BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Last King of Scotland (2007)
Dan hud y bwystfil hoffus

15

Pedair seren a hanner allan o bump a hanner

Y sêr
Forest Whitaker, James McAvoy, Gillian Anderson, David Oyelowo

Cyfarwyddo
Kevin MacDonald

Hyd
121 munud

 • Adolygiad gan Gwion ap Rhisiart

  Sut ffilm?
  Profiad o gyfarwyddo ffilmiau dogfen sydd gan Kevin MacDonald a dyma'r tro cyntaf iddo gynhyrchu ffilm nodwedd ffuglen.

  Er hynny, mae hon yn stori naturiol a synhwyrol iddo fynd i'r afael â hi gan ei bod wedi'i seilio ar ddigwyddiadau go iawn.

  Y stori
  Mae'r ffilm yn dilyn Nicholas Garrigan (McAvoy) sydd newydd raddio'n feddyg mewn prifysgol yn yr Alban ac er mwyn ehangu ei orwelion yn penderfynu mynd i gynorthwyo cleifion yn Uganda.

  Wedi cyrraedd y wlad daw yn rhan o'r newid a fu yno ar ddechrau'r Saithdegau pan ddaeth Idi Amin yn brif weinidog y wlad.

  Gan fod gan Amin hoffter o'r Alban oedd yn ymylu ar fod yn afreal mae'n gwahodd Garrigan i fod yn feddyg personol iddo.

  O dipyn i beth mae Garrigan yn difaru derbyn y gwahoddiad o weld bod y rhethreg ysbrydoledig ac egwyddorol a ddefnyddiodd yr arweinydd mawr ar ddechrau'i deyrnasiad yn cuddio gwirionedd erchyll o hil-laddiad a chamdrin ar raddfa anhygoel.

  Y canlyniad
  Mae'r ffilm yn orlawn o densiwn, awyrgylch a chyffro pur.

  Fe'i ffilmiwyd yn Uganda ei hun ac mae hynny'n sicr yn ychwanegu at realaeth yr hyn a welwn ar y sgrîn.

  Mae'r stori'n llyfn iawn er ar adegau yn rhy slic ac o ganlyniad yn sgimio dros rai o'r ffeithiau creulon.

  Mae diffyg cyffredinol yn y golygu o bryd i'w gilydd (pam bod angen y berthynas gyda chymeriad Gillian Anderson gan nad yw'n arwain at ddim?)

  Hefyd, mae perthynas Garrigan ag un o wragedd Amin yn hollol anghredadwy ond rwy'n derbyn ar yr un pryd fod creu sefyllfa ddramatig fel hon wedi ychwanegu at y stori a'r tensiwn.

  Rhai geiriau
  • Wedi i alltudio Asiaid Uganda o'r wlad gael ei feirniadu gan y wasg ryngwladol, mae Amin yn mynnu gwybod pam nad yw Garrigan wedi ei rybuddio i beidio â mynd ymlaen â hyn a phan fo Garrigan yn ceisio dweud ei fod wedi ei rybuddio, mae Amin yn troi a dweud; "Ond wnes di ddim fy mherswadio, Nicholas."

  Ambell i farn
  • Mae'r Guardian yn canmol Forest Whitaker i'r cymylau drwy ddweud: "Uwchlaw popeth arall, mae hwn yn arddangosiad anhygoel o actio cymeriad gan Forest Whitaker mewn rôl ysgeler a dieflig. Mae gwobrau wedi eu creu ar gyfer perfformiadau fel hyn."

  • "Mae'r plot yn troi yn enbydus o agos at Hollywood pan fo'r meddyg yn cychwyn perthynas gydag un o wragedd Amin. Ond mae Whitaker ar dân, a phan yw ef ar y sgrîn mae'n eich cadw yn hollol glwm i'r ffilm" meddai Rolling Stone.

  Perfformiadau
  • Mae portread Whitaker o Idi Amin gyda'r gorau a welais erioed wedi ei seilio ar gymeriad go iawn.

  Weithiau'n swyno'r gynulleidfa gyda'i natur hawddgar a'i doniolwch ond wedyn yn troi'n berson mwyaf iasoer.

  Mae'n llwyr ddarbwyllo'r gynulleidfa pa mor bosib yw hi i arweinydd hudo cenedl gyfan ac ar yr un pryd fod ei gelyn gwaethaf.

  • Nid oeddwn wedi sylweddoli pa mor dalentog oedd James McAvoy nes ei weld ar y rhaglen deledu Shameless ar Channel 4.

  Mae ei weld ar y sgrîn fawr yn cadarnhau fod ganddo bresenoldeb a gallu arbennig.

  Mae'n hawdd ei gymharu gydag Ewan McGregor ifanc - ac mae hynny'n dipyn o ganmoliaeth.

  Er yn chwarae cymeriad gorhyderus a ffaeledig llwydda i wneud hynny mewn modd hoffus ac nid yw byth yn colli eich cydymdeimlad yn llwyr.

  • Er mai cymeriad ymylol mae'n chwarae mae perfformiad David Oyelowo fel cyd feddyg i Garrigan yn yr ysbyty yn un cadarn iawn gyda nifer o'r golygfeydd y mae ynddynt yn gwbl allweddol i'r stori.

  Darnau gorau
  • Does dim golygfa fwy cyffrous na'r un lle mae Garrigan yn amddiffyn Amin rhag ymgais i'w lofruddio mewn car.

  Mae siots camera cyflym a'r symudiadau afreolus gan y ddau wrth geisio ffoi yn drawiadol dros ben.

  • Mae'r olygfa sy'n darlunio bywyd bras Idi Amin - y partis, alcohol a merched - yn wrthgyferbyniad effeithiol iawn gyda bywydau tlawd a syml dinasyddion Uganda ar y pryd.

  Gwerth ei gweld?
  Ni amharodd y gwendidau y cyfeiriais atynt ar fy mwynhad o'r ffilm mewn unrhyw ffodd.

  Mae'r amseru, rhythm a strwythur bron a bod yn berffaith a chyda pherfformiadau mor wefreiddiol bydd hon yn un o'r ffilmiau gaiff barch mawr am flynyddoedd i ddod.

  Os na fydd yr Academy yn dyfarnu Oscar i Forest Whtaker am ei berfformiad byddaf yn bwyta fy nhocyn sinema!

  Dyma'r ffilm orau a'r un bwysicaf i ddeillio o goffrau arian cyhoeddus Prydain ers blynyddoedd maith. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy