BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Children of Men (2006)
Gwae pawb mewn byd heb blant

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Claire-Hope Ashitey, Pam Ferris, Danny Huston, Peter Mullan, Charlie Hunnam

Cyfarwyddo
Alfonso Cuarón

Sgrifennu
Alfonso Cuarón- wedi ei sylfaenu ar nofel gan P D James

Hyd
109 munud

Sut ffilm
Ffilm afaelgar tu hwnt gyda'i darlun brawychus ac anghyfforddus o Loegr a'r byd ymhen degawd neu ddau.

Mae rhai wedi ei disgrifio fel 'ffilm orau'r flwyddyn' hyd yn hyn. Yn sicr mae'r fwyaf gafaelgar.

Mae'r byd wedi ei reibio gan ryfel a'i halogi gan lygredd amgylcheddol a moesol.

Gyda'r boblogaeth yn ddiffrwyth nis ganwyd plentyn ers deunaw mlynedd.

Mae tirwedd yn llwyd ac yn niwlog ac yn ddiflas a'r dinasoedd di-raen yn llawn adfeilion gyda ffoiaduriaid mewn cewyll cyhoeddus yn disgwyl cael eu dychwelyd ble daethont .

Mae fel 1984 - ond yn waeth ac yn beryclach.

Y stori
Y flwyddyn yw 2027 a'r byd wedi ei halogi a'i lygru i'r fath raddau nad yw merched yn gallu beichiogi. Y mae dros ddeunaw mlynedd ers geni'r baban diwethaf ac ar gychwyn y ffilm mae'r newyddion teledu yn cyhoeddi saethu "y person ieuengaf ar y ddaear".

Yn Lloegr y mae annibendod cymdeithasol llwyr gyda gwahanol grwpiau yn gwrthryfela ac yn ymderfysgu dan law llywodraeth dotalitaraidd.

Caiff Theo (Clive Owen), ymladdwr yn erbyn y Llywodraeth nes iw'r fab farw ym mhandemig ffliw 2008, ei dynnu o'i anfodd i ganol y trybestod hwn gan ei gyn wraig Julian (Julianne Moore) a'i siarsio i amddiffyn Kee (Clare-Hope Ashitey) yr unig ferch feichiog y gwyddus amdani a'i chludo i ddiogelwch cyn i naill ai derfysgwyr neu awdurdodau gael eu dwylo arni.

Mewn gwlad ddreng a ffasgaidd amhosib dweud pwy sy'n gyfaill a phwy sy'n elyn wrth i wahanol garfannau ymgiprys a'i gilydd. Yr unig un y gall Theo ymddiried ynddo yw cyn gartwnydd gwleidyddol (Michael Caine) sydd wedi troi'n hipi a chefnu ar y gymdeithas lwgr sy'n prysur ddadfeilio o'i gwmpas.

Yn gefndir i hyn oll mae obsesiwn ynglŷn a menfudwyr y mae y Llywodraeth erbyn hyn yn eu halltudio yn heidiau o'r wlad.

Cedwir y creaduriaid truenus mewn cewyll nes eu trosglwyddo i wersyll carchar i'w hanfon o'r wlad.

Y canlyniad
Mae mwy nag un wedi bod yn cyfeirio ati fel ffilm y flwyddyn hyd yn hyn.

Mae'n cydio o'r cychwyn cyntaf i'w diweddglo ffrwydrol wrth i Theo geisio cadw un cam ar y blaen i'r rhai sy'n ei erlid. Mae sawl golygfa wnaiff-o-ddianc-? hynod drawiadol.

Er bod hon yn ffilm a chanddi lawer i'w ddweud y mae'n ffilm gyffro o'r radd flaenaf hefyd.

Rhwng y cyffro; yn gelfydd iawn bwydir ni yn ddiarwybod bron a gwybodaeth ychwanegol i greu yn ein meddyliau ddarlun cyfansawdd o gyflwr pethau.

Yr hyn sy'n gwneud y ffilm yn wirioneddol frawychus, fodd bynnag, yw ei bod yn hawdd credu y gallai'r byd newid mewn gwirionedd i'r fath raddau. Mae hynny yn sobri rhywun.

Gyda thirlun y gallwn ei adnabod mae'n gwbl gredadwy i bethau ddirywio i'r graddau a ddarlunnir.

Perfformiadau

 • Mae digonedd o bobl sydd ddim yn or hoff o Clive Owen fel actor yn ei ganmol y tro hwn - ac yn wir y mae yn arbennig iawn fel yr 'arwr o'i anfodd' sydd wedi ei ddadrithio - ond yn cael ei orfodi ymlaen gan amgylchiadau pan yw ar ffo.

 • Ysgafnheir pethau gan bortread byrlymus Michael Caine o'r cyn gartwnydd gwleidyddol hipiaidd a'i ofal tyner dros ei gragen o wraig.

  Ambell i farn
  Gwahanol raddau o edmygedd sydd ir ffilm hon gyda hyd yn oed y rhai sydd yn gweld brychau ynddi yn gorfod canmol.

  Canmolir yn arbennig berfformiad Clive Owen ac hefyd y golygfeydd o frwydro trefol a'r darlun o drybestod cymdeithasol wrth i gymdeithas ddadfeilio.

 • O bosib mai'r Sunday Telegraph sydd fwyaf crintachl;yd ei ganmoliaeth trwy ddisgrifio'r ffilm fel un "gwerth ei gweld" ond "yn wag yn ei hanfod".
 • Yn yr un cywair y mae adolygydd yr Independent yn canmol y golygfeydd dramatig ond yn ychwanegu "Un broblem fach, doeddwn i ddim yn credu dim ohoni."
 • Yn gwbl groes fe'i disgrifwyd gan yr Independent on Sunday fel, "Y weledigaeth sinematig fwyaf credadwy o'r dyfodol ers Blade Runner."
 • Yn y Spectator disgrifiwyd taith Theo o ddiymadferthedd i arwriaeth fel un sydd nid yn unig yn deimladwy ond yn argyhoeddi.
 • Meddai adolygydd y BBC: "Fel y ffilm yn gyffredinol gall yr holl sŵn eich drysu ond y mae yna wirioneddau dyfnach sy'n taro tant."

  Darnau gorau
 • Ymosod yn y car - a ninnau'r gynulleidfa yn y car gyda'r cymeriadau yn ceisio dianc.
 • Wylo'r baban yn tawelu gynnau a ffrwydradau'r milwyr.
 • Ffoi o'r fferm.

  Rhai geiriau
 • "Mae'n od iawn beth all ddigwydd mewn byd heb blant."

 • "Am ddiwrnod . . .".

  Gwerth ei gweld?
  Fel ffilm sy'n cyffroi ac fel ffilm sy'n gwneud ichi feddwl. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy