BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


In Prison My Whole Life
Bywgraffiad, stori dditectif a thaith dywyll

PGPedair seren

Cyfarwyddo: Marc Evans

Sgwennu: Marc Evans a William Francombe

Hyd: 93 munud

 • Adolygiad Lowri Haf Cooke
 • Ar Ragfyr 9, 1981, dedfrydwyd gyrrwr tacsi a newyddiadurwr croenddu o'r enw Mumia Abu-Jamal i farwolaeth am lofruddio heddwas gwyn o'r enw Daniel Faulkner yn Philadelphia.

  Ar yr un diwrnod, ganed Will Francombe yn Llundain i rieni wnaeth bwynt o atgoffa'u mab o'r cyd-ddigwyddiad hwn ar bob pen-blwydd.

  Dechrau ymchwilio

  Rai blynyddoedd yn ôl, ac yntau'n ddyn ifanc yn ei ugeiniau, dechreuodd ymchwilio i achos y carcharor a fu dan glo ers diwrnod ei enedigaeth.

  Mae canlyniad yr ymchwil, sef y ffilm ddogfen hon, yn gyfuniad o fywgraffiad, stori dditectif a thaith dywyll i galon pwdr system gyfiawnder yr Unol Daleithiau.

  Mae'n ffilm sy'n perthyn i Will gymaint ag yw i'r cyfarwyddwr Cymraeg, Marc Evans, a ddaeth i gyswllt â'r dyn ifanc trwy'r cynhyrchydd Livia Giuggioli-Firth.

  Mae'n dechrau mewn ffordd hynod drawiadol. Gofynnir i'r gynulleidfa ystyried am funud, ac ar ddiwedd y munud hwnnw, clywir lais deallus ac angerddol y carcharor dan sylw, o un o'i areithiau radio cyhoeddus a ddarlledir yn yr Unol Daleithiau, yn disgrifio bywyd ar Death Row.

  Crynhoir y profiad trwy bwysleisio mai'r hyn a wneir fwyaf mewn cell ydy aros.
  Yn benodol, aros i farw.

  O fewn dim, cawn ein cyflwyno i'n tywysydd, Will; dyn ifanc breintiedig a fagwyd yn rhannol yn Llundain ac ar Long Island, Efrog Newydd.

  Hanes y noson

  Crynhoir ei berthynas ef ag Mumia Abu Jamal a dilynwn ei daith wrth iddo geisio tyrchu i hanes cymhleth noson y "llofruddiaeth" - sydd yn ein atgoffa fod America y cyfnod hwnnw - ac yn arbennig gwleidyddiaeth leol a heddlu Philadelphia - yn berwi o densiynau hiliol.

  Darlunir dinas oedd ymhell o ymgorffori'r "City of Brotherly Love", er gwaethaf ymffrost lleoliad y Liberty Bell a'r man yr arwyddwyd y Datganiad Anibyniaeth ym 1776.

  Datgelir yr anghysondebau a'r camgymeriadau cyfreithiol a arweiniodd at ddedfrydu Mumia Abu Jamal i farwolaeth, bydded yn euog neu'n ddi-euog o'r cyhuddiad.

  Cawn hefyd gyfarfod nifer o'r bobol sydd yn ymgyrchu ar ran apêl y carcharor am achos tecach ac eraill sy'n gwrthwynebu'r gosb eithaf.

  Hefyd, clywn am y ffordd y cafodd unrhyw wrthwynebiad gan bobol groenddu yr Unol Daleithiau i status quo y cyfnod ei dawelu trwy ddulliau cwbl ffasgaidd - a bod hyn yn dal i ddigwydd i raddau helaeth.

  Mae ffigurau amrywiol iawn ymhlith y cymeriadau sy'n goleuo'r ymchwilydd ifanc - a thrwyddo ef, y gynulleidfa - ar hyd y daith hon, o'r athronydd Noam Chomsky a'r ymgyrchwraig wleidyddol, Angela Davis, hyd at yr awdures Toni Morrison a'r artistiaid cerddorol Mos Def, Snoop Dogg a Steve Earle.

  Fodd bynnag, cynhelir y cyfarfyddiad pwysicaf - rhwng Will Francombe a Mumia Abu Jamal ei hun - y tu ôl i ddrysau caedig y carchar maximum security gwledig ger Waynesburg, Pennsylvania, am i system gyfiawnder y dalaith honno basio cyfreithiau i gyfyngu ar ei hawliau dynol, a hynny yn ei enw ef.

  Defnydd deallus

  Mae ei absenoldeb corfforol yn amlwg gydol y ffilm, ond gwneir defnydd helaeth a deallus o'i areithiau a'i lais dwfn ac awdurdodol, sydd yn dwyn i gof ddull areithio trydanol yr ymgyrchydd Dr Martin Luther King a'r Arlywydd newydd, Barrack Obama.

  Dydy Will ei hun ddim yn bresenoldeb arbennig o garismataidd; yn wir, mae na beryg weithie iddo ymddangos fel petai allan o'i ddyfnder yng nghwmni'r radicaliaid a'r deallusion.

  Ond, serch hynny, mae yna rywbeth gonest ac apelgar am ei ddiniweidrwydd gan fod ei syndod o ddarganfod rhai ffeithiau moel yn adlais o'n hanwybodaeth ninnau fel cynulleidfa am ddigwyddiadau na chyrhaeddodd newyddion lleol y cyfnod, heb sôn am raglenni newyddion rhyngwladol.

  Mae na sawl peth trawiadaol iawn am y ffilm ddogfen hon.
  Nid yn unig fod yma stori ddynol sydd yn cystadlu ag unrhyw un o flocbysters Hollywood am y profiad o fod ar Death Row - gan gynnwys The Shawshank Redemption, The Green Mile a Dead Man Walking - ond cyflwynir hynny mewn ffordd hynod ffres trwy gyfuno gwaith camera a golygu sy'n symud yn gyflym gyda defnydd diddorol o archif, cerddoriaeth addas, a hyd yn oed gwaith animeiddio difyr.

  Ffilm gyntaf

  Mae'n werth nodi mai dyma'r ffilm gyntaf i dderbyn cefnogaeth swyddogol Amnest Rhyngwladol ac mae hefyd yn addas iawn fod yna gysylltiad agos rhwng y cynhyrchiad a'r cyfrwng newydd MySpace Film ac mae hanes byw y stori yn parhau i dynnu sylw wrth i'r naill a'r llall hyrwyddo'i gilydd.

  Wnes i ddim disgwyl mwynhau gymaint y profiad o wylio'r ffilm gan fod iddi stori mor dywyll ar un wedd ond, yn wir, yr hyn a gafwyd oedd gwledd i'r synhwyrau ac ro'n i'n falch iawn imi deithio'r holl ffordd i Aberteifi i'w gweld - lle'r oedd hi'n agor Gŵyl Ffilm Theatr Mwldan 2009.

 • Bydd dangosiad o In Prison My Whole Life yng Nghanolfan y Chapter, Caerdydd, fis Mawrth 2009 ac mae manylion am ddangosiadau eraill ar wefan y ffilm a'r dudalen MySpace.

  Cysylltiadau Perthnasol
 • Dalen MySpace

 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy