BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Hunger (2008)
Digon i gnoi cil arno

15

Pum seren allan o bump

Y Ser
Michael Fassbender, Stuart Graham, Liam Cunningham

Y Cyfarwyddo
Steve McQueen

Sgrifennu
Steve McQueen ac Enda Walsh.

Hyd
96 mun

 • Adolygiad Lowri Haf Cooke

  Mae'r ffilm yma'n cychwyn â thwrw byddarol ac yn gorffen mewn tawelwch pur - ac yn gadael argraff ddofn.

  Wyddwn i fawr ddim am Bobby Sands pan eisteddais i wylio Hunger ond gadewais y sinema yn ysu am wybod rhagor amdano, a'r rhesymau am ei safiad aruthrol pan ymprydiodd i farwolaeth ym 1981 dros ei ddaliadau gwleidyddol.

  Dau begwn
  Rhaid aros hanner awr gyfan nes cyflwynir Sands i'r stori, gan fod y ffilm yn dechrau wrth gyflwyno profiad dau gymeriad sy'n cynrychioli dau begwn y sefyllfa wleidyddol yng Ngogledd Iwerddon ar droad yr 1980au.

  Yn gyntaf, profwn rwtîn boreol Ray Lohan (Stuart Graham), gŵr priod sy'n mwynhau paned a phlatiad o Full Irish i frecwast cyn sicrhau nad oes bom wedi'i osod ar waelod ei gar cyn gadael ei gartref swbwrbaidd am ei waith yng nharchar y Maze ym Melfast lle mae dwsinau o aelodau o'r IRA.

  Mae Ray yn swyddog yno, yn gyfrifol am "ofalu" amdanynt ac mae'n dychwelyd adref bob nos â'i figyrnau'n waed.

  Mae'n ymweld â'i fam mewn cartref henoed, yn mwynhau sigaret unig mewn storom eira - ac mae'r byd dal i droi.

  Carcharor newydd
  Yna cawn ein cyflwyno i Davey (Brian Milligan), carcharor newydd gaiff ei gofrestru'n anghydffurfiwr am wrthod gwisgo dillad troseddwr, cyn cael ei luchio i'w gell rewllyd mewn blanced denau i wynebu golygfa hunllefus.

  Yno, ar lawr gwlyb, a'r waliau'n drwch o garthion, eistedd ei gyd-garcharor Gerry (Liam McMahon) yn ei flanced yntau, sy'n cyhoeddi ei fod wedi'i ddedfrydu i'r uffern hwn am ddeuddeng mlynedd.

  Pan ddywed Davey wrtho mai chwe blynedd sy'n ei wynebu ef, dim ond un ymateb sydd; "Lucky Bastard".

  Dyma'r geiriau olaf am gyfnod, wrth i'r camera ganolbwyntio ar ddiflastod byd carchar cyn troi'n anochel at y trais annynol sy'n wynebu'r carcharorion hyn yn ddyddiol.

  Ynghanol un o'r golygfeydd erchyll hyn y cawn ein cyflwyno o'r diwedd i Bobby Sands (Michael Fassbender).

  Trafodaethau aflwyddiannus
  Yn fuan wedi hyn, ceir un olygfa ddi-dor sydd yn para dros chwarter awr, rhwng Sands a'r offeiriad Catholig, y Tad Moran a chwaraeir gan Liam Cunningham, actor a wnaeth argraff mewn ffilm arall am yr ymgyrch Weriniaethol, The Wind that Shakes the Barley yn 2006.

  Eglura Sands iddo nad yw'r trafodaethau â'r Llywodraeth Brydeinig dros adfer eu statws fel carcharorion gwleidyddol yn mynd i nunlle ac, fel y gwêl ef, dim ond un dewis sydd; dechrau ympryd er mwyn gorfodi'r Llywodraeth i dderbyn gofynion y Gweriniaethwyr.

  Gofyn cwestiynau
  Mewn ymateb i hyn, mae'r Tad Moran yn mynnu gofyn y cwestiynau sydd hefyd yn ein taro ninnau'r gwylwyr:
 • Ai safiad gwleidyddol, ynteu ymgais am enwogrwydd trwy ferthyrdod yw hyn?
 • Ai hunanladdiad ynteu llofruddiaeth fyddai canlyniad yr ympryd?

  Mae hi'n olygfa drawiadol o blith nifer ac yn tanlinellu talentau'r actorion dan sylw.

  Yn rhan olaf y ffilm dychwelwn i dawelwch wrth inni ddilyn effeithiau'r ympryd ar gorff Sands gyda'r camera yn mynnu cofnodi pob cam o'i ddirywiad.

  Ond er gwaethaf y canlyniadau erchyll hyn, profwn eiliadau annisgwyl o dynerwch ingol wrth i un nyrs mud, dienw, drin y claf â pharch a gofal dyngarol, sydd yn wrthbwynt llwyr i'r golygfeydd cynharach o drais annynol.

  Canmoliaeth ryngwladol
  Denodd portread trydanol Michael Fassbender o Bobby Sands ganmoliaeth ryngwladol ac mae'r actor o Killarney a chwaraeodd un o filwyr Sparta yn y blocbyster 300 ac a fydd i'w weld yng nghynhyrchiad nesaf Quentin Tarantino, Inglorious Bastards yn debygol o ddod yn enw llawer mwy cyfarwydd yn ystod y tymor gwobrau sydd i ddod.

  Ond byddai hefyd yn braf gweld agweddau eraill o'r ffilm bwerus hon yn derbyn cydnabyddiaeth, gan gynnwys y gwaith camera, y goleuo a'r gerddoriaeth, gan y DJ o Belfast, David Holmes, sy'n asio'n berffaith i greu naws finimalistaidd ond hynod effeithiol gydol y ffilm.

  Cylch dieflig
  Mae rhai wedi cyhuddo'r cynhyrchiad o ddyrchafu terfysgaeth ond y gwir yw fod y trais a'r erchylltra a ddarlunnir yma yn cael ei briodoli i weithredoedd yr IRA a gweision y Llywodraeth Brydeinig.

  Cynrychiolir yma gylch dieflig o ddynion yn ymateb fel anifeiliaid i driniaeth anifeilaidd, a cheir ymdrech amlwg i geisio cadw'r ddysgl yn wastad o ran tegwch.

  Mae ôl ymchwil dwys ar y ffilm hon, gan y cyfarwyddwr Steve Mc Queen- enillydd gwobr Turner am gelf ym 1999 - ac yn wir, ôl meddwl dwys hefyd.

  Mae'n ffilm bwysig iawn ac rwy'n eich annog i fynd i'w gweld - mae'n brofiad ysgytwol.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Beirniadu grant i ffilm Bobby Sands

 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy