BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dal i fyny efo'r Jonesus

12A

Pedair seren allan o bump

 • Adolygiad Glyn Evans

  Y sêr
  Harrison Ford, Cate Blanchett, Karen Allen, Ray Winstone, John Hurt, Shia LaBeouf, Jim Broadbent..

  Cyfarwyddo
  Steven Spielberg

  Sgrifennu
  George Lucas.

  Hyd
  123 munud

  Sut ffilm?
  Ffilm sydd ond am funud yn byw yn y byd go iawn.

  A hynny pan yw Indiana Jones (Harrison Ford) yn cael ei wahardd o'i swydd brifysgol oherwydd ofnau di-sail yr FBI ei fod yn 'subversive' - a hynny'n gorfodi Deon y brifysgol (Jim Broadbent) i ymddiswyddo mewn cydymdeimlad ag ef.

  Dyma'r Pumdegau pan oedd yr Americanwyr yn gweld Comiwnyddion ym mhobman gan gynnwys "yn eu cawl" ys dywed un o gymeriadau'r ffilm.

  Mae'r obsesiwn McCarthy â Chomiwnyddiaeth a chynllwynwyr yn taflu ei gysgod dros ddechrau'r ffilm ond buan iawn y dihangwn i ddwyawr a mwy o hwyl stribed comics lle mae pawb yn mwynhau eu hunain yn rhyfeddol mewn stynts sy'n mynd a gwynt rhywun.

  Mae 19 mlynedd ers yr Indiana Jones diwethaf - y gorau o'r triawd o ffilmiau lle mae Jones yn ymuno â'i dad (Sean Connery) i drechu'r Natsiaid yn eu hymchwil am y Y Greal Sanctaidd ar drothwy'r Ail Ryfel Byd.

  Fel Harrison Ford yr actor mae Indiana Jones y cymeriad wedi heneiddio ac y mae yna nifer o jôcs am heneiddio a bod yn hen.

  "Faint wyt ti, 80?", hola Mutt Williams, cydymaith ifanc newydd Jones, (Shia LaBeouf).

  Pan ddychwelodd Sean Connery i ran James Bond wedi absenoldeb o 12 mlynedd gwnaed pob ymdrech i'w iengeiddio - dydi Spielberg ddim yn trafferthu ac o'r herwydd y Jones y mae ei enw ar y can a gawn.

  Ond yn dal i fedru cyflawni'r un hen wrhydri anhygoel gyda'i chwip a'i ddyrnau.
  Ond yn fodlon cyfaddef ei bod hi'n anos!

  Mae'n deyrnged i'r fenter fod y cyfan yn argyhoeddi.

  Bydd y ffyddloniaid wrth eu boddau gyda'r aml deyrngedau yn ystod y ffilm i'r tair ffilm flaenorol.
  Llun o'i dad (Connery) a Dr Marcus (Denholm Elliott) ar ddesg yr arwr - y ddau bellach wedi'n gadael a'r Deon yn gofidio gyda Jones eu bod yn awr mewn oed pan yw bywyd wedi dechrau cymryd yn hytrach na rhoi.

  Mae sawl golygfa ddramatig hefyd sy'n adlais o gampau'r gorffennol ac y mae hen gariad Jones, Marion Ravenwood (Karen Allen) yn ôl - hithau hefyd wedi heneiddio gyda rhai'n ddigon creulon i ddweud i'r blynyddoedd fod yn fwy angharedig â hi nag â Harrison Ford! Ond bu Ford o'i ddyddiau cynnar yn ddyn actor a edrychai fel pe byddai a pwysau'r byd yn go drwm ar ei ysgwyddau a chanddo felly lai o ffordd i fynd fel petai.

  Mae teyrngedau slei i arwyr sinemaol eraill hefyd gyda dyfodiad Murtt Williams yn atgof o Marlon Brando yn The Wild One ac o Ricky Nelson fyrbwyll hoffus yn Rio Bravo

  O ydi mae hon yn ffilm sy'n hwyl ar fwy nag un cyfrif ond yn deyrnged yn bennaf i'r hen ffilmiau cliff-hanger episodig a oedd yn arlwy Sadyrnol dyddiau cynnar y sinema gydag arwyr yn wynebu eu diwedd un Sadwrn ond "gydag un ymdrech fawr anhygoel" yn cael eu traed yn wyrthiol rydd yn Sadwrn wedyn.

  Mae'r yn rolarcostar o beryg a dianc - i ragor o beryglon!

  Y stori
  Unwaith eto mae Indiana Jones ar gael i achub y byd rhag ei feddiannu gan bwerau'r drwg - y tro hwn ym mherson y Cyrnol KGB seicig, Irina Spalko sy'n cael ei chware fel rhyw Rosa Clebb fwy lluniaidd ond gyda'r un rhewlif yn ei gwythiennau.

  Yn gwisgo siwt drowsus mae Cate Blanchett yn poeri bygythiadau mewn acen Rwsiaidd sy'n rhoi corneli i bob gair.

  Ymhlith olion y Maya ym Mheriw y mae hi ar ôl penglog crisial a fydd yn ei galluogi i reoli meddyliau'r byd.

  Ac wrth gwrs dim ond Jones, Mutt a'r Cocni o Mi6 (Ray Winstone) all ei rhwystro - er ni all neb fod yn siŵr iawn beth yn union yw teyrngarwch y Sais.

  Rhwng popeth mae yma ddwyawr o hanner o fod a dim amser i gymryd eich gwynt wrth i'r criw o anturwyr gael eu taflu o un trychineb i'r llall gyda cheir a cherbydau milwrol yn ymlid ei gilydd rhwng tyrrau ifori ysgolheictod un munmud a thrwy goedwigoedd peryglus Periw a thros Niagrfeydd o raeadrau gwylltion.

  Ond fel gyda'r ffilmiau Indi i gyd dydi hiwmor a'r sylw bachog byth ymhell i ffwrdd.

  Ond dydi'r 'cemistri' ddim cystal â'r hyn a gyflawnwyd gan Ford a Connery yn y Last Crusade.

  Y canlyniad
  Er nad yw'r un o'r ffilmiau Indi yn rhai sy'n cymryd eu hunain ormod o ddifrif y mae Spiielberg bob amser yn cymryd diddori o ddifrif.

  Wrth gwrs fe ddywed sawl un wrthych nad yw hon gystal â'r ffilmiau eraill ac, yn wir, llugoer fu'r derbyniad o sawl cyfeiriad.

  Ond mewn gwirionedd does dim llawer i'r ffyddloniaid gwyno amdano ac fe fydd y gwir edmygwyr yn barod i faddau namau er, bydd rhai ohonom yn anesmwyth gyda'r naws a'r awyrgylch wrth Gomiwnyddol.

  Y darnau gorau
  Mae yna gymaint ohonyn nhw:
 • Y ffrwydrad atomig.

 • Y ras drwy gampws y Brifysgol.

 • Yn y fynwent.

 • Y ras drwy'r goedwig.

 • Y morgrug cochion.

 • Cwymp car dros y dibyn ac yn erbyn coeden.

  Ambell i farn
 • "Mae'r chwip yn dal yn ei law," meddai'r Observer.

 • Ond dywed y Spectator mai'r peth tecaf i'w ddweud am y ffilm yw; "os yw hon y math o ffilm sy'n eich cyffroi yna fe fydd yn eich cyffroi ac os nad yw, fydd hi ddim!"

  Gwerth ei gweld?
  Mae'n hwyl - yn enwedig i'r anfeirniadol sy'n fodlon ei derbyn am yr hyn yw hi.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy