BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Elizabeth: The Golden Age (2007)
Rhamant, cynllwyn, arwriaeth a thatws

12A

Tair seren allan o bump

Y sêr
Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha Morton, Geoffrey Rush, Abbie Cornish

Cyfarwyddo
Shekhar Kapur

Sgrifennu
William Nicholson, Michael Hirst.

Hyd
115 munud


GwrandoEvan Morgan yn trafod Elizabeth: The Golden Age (2007) gyda John Roberts ar Bwrw Golwg 4 Tachwedd 2007.

Sut ffilm
Rhamant, cynllwyn, arwriaeth a thatws yn llys yr wyryf enwocaf i fod yn frenhines Lloegr - a ffilm sy'n gwneud ichi holi faint fydd hi nes bydd Cate Blanchett yn chwarae rhan Mrs Thatcher mewn ffilm am y 'frenhines' wleidyddol honno.

Y stori
Er ei bod bron i ddeng mlynedd ar hugain (30) yn hynach na phan welsom ni hi o'r blaen yn llances ifanc yn ei hugeiniau yn Elizabeth (1998) dydi'r Elizabeth Gyntaf (Cate Blanchett) ddim wedi heneiddio odid ddim ac mae'n dal mor ddeniadol wyryfol ag erioed yn rheoli ei theyrnas yn haearnaidd gyda'r awgrym lleiaf o'r tegwch hwnnw sy'n gwneud y Saeson yn gymeriadau mor hawdd cymryd atyn nhw.

A hithau'n awr yn 55 oed mae Syr (cyn diwedd y ffilm) Walter Raleigh (Clive Owen) newydd ddychwelyd o'r America gyda sachaid o datws sy'n mynd i drawsnewid cinio ysgol am byth wedyn a choflaid o ddail baco sy'n mynd i drawsnewid toiledau ysgol am byth wedyn.

Yn naturiol, mae'r frenhines yn syrthio mewn cariad gyda'r anturiaethwr golygus sy'n taflu ei glogyn dros bwll o ddŵr er mwyn arbed ei thraed rhag gwlychu ac ar ennyd dawel mae'n cyfaddef iddo ei bod yn ysu am fywyd mwy naturiol o gariad, priodas a phlant.

Ond nid felly mae hi i fod gan fod Walt yn syrthio mewn cariad a Bess (Abbie Cornish), prif forwyn (Lady in Waiting) y frenhines.

Yn waeth byth mae'r Pabyddion a Mary Brenhines y Scotiaid (Samantha Morton) yn cynllwynio i'w diorseddu mewn cydweithrediad a Philip II (Jordi Molla), brenin Sbaen sy'n trefnu i anfon ei lynges enfawr (Yr Armada) i ymosod ar Loegr a dymchwel Elizabeth.

Fel y gwyddom, weithiodd hynny ddim diolch yn bennaf, yn ôl y ffilm hon, i wrhydri rhyfeddol Walt sy'n neidio i'r dŵr a nofio dan yr Armada er mwyn . . . wel, dydi hi ddim yn eglur iawn pam; ond dyna wnaeth o.
A mynd am fygyn a phryd iawn o stwnsh tatws wedyn - Na, na, jyst jocan.

Beth bynnag, swm a sylwedd y cyfan yw i'r Armada fynd dan y don, i Mary golli'i phen yn llythrennol ac yr ydym ni'n awr bedwar can mlynedd yn ddiweddarach yn ymladd ein brwydrau ein hunain yn erbyn baco sy'n ein lladd a thatws sy'n ein gwneud yn rhy dew.
A hynny ddim ond yn un o'r ffyrdd y mae'r ffilm hon yn rhoi persbectif i Hanes.

Y canlyniad
Mewn gair; siomedig
Hynny'n bennaf oherwydd na allwn ymroi i'r cymeriadau a theimlo bod gennym ots o gwbl beth a ddigwydd iddyn nhw.

Ac y mae yma ymdrech rhy amrwd i greu cyffelybiaeth rhwng y bygythiad o Sbaen a bygythiadau terfysgwyr modern a'r pwyslais ar y syniad o degwch sy'n rhan mor anhepgor o Brydeindod a'i barch tuag at ryddid i fynegi barn a goddefgarwch tuag at y rhai sy'n anghydweld hyd yn oed.

Ond fe lwyddodd y ffilm i gyffroi'r dyfroedd ymhlith Catholigion trwy ddarlunio Pabyddiaeth y cyfnod fel rhywbeth peryglus yn wleidyddol a chrefyddol.

Ar y rhaglen radio Bwrw Golwg 4 Tachwedd 2007 Evan Morgan o Gaerdydd fu'n rhoi ymateb:

GwrandoEvan Morgan yn trafod Elizabeth: The Golden Age (2007) gyda John Roberts ar Bwrw Golwg 4 Tachwedd 2007.


"Yn gyffredinol roedd yn ffilm braidd yn siomedig - roedd yr holl gynhwysion yno, roedd yr actio yn wych, Cate Blanchett yn mynd am ei Hoscar, ac wedyn yr holl wisgoedd a sut yr oedden nhw wedi saethu'r ffilm, golygfeydd rhagorol ond eto doedd yna ddim rhyw fath o sbarc yn ffilm am gyfnod mor gyffrous, mor dywyll yn ein hanes fel Prydain Fawr," meddai.

Ychwanegodd fod y ffilm gyntaf - yn 1998 - yn un llawer iawn mwy cyffrous ac yr oedd yn feirniadol na chrëwyd "cymeriadau sy'n argyhoeddi".

"Yr oedd hi yn fformiwlaig iawn yn dilyn rhyw batrwm ac yr ydym yn gweld Elizabeth ar gefn ei cheffyl yn annog ei phobl yn debyg iawn i rhyw groesiad rhwng Margaret Thatcher a Harry'r Pumed . . . roeddwn i'n disgwyl ei chlywed yn gweiddi The lady's not for turning!'," meddai.

Dywedodd ei fod yn cael anhawster cydymdeimlo gyda phrotest Catholigion yn erbyn y ffilm.

"Os ydych chi'n edrych ar yr hanes yr oedd hwn yn gyfnod ofnadwy o dywyll ac yr oedd y Vatican yn awyddus iawn ar y pryd i gofleidio Prydain yn ôl i'r gorlan Babyddol ond beth sy'n bwysig i'w gofio yw fod y ffilm wedi ymdrechu i wneud rhywbeth allan o rywbeth nad oedd ddim yna - mae'r blyrb [yn dweud] 'The destructive wind of fundamentalist Catholicism' a dwi'n meddwl fod y cyfarwyddwr wedi trio yn rhy galed efallai i ffendio rhyw bararel a'r oes sydd ohoni heddiw," meddai.

Yn fwy o loes iddo ef na'r na'r darlun o Gatholigrwydd oedd y darlun annheg o frenin Sbaen a'r Sbaenwyr:

"Yr oedden nhw'n cael eu darlunio fel rhyw popinjays ond mae'n rhaid cofio mai ffilm sydd yma nid rhaglen ddogfen ac mewn unrhyw ffilm Hollywood mae'r bobl ddrwg yn cael eu portreadu fel pobl od ," meddai.

Ond dywedodd mai'r gwir amdani oedd fod Phillip mewn gwirionedd yn frenin pwerus a chymhleth iawn a oedd yn cymryd ei gyfrifoldebau fel brenin yn gwbl o ddifrif er yn cael ei bortreadu fel ffŵl fan hyn.

"Ond allai o ddim bod yn ffŵl gan fod Sbaen y wlad fwyaf pwerus yn y byd ar y pryd ac mae'n rhaid fod iddyn nhw rhyw fath o arweiniad arbennig," meddai.

Dywedodd hefyd i'r ffilm droi'n dipyn o Pirates of the Carribean tua'r diwedd gyda'r frwydr yn erbyn yr armada o longau o Sbaen.

Perfformiadau

 • Ni ellir ond diolch i Cate Blanchett am ddod a thipyn o dân a chynnwrf i'r ffilm gyda pherfformiad sy'n gyfuniad o Joan d'Arc a Mrs Thatcher a does bosib y bydd hi'n hir iawn cyn y gwelwn ni hi yn ail fyw hanes y ddynes honno hefyd yn anfon ei Harmada hithau i bellafion de'r Iwerydd. Hynny, a threchu glowyr sy'n fygythiad i'r deyrnas gartref.
  Mae'n rhan y gallai ei chwarae gydag arddeliad.

 • Y cyfan y bu gofyn i Clive Owen ei wneud oedd edrych yn enigmataidd olygus a siarad yn garuaidd - ac mae'n gwneud hynny'n ddifai.

 • Un o ddynion y cysgodion yn y ffilm yw'r ffuretwr ysbiwyr a'r Machiavelli, Walshingham, sy'n cael ei chwarae'n odidog gan Geoffrey Rush mewn stafelloedd a choridorau tywyll.

 • Mae ein cydymdeimlad, fodd bynnag, gyda Jordi Molla yn gorfod chwarae rhan brenin Sbaen sy'n teyrnasu dros ran helaeth o'r byd fel rhyw wlanen o ddyn penchwiban.

 • Yr oedd y daten, wrth gwrs, yn rhagorol - ond y dail baco, braidd yn llipa.

  Golygfeydd cofiadwy
 • Er bod dynesiad yr Armada yn drawiadol a'i symudiad bygythiol tuag at arfordir Lloegr; siomedig yw'r frwydr fawr ei hun .

  Gwerth ei gweld
  Ydi - ond fe allai fod yna gymaint mwy o dyndra a gwrthdaro.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy