BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Illusionist (2007)
Hud, lledrith, dialedd a brad yn mudlosgi

PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan, Jake Wood

Cyfarwyddo
Neil Burger

Sgrifennu
Neil Burger yn dilyn stori fer gan Steven Millhauser, enillydd gwobr Pulitzer.

Hyd
109 munud

Sut ffilm
Ffilm serch, gyda chysgodion sinistr, sy'n mudlosgi yn Vienna troad y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Cymysgedd o ramant a dialedd ac o hud a lledrith wrth i gonsuriwr gorau'r byd geisio ennill ei gariad yn ôl oddi ar dywysog coronog.

Lleisiau isel mewn stafelloedd tywyll.
Llawer o sibrwd bygythion.

Byddwch yn barod am rywfaint o flas Ruritania ar adegau!

Y stori
Mae'r ffilm yn cychwyn gyda'r consuriwr Eisenheim (Edward Norton) yn cael ei gipio gan yr Arolygydd Uhl (Paul Giamatti) a'i heddweision oddi ar lwyfan un o theatrau Vienna.

Ond diwedd, nid dechrau'r stori yw hynny a threulir cryn amser wedyn gydag Uhl yn olrhain beth arweiniodd at yr arestio dramatig.

Ef sy'n datgelu sut yr etifeddodd Abramovitz, mab i saer tlawd - mae'n swnio'n fwy arwyddocaol fyth yn y Gymraeg o gymharu â'r Saesneg cabinet maker - ddoniau hud a lledrith oddi wrth sipsi a gyferfu ar ochr ffordd.

Yn llanc ifanc ar ei brifiant mae Abramovitz a'r Ddugus von Teschen (Jessica Biel) yn syrthio mewn cariad a'i gilydd ond mae'n garwriaeth sydd wedi ei thynghedu i fod yn fethiant oherwydd eu gwahanol safleoedd cymdeithasol ac fe'u gwahenir.

Am bymtheng mlynedd mae Abramovitz yn crwydro'r gwledydd yn perffeithio ei gonsuriaeth i'r fath raddau y mae'n ddyn triciau gyda'r gorau erioed ac yn perfformio dan yr enw, Eisenheim.

A phan yw'n perfformio yn Vienna pwy sy'n cael ei galw o'r gynulleidfa i'w gynorthwyo gyda thric ond y Dduges sydd, erbyn hyn, yn ddyweddi i'r Uchel Dywysog Coronog Leopold (Rufus Sewell).

Buan y gwelir ei bod yn haws i gonsuriwr na neb gynnau tân ar hen aelwyd ac wrth i'r dewin a'r Dduges glosio mae dicter a dichell y Tywysog yn cynyddu. Buan iawn mae bywyd Eisenheim mewn perygl.

Y canlyniad
Y cwestiwn hawsaf i'w ateb am y ffilm hon yw'r un sy'n gofyn a fydd y consuriwr dawnus yn drech na'r tywysog dialgar sydd hefyd yn coleddu syniadau bradwrus tuag at ei bobl?

Yn wir, dyw'r cwestiwn anos ynglŷn â sut y bydd Eisenheim yn llwyddo ddim yn un hynod o anodd ychwaith ond dyw hynny ddim yn bwysig gan nad y datrys sy'n rhoi i'r ffilm hon ei gwefr ond ei mudlosgi sinistr a'r ymdaro du a thawel rhwng y cymeriadau.

Wrth ei bwysau y mae'r tyndra yn magu. Ymenyddol yw'r herio ac er bod yma gleddyfau a gwaed y ciledrychiad dan aeliau duon sy'n trywanu a'r peryg mewn gwefusau meinion a locsiau duon.

Mae hon yn ffilm sy'n teimlo'n dda ac er yn ymylu ar fod yn swrth ar adegau y mae hi, mewn gwirionedd, yn ein tywys yn dwyllodrus o rwydd yn ei llaw.

Mae'r plot yn gofyn am rywfaint o hygoeledd ac weithiau dyw'r llinell amser ddim fel pe byddai'n gyson yn ystod y cyfnod datrys llofruddiaeth.

Perfformiadau
Mae Edward Norton, ei farf ddu a'i gilolwg amheus yn lledrithiol fel Eisenheim gyda Paul Giamatti, fel Uhl y plismon gonest, sy'n cael ei ddal ym magl cynllwyn nad yw wrth fodd ei galon, yn wrthgyferbyniad perffaith i Eisenheim ac hefyd i'r tywysog bradwrus y mae'n ei wasanaethu.

Nid oes neb ar y sgrin nad yw'n gwneud diwrnod da o waith.

Ambell i farn
Mae llawer mwy o ganmol nac o gicio gyda'r rhan fwyaf o'r beirniaid wedi eu bodloni i ryw raddau neu'i gilydd ac yn cymharu'r ffilm yn ffafriol â ffilm Christopher Nolan am ddau ddyn hud yn herio'i gilydd, The Prestige, a welodd olau dydd y llynedd ond a ddiflannodd yn gynt na chwningen hud unrhyw gonsuriwr.

Yn yr Unol Daleithiau heriai'r ddwy ffilm ei gilydd wyneb yn wyneb ond ar gyfer y farchnad Brydeinig sicrhawyd bron i flwyddyn o olau dydd rhwng y ddwy fel na bo'r naill yn amharu ar y llall.

Er mai dim ond ychydig a welodd The Prestige y farn gyffredinol yw fod The Illusionist yn rhagori er ei bod yn fwy swil ac yn llai ymfflamychol ei natur.

Yn wir, y mae hynny yn siwr o fod yn rhan o'i hapêl.

 • "Mae The Illusionist yn edrych yn wych," meddai gwefan ffilm Saesneg y BBC gan gyfeirio nid yn unig at y cymeriad a chwaraeir mor drawiadol gan Edward Norton ond at y ffilm yn ei chyfanrwydd.

 • Y gair exquisit ddefnyddiodd gan Philip French yn yr Observer.

 • Canmol mae'r Guardian hefyd gan ddweud fod y ffilm yn ei ffordd dawel yn dangos bod mwy o ddirgelwch i realaeth nag i'r lledrithiol.

 • Pennawd bachog y Daily Mirror oedd, "Trick's a real treat" gan ddisgrifio'r ffilm fel un fechan ond bleserus.

 • Ond ni phlesiwyd o gwbl Deborah Ross yn y Spectator.
  "Mae . . . yn un o'r ffilmiau hynny sy'n ennill pwyntiau am geisio bod yn glyfar ac yn wahanol ac yna'n eu colli nhw'n syth a beidio a bod yn ddigon gwahanol a dyfeisgar," meddai.

 • Doedd y ddau Times ddim mewn llesmair ychwaith gan ddweud mai twll mawr sydd yna lle dylai'r dirgelwch fod.

  Darnau gorau
 • Mae golygfeydd allanol gwefreiddiol gyda tharth a niwl sy'n hofran ar ryw ffin rhwng peintiad a ffotograff.

 • Chwilio'r goedwig.

 • Y pasej llawn cyrn ceirw sy'n arwain at ystafell Leopold.

 • Golygfa 'cledd yn y garreg' Leopold.

 • Triciau Eisenheim ar lwyfan - er nad yw rhywun yn cael ei hudo'n llwyr wrth gwrs o sylweddoli mai tric dangos triciau yw'r sinema ei hun ac o'r herwydd mae peryg i'r twyllo dwbl golli ei elfen hanfodol o ryfeddod.

  Gwerth ei gweld?
  Ydi - ond nid i'r sawl a hudwyd i gredu bod mai rhuthr a ffrwydro a gweiddi a sgrechian sy'n gwneud ffilmiau da.
  Ond fe allai'r diweddglo fod ychydig yn siomedig. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy