwrw'i blew adeg ffilmio.

  Bu Pal mor llwyddiannus y cafodd ei ddisgrifio gan un adolygydd fel "Greer Garson efo blew" ac ef chwaraeodd y rhan yn chwech o'r saith ffilm a ddilynodd ac ef a glywyd yn cyfarth ac yn chwyrnu ar The Lassie Radio Show.

  Yn 1962, ymddangosodd Lassie's Great Adventure.

  Cadwyd y rhan yn y teulu, fel petai, gyda Lassie yn cael ei chwarae gan bedair cenhedlaeth o gŵn o'r un tras rhwng 1954 a 1973 ac yn y ffilm The Magic of Lassie yn 1978 parhawyd â'r arfer i ddefnyddio ci, yn hytrach na gast - yr wythfed genhedlaeth o'r un llinach o gŵn y tro hwn!

  Yn 1973 gwnaeth y cynhyrchwyr bethau'n haws iddyn nhw'u hunain trwy greu cyfres gartŵn, Lassie Rescue Rangers.

  Yr awdur
  Yr oedd Eric Knight ei hun yn awdur diddorol. Fel Joe Carraclough yr oedd yntau yn fab i löwr yn Swydd Efrog ond bu farw ei dad pan nad oedd Eric ond yn dair oed. Wedi rhai blynyddoedd yn gweithio'n blentyn yn y pyllau gadawodd yn 15 oed am yr Unol Daleithiau i geisio gwell a chafodd ei addysg yn Boston.

  Adeg y Rhyfel Byd Cyntaf dychwelodd i Ewrop yn filwr ym myddin Canada.

  Wedi'r rhyfel bu'n ymhél ag amrywiaeth o waith gan droi at newyddiaduraeth yn y diwedd ac ennill ei blwyf yn feirniad ffilm yn Philadelphia cyn troi at ffermio a sgrifennu.

  Ond diwedd trist a fu iddo -yn swyddog yn adran gwneud ffilmiau byddin yr Unol Daleithiau fe'i lladdwyd pan ddaeth ei awyren i lawr yn 1943.

  Ymhlith ei lyfrau eraill cyhoeddodd Portrait of a Flying Yorkshireman a nofel a gyhoeddwyd yn 1938, You Play the Black and the Red Comes Up.

  Man a lle
  Er mai yn yr Alban a Swydd Efrog mae'r stori yn Iwerddon ac Ynys Manaw y bu llawer o'r ffilmio. Golygfeydd gwych.

  Gwerth ei gweld?
  Hei, on'd yw pawb yn hoffi stori seml, hen-ffasiwn, dda o bryd i'w gilydd? Newid braf o'r holl ruthro, rasio, saethu a mynd dros ben llestri sydd yn y sinema y dyddiau hyn.
  Hen ffasiwn efallai ond mae stori dda bob amser yn gafael. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy