BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Hot Fuzz (2007)
Plismon drama - nid dramatig

15

Un seren allan o bump

Y sêr
Simon Pegg; Nick Frost; Timothy Dalton

Cyfarwyddo
Edgar Wright

Hyd
121 munud

 • Adolygiad gan Gwion ap Rhisiart

  Sut ffilm
  Ffilm Brydeinig gan y bobl a wnaeth y gomedi arswyd sombi Shaun of the Dead dair blynedd yn ôl a'r gyfres deledu lwyddiannus Spaced cyn hynny.

  Drwy ddod â'r un cyfarwyddwr a phrif actorion at ei gilydd unwaith yn rhagor - yn ogystal â pheth wmbredd o wynebau cyfarwydd eraill o'r byd comedi - gobeithiwyd y byddai hon yn meithrin llwyddiant y ffilmiau blaenorol.

  Y stori
  Mae'r heddwas Nicholas Angel (Pegg) yn blismon mor dda yn Llundain mae'n gwneud i'w gydweithwyr edrych mor sâl mae ei benaethiaid yn ei ddyrchafu er mwyn cael ei symud o'r ffordd i weithio yng nghefn gwlad Cernyw.

  Yno, yn nhref fechan Sandford, rhaid iddo ddygymod â bywyd gwledig lle mae'r arferion a'r rheolau gryn dipyn yn wahanol i rai'r ddinas fawr.

  Yn fuan iawn wedi iddo ddechrau ar ei swydd newydd mae yna amryw o farwolaethau sy'n ymddangos fel damweiniau ond gyda'i bartner newydd, PC Butterman (Nick Frost), mae Angel yn argyhoeddedig nad damweiniau ydynt wedi'r cyfan.

  Y canlyniad
  Ymdrech rhyfeddol o wan i geisio ail greu llwyddiant haeddiannol y ffilm flaenorol.

  Daw yn amlwg nad yw lluchio arian at brosiect yn sicrhau llwyddiant - hyd yn oed pan fo pobl dalentog wrth y llyw.

  Mae'r hiwmor i gyd wedi ei seilio ar ddychanu pobol trefi bach cefn gwlad ac er nad oes gen i ddim byd yn erbyn hynny - gan fod llawer o'r hyn sy'n cael ei ddweud yn wir - nid yw'r arddull na'r hiwmor yn wreiddiol o gwbl.

  Nid yw na gwell na gwaeth na phennod salw o The Vicar of Dibley.
  Doeddwn i ddim yn chwerthin wrth wyluo'r rheini ychwaith!

  Rhai geiriau
 • "Beth wnaeth i ti fod eisio bod yn heddwas?" meddai Butterman wrth ei gydweithiwr.
  "Dwi ddim yn cofio unrhyw adeg yn fy mywyd pan nad oeddwn i eisiau bod yn heddwas...oni bai am gyfnod byr yn 1979 pan oeddwn i eisiau bod yn Kermit the Frog," meddai Nicholas Angel.

  "Gwastraff arian - awê o'r sinema 'ma!" medde fi reit ar ddiwedd y ffilm.

  Ambell i farn
 • Gan na all y ffilm benderfynu ar ddiweddglo mae'n pentyrru un diweddglo ar ben un arall gan ymestyn hyd y ffilm i dros ddwy awr - ac erbyn hynny roedd y fizz wedi mynd allan o'r fuzz yn ôl Anthony Quinn yn yr Independent.

 • Barn dra gwahanol yw un y cylchgrawn Empire sy'n dweud:
  "Hyd yn oed heb y syniad gwreiddiol a gafwyd yn Shaun of the Dead mae [Hot Fuzz]yn gyfartal o ran y chwerthin, ac mae'n nodi Nick Frost fel aelod angenrheidiol o'r tîm. Mae'r bois (mewn glas) wedi llwyddo unwaith yn rhagor."

  Perfformiadau
 • Er bod Nick Frost fel arfer yn hoffus, mae'n dechrau eich blino wedi'r hanner awr gyntaf y tro hwn.

 • Mae'n anodd dadansoddi perfformiad Simon Pegg gan mai ef sy'n chwarae'r cymeriad mwyaf difrïol yn y ffilm i gyd. Nid yw'n gwir ddal eich llygaid ond tydi o ddim yn wael iawn chwaith.

 • Mae'n bleser gweld perfformiad dieflig ac anhygoel o dros ben llestri gan yr actor o Fae Colwyn, Timothy Dalton. Er bod blynyddoedd ers iddo actio James Bond, mae'n dal â'r gallu i dynnu sylw gyda llais melfedaidd â phresenoldeb awdurdodol.

  Darnau gorau
 • Yr olygfa lle mae Angel yn canlyn lleidr drwy neidio dros ffensys gerddi cefn ond Butterworth, wrth ei ddilyn, yn carlamu drwyddynt!

  Chwerthais pan welais y darn yma ar y trailer am y tro cyntaf - ond yn anffodus, doedd o ddim hanner mor ddoniol fel rhan o'r ffilm i gyd.

 • Roedd hi'n dda gweld yr actor Timothy Dalton am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd, ond mae'n anffodus mai yn y ffilm hon y cafodd lwyfan.

  Gwerth ei gweld?
  Ni fyddwn yn cymell neb i dalu am weld hon yn y sinema. Byddai rhentu DVD ar noson ddiflas yn well syniad.

  Gwell fyth fyddai aros nes bydd ar y teledu - ac yna troi'r sianel drosodd i wylio ail ddangosiadau hen o Dawn French yn gwisgo clogyn offeiriad! • cyfannwch

  Dan - Caerdydd
  Clasur comedi Prydeinig oedd y ffilm. Dwi ddim 'di chwerthin cymaint ers pennod ola "Da 'Di Dil 'De". Jog on!!!!  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy