BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


The Golden Compass (2007)


PG

Tair seren allan o bump

Y sêr
Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards, Eva Green, Ian McKellen, Sam Elliot

Cyfarwyddo
Chris Weitz

Sgrifennu
Chris Weitz - yn dilyn y gyntaf mewn triawd o nofelau gan Philip Pullman.

Hyd
113 munud

Sut ffilm
Ffantasi antur - heb fod cweit yn ffantastig - i blant gyda phlant sy'n cyfarfod pob math o gymeriadau brith yn amrywio o gowboi mewn awyren falwnaidd i Arth Mawr Gwyn sy'n siarad ac yn gwisgo arfwisg.

Y stori
Mae Lyra (Dakota Blue Richards) a'i ffrindiau yn byw mewn byd cyfochrog â'n hun ni gyda naws y Tridegau yn gryf drosto. Ond yr hyn sy'n gwneud y byd hwn yn wahanol iawn i'n byd ni yw fod 'eneidiau' y bobl yn eu canlyn ar ffurf anifeiliaid a adnabyddir fel 'daemons'.
Cred gyfarwydd i frodorion Americanaidd a rhai o lwythau Affrica.
Mae'r anifeiliaid hynny yn amrywio o berson i berson - i adlewyrchu ei natur mae'n debyg - gydag un o'r prif gymeriadau, Yr Arglwydd Asriel (Daniel Craig), ewythr Lyra, yn cael ei ganlyn gan lewpard gosgeiddig ond y cowboi gan ysgyfarnog.

Gyda phlant gall ffurf y 'daemon' newid o un peth i'r llall gyda Lyra weithiau'n garlwm o ran ysbryd, weithiau'n aderyn ac yn y blaen. Ond wrth i'r unigolyn aeddfedu a heneiddio collir y gynneddf arbennig hon ac erys y 'daemon' yn sefydlog.

Cyn symud i oerni'r Arctig mae'r ffilm yn cychwyn yn hafan dysg Rhydychen - lle mynychodd Pullman, awdur y llyfr gwreiddiol, yr un coleg JRR Tolkien , ond nid ar yr un pryd - lle mae dwy garfan benben a'i gilydd. Y Magisterium ffwndamentalaidd a'i phwyslais ar drefn a rheolaeth o bobl ond y garfan arall a gynrychiolir gan yr Arglwydd Asriel, anturiwr yn nhraddodiad H M Stanley a'i debyg, yn hyrwyddo ewyllys rydd a rhyddid yr unigolyn.

Mae ef newydd ddarganfod bodolaeth llwch hud cosmig yn yr Arctig sy'n cyfuno cyfanfydoedd cyfochrog.

Yn y cawl hefyd mae Mrs Coulter (Nicole Kidman) yr wyddones brydweddol a hardd sydd â labordy ym mhegwn y gogledd lle mae'n gwahanu plant oddi wrth eu heneidiau er mwyn cael gwell rheolaeth drostynt.

Pan yw'n cipio ffrind Lyra mae Lyra'n naturiol yn teithio tua'r gogledd i'w achub gan gario gyda hi gwmpawd hud a gafodd gan ei hewythr i hyrwyddo ei thaith - y cwmpawd yw'r unig 'alethiometr' sydd ar ôl a hwnnw'n fodd nid i ddangos y ffordd i rywle ond i ddangos y gwir am bobl a digwyddiadau.

Mae llygad Mrs Coulter ar hwnnw hefyd wrth gwrs.

Ar ei thaith daw Lyra ar draws pob math o greaduriaid yn gyfeillion ac yn elynion gan gynwnwys gwrach dda, Serafina Pekala (Eva Green) a'r cowboi Lee Scoresby (Sam Elliot) gyda'r mwyaf lliwgar ohonynt ochr yn ochr â'r arth mawr gwyn o'r enw Iorek Byrnison sy'n gwisgo arfwisg (llais Ian McKellen). Daw y cyfan i ben gyda'r holl elfennau yn ymuno mewn brwydr fawr ym mhellafion oer y gogledd eithaf.

Rhai geiriau

 • "Rhyfel yw'r môr yr ydw i'n nofio ynddo a'r awyr yr wyf yn ei hanadlu. Hebddo nid wyf ddim," meddai Iorek Byrnison.

  Y canlyniad
  Gellir bod yn eithaf sicr fod hon yn ffilm y byddai'n well dod ati heb fod wedi eich trwytho yn nofelau Philip Pullman - un o awduron plant mwyaf meddylgar a dadleuol y cyfnod presennol yn y Saesneg gyda'i ddaliadau atheistiaidd ac yn un a ystyrir gan ei edmygwyr yn J K Rowling y darllenwyr hynny sy'n meddwl!
  Heb os mae The Golden Compass yn cynnig dipyn mwy na Harry Potter, er mor boblogaidd ydi hwnnw.

  Er bod yma sawl golygfa drawiadol fel yr ymladdfa rhwng yr eirth gwynion a'r frwydr fawr rhwng pawb tua diwedd y ffilm dydi The Golden Compass ddim yn cydio'n llwyr a hynny mae'n debyg am mai ffilm sy'n gosod y cefndir yw hon, yn cyflwyno'r cymeriadau, yn agor y gyfres.

  O bosib, hefyd, nad yw tasg Lyra yn cydio ddigon yn nychymyg rhywun a hynny oherwydd na lwyddwyd i gyfleu gyda digon o argyhoeddiad y perygl i dynged y plant yn labordy Mrs Coulter.

  Gydol y ffilm dyw'r syniad o wir berygl ddim yn cael ei gyfleu na'r ffaith bod unrhyw beth yn dyngedfennol.

  Dim ond mewn rhannau y mae'r Golden Compass| yn rhagorol - nid fel cyfanwaith ac fe ddown o'r sinema yn teimlo inni weld pennod gyntaf rhywbeth gan ysu am weld beth ddaw nesaf yr wythnos nesaf.

  Ond fe fydd hi'n llawer iawn hwy na'r wythnos nesaf arnom yn cael ein digoni wrth gwrs - ac er mai yn yr un sefyllfa yn union yr oeddem ar ddiwedd pennod gyntaf Lord of the Rings yr oeddem ar ddiwedd honno o leiaf yn teimlo inni gael gwledd a fyddai'n ddigon i'n digoni tan y pryd nesaf.

  Mae'r Golden Compass fodd bynnag yn fwy o gwrs cyntaf - yn llenwi twll heb ddigoni'n llwyr.

  Perfformiadau
 • Heb fod erioed wedi actio o'r blaen ac heb fod erioed eisiau actio dim byd o'r blaen, nes iddi glywed am ran Lyra yn y nofelau a fwynhaodd gymaint, mae Dakota Blue Richards yn argyhoeddi'n llwyr fel arwres gyda'r cyfuniad bron a bod yn berffaith o ddiniweidrwydd plentynnaidd a rhyw ddoethineb a chrebwyll mwy na'i hoed.
  A chydag enw fel yna fyddai rhywun yn synnu dim ei gweld hi'n mynd yn bell chwedl hwythau.

 • Mor ymylol yw ei ran, mae rhywun yn synnu iddynt wario cymaint ar enw fel Daniel Craig heb wneud gwell defnydd ohono ond diau y digwydd hynny yn y ffilmiau nesaf gan nad yw ond megis cysgod o gymeriad o'i gymharu â'r cowboi Lee Scoresby o Texas y mae Sam Elliot yn mwynhau gymaint ei chwarae a'r llais bendigedig yna yn treiglo'n swrth ar draws y sgrin fel triagl dros gerrig mân. Ef, ydi 'cymêr' y ffilm yn fwy felly na'r Arglwydd Asril.

 • Anodd meddwl am Nicole Kidman fel dewines ddieflig ond y mae serch hynny fin i Mrs Coulter - ond tybed fod gan hynny fwy i'w wneud a'r mwnci coch sy'n ei chanlyn.
  Marciau llawn, felly, i'r mwnci coch!

  Golygfeydd cofiadwy
 • Brwydr y ddau arth gwyn.

 • Marchogaeth yr arth gwyn dros yr anialdir eira.

 • Y frwydr olaf ar dir ac yn yr awyr.

  Cysylltiad Cymreig
  Bu Philip Pullman yn ddisgybl yn Ysgol Ardudwy, Harlech, pan oedd ei dad gyda'r lluoedd arfog yn yr ardal ac yn awr ei fod yn enwog mae'n manteisio ar bob cyfle i dalu teyrnged i'r Gymraes, Enid Jones, a oedd yn athrawes Saesneg iddo am ei gymell a'i feithrin.

  Rai blynyddoedd yn ôl daeth y Cyngor Llyfrau a'r ddau at ei gilydd mewn cynhadledd llyfrau plant yn Abergele pan oedd Pullman ond yn dechrau dod yn adnabyddus. Ers hynny daeth yn un o bileri amlycaf llenyddiaeth plant yn y Saesneg - ac mae'n dal i gydnabod ei ddyled i'w athrawes ac yn anfon copi o bob llyfr newydd iddi.

  Gwerth ei gweld
  Yn werth ei gweld, ydi. Beth bynnag, ni fydd yr ail yn y triawd o ffilmiau yn gwneud synnwyr heb fod wedi gweld hon.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Shaun Ablett

 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy