BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Iron Man (2008)
Digon o bres mewn hen haearn

12A

Tair seren allan o bump

Y sêr
Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges.

Cyfarwyddo
Jon Favereau

Sgrifennu
Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum a Matt Holloway - yn seuiliedig ar y cymeriad o gomic Marvel.

Hyd
126 munud

Sut ffilm
Oes wir, mae yna arian mewn hen haearn..

A beth fyddai Hollywood yn ei wneud heb gomic Marvel. Dim Batman, dim Spider-Man, dim Incredible Hunk, dim llawer o ddim.

Ac yn awr, Iron Man - nid y mwyaf atyniadol na'r mwyaf poblogaidd o gymeriadau'r comic ond yn un y teimlwyd ei bod hi werth gwario $200m arno i'w drosglwyddo'n ffillm.
Y gyntaf o dair ffilm amdano, medden nhw.

Oes wir, mae yna bres mewn hen haearn.

Y stori
Mae'r stori'n cychwyn yn niffeithdir Affganistan lle mae'r gwerthwr arfau dinistriol Tony Stark (Robert Diowney Jnr) yn arddangos gerbron arweinwyr milwrol America ei arf diweddaraf.

Yn un o ddynion cyfoethocaf y byd sy'n ymdrybaeddu mewn bywyd swanc a bras mae ei lygaid bob amser ar y ferch nesaf i'w hudo i'w gartref crand sy'n clwydo ar ochr clogwyn uwchlaw traeth Malibu.

Ond yn Affganistan mae Dynion Drwg yn chwythu'r cerbyd mae'n teithio ynddo yn chwilfriw mân a'i niweidio yntau yn ddifrifol gyda'i arfau ei hun cyn ei gludo i un o'r ogofau hynny y mae Dynion Drwg yn byw ynddynt.

Yr ydych yn gwybod yn syth eu bod yn ddynion drwg gan eu bod yn gwisgo barfau duon ac yn siarad iaith sy'n gwbl annealladwy iddo.

Yn ffodus mae carcharor arall yn yr ogof sy'n deall be maen nhw'n ddweud heb orfod darllen y geiriau ar y sgrin ond sydd, yn bwysicach fyth, yn achub bywyd Stark trwy osod magned drydanol yn ei frest er mwyn rhwystro'r shrapnel o'r ymosodiad ffrwydrol gyrraedd ei galon.

Mae'r fagned hon yn fogail o oleuni gydol y ffilm, nid annhebyg i'r bobl annifyr yna sy'n dreifio tu ôl ichi yn y nos a'u golau niwl yn eich dallu o'ch drych..

Ta beth caiff Stark gyfarwyddyd i adeiladu ei arf diweddaraf ar gyfer y terfysgwyr ac er ei fod yn ymddangos fel pe byddai'n brysur ufuddhau yr hyn mae o'n ei wneud mewn gwirionedd ydi adeiladu gwisg fetel iddo'i hun er mwyn dianc.

Mae'r wisg - er yn edrych fel rhywbeth a wnaed gan Ned Kelly a'r Steptoes - yn gwrthsefyll bwledi ac yn taflu mwy o fflamau na thân eithin. Yn llwyddiant ysgubol mae'n ei godi hefyd i'r entrychion a'i hedfan i ddiogelwch i'w achub gan Americanwyr cyfeillgar.

Bu'r profiad yn un digon ysgytwol iddo sylweddoli nad trwy gynhyrchu arfau mae dofi'r byd gan fod tuedd i Elynion Drwg ddefnyddio arfau'r Bobol Dda yn erbyn Americanwyr fel ef.

Felly mae'n cysegru ei fywyd i berffeithio'r wisg fetel a fydd yn ei alluogi i hedfan yma ac acw dros y byd yn trechu Dynion Efo Barfau Duon ac achub Plant Diniwed Gyda Llygaid Mawrion.

Ond mae gelyn mewnol (gyda barf wen!) mewn gwisg cyfaill ym mhresenoldeb Obadiah Stane (Jeff Bridges) sy'n cynllwynio yn ei erbyn gyda phob math o obadias sut i goncro'r byd ac ymgyfoethogi.

Yn y frwydr fawr i drechu Stane mae Stark yn dibynnu'n fawr ar ei ysgrifenyddes bersonol Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) sydd mewn cariad â Stark er nad yw ef na hi yn sylweddoli hynny.

Ac wrth gwrs mae yntau mewn cariad â hithau er nad yw ef na hi yn sylweddoli hynny ychwaith!

Y canlyniad
Wel, mae'n well na gwario $200m ar wneud arfau mae''n debyg ac ni fydd neb yn synnu clywed bod yr effeithiau arbennig yn eithriadol o, wel o arbennig, unwaith eto yn ffrwydradau ac yn fflamau ac yn hedfanau.

Mae'r feddylfryd, wrth gwrs, yn gwbl Americanaidd ac yr oedd hynny'n wir am y cymeriad pan ymddangosodd gyntaf yn y Chwedegau.

Y gwahaniaeth yw mai'r Comiwnyddion oedd Y Dynion Drwg yr adeg honno ond gyda'r oes a'r byd wedi symud yn eu blaen mewn ogofau ym mynydd-dir caregog Affganistan mae'r gelyn yn cartrefu'n awr.

Ond gyda rhywfaint o ddrwg yn y caws gartref hefyd ar ffurf Obadiah Stane.

Ambell i farn
At ei gilydd mae'r beirniaid wedi eu bodloni gan ganmol Yr Effeithiau wrth gwrs ond hefyd yr elfen o hiwmor sydd yn y ffilm.

 • Yn ôl y Daily Mirror hon, blocbystar cyntaf y flwyddyn, "fydd yr un i'w guro" eleni. Mae'r papur hefyd yn hoffi'r ffaith fod Iron Man / Stark mor wahanol o ran nature i'r Spider-Man-Toby Maguire myfiol a'r gweddill o'r arwyr .

 • Mae'r Guardian yn gweld Iron Man fel cymysgedd o Robocop, Darth Vader ac Iron Man Ted Hughes hyd yn oed "ond ei fod yn llai o ddirgelwch ac yn fwy llwydaidd na nhw".

  Ond er nad yw'n llawdrwm ar y ffilm mae'r papur yn ofni bod ôl rhwd ar yr haearn yn barod!

 • Rhoddodd y ffilm gryn dipyn mwy o bleser i adolygydd gwefan Saesneg y BBC sy'n canmol ynni a hiwmor Downey Jr a'i berfformiad "delightful" gan ychwanegu ei fod yn tra rhagori ar Batman a Spider-Man - ond rwy'n ei chael ei anodd cael fy narbwyllo o hynny gan fod y Batman diwethaf a'r ail a thrydydd Spider-Man wedi torri cwys go drawiadol.

  Rhan orau
 • Mae'r holl rannau 'action' yn drawiadol.

 • Yr ymladdfa fawr rhwng Iron Man ac Obadiah.

 • Y darnau o'r arfwisg fetalaidd yn clicio i'w lle am gorff Stark.

  Rhai geiriau
 • "Maen nhw'n dweud mai'r arf gorau yw'r un nad oes raid ichi ei danio. Mae'n well gen i arf nad oes raid ichi ei danio ond unwaith."

 • "Heddwch ydi bod â ffon fwy na'r dyn arall." "Mae hynna'n grê t o enau'r dyn sy'n gwerthu'r ffyn!"

 • "Gwelais ddynion yn cael eu lladd gydag arfau a adeiladais i'w hamddiffyn."

 • "Dyro imi 'Scotch' rydw i ar lwgu."

  Perfformiadau
 • Mae Downey Jr yn cyfuno'r elfen hedonistaidd a'r elfen egwyddorol yn ddigon creadwy. Digon o hiwmor a sawl brawddeg fachog. Ydi, mae o'n iawn.

 • Mae Gwyneth Paltrow wedi hen ennill y disgrifiad "The Queen of Bland ac mae'n parhau i deyrnasu yn y ffilm hon. Er pob ymdrech i greu rhyw berthynas Bond / Moneypenny dydi o ddim yn gweithio. Roedd angen rhywun gyda chryn dipyn mwy o gythrel ynddi.

  Yn eich atgoffa . . .
  O'r hysbyseb ar y teledu lle mae'r car yn troi'n greadur dwygoes.

  Gwerth ei gweld?
  Un i'r teulu. Efallai y bydd y plantos yn gogrwn rhywfaint yn ystod y darnau geiriol ond fe fyddan nhw wrth eu boddau gyda'r ffrwydradau, yr hedfan a chyda'r dyfeisiadau yn labordy Stark.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy