BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Charlie and the Chocolate Factory
Melys gyda min chwerw

PG

Pum seren allan o bump

Y sêr
Johnny Depp, Christopher Lee, Helena Bonham Carter, Freddie Highmore, James Fox, Noah Taylor, Missy Pyle, Deep Roy, David Kelly.

Cyfarwyddwr
Tim Burton

Sgrifennu
John August, yn seiliedig ar nofel Roald Dahl

Hyd
126 munud

Adolygiad Grahame Davies
Mae llawer o waith Roald Dahl ychydig fel siocled tywyll - yn felys, ond gyda min chwerw. Y gamp wrth geisio dod â'r blas hwnnw i'r sgrîn fawr yw i gadw'r ddwy elfen honno mewn tyndra creadigol.

Gyda fersiwn Tim Burton o Charlie and the Chocolate Factory, fe lwyddwyd i wneud hynny mewn modd penigamp.

O'r olygfa gyntaf, lle gwelir ffatri anferthol Willy Wonka yn bwrw ei chysgod tywyll dros y dref, mae'r ffilm hon yn hyfrydwch pur.

Mae'r stori yn dilyn hynt y bachgen bach tlawd ond dymunol, Charlie Bucket, wrth iddo ennill un o'r pump tocyn aur sy'n rhoi cyfle i'r enillwyr lwcus dreulio diwrnod yn ffatri siocled ddirgelaidd Willy Wonka. Yr hyn a geir wedyn yw hanes yr helyntion a ddaw i'w ran ef a'r pedwar o enillwyr eraill- pedwar plentyn sydd wedi eu llwyr ddifetha - wrth iddynt fentro i fyd ymddangosiadol ddeniadol ond anrhagweladwy.

Ail fersiwn ffilm

Dyma'r eildro i Hollywood geisio gwireddu gweledigaeth yr awdur o Gaerdydd, a rhoi ei foeswers swreal a siocledaidd ar y sgrîn: cafwyd fersiwn cerddorol effeithiol iawn gyda Gene Wilder yn y prif ran ym 1971.

Ond byddai unrhyw gymhariaeth yn annheg, achos mae'r ffilm ddiweddaraf yn ddehongliad ar gyfer oes arall, a chyda safonau cynhyrchu gwahanol iawn, a dylid ei barnu ar ei thelerau ei hun.

Gwyddwn yn rhy dda am ddigon o ffilmiau diweddar lle dibynwyd yn ormodol ar effeithiau CGI ar draul elfennau angenrheidiol fel stori dda ac actio cryf. Ond, er y ceir digon o effeithiau arbennig yn ffilm Burton i fodloni'r gwyliwr mwyaf didaro, fe benderfynodd adeiladu llawer o'r setiau fel rhai go-iawn er mwyn sicrhau argraff realaidd.

Mae hynny'n tanlinellu ei ymroddiad at werthoedd creiddiol y grefft o ddweud stori drwy ffilm, ymroddiad a welir wrth iddo adael i'r stori gref wreiddiol weithio'i hud a lledrith, gyda'r effeithiau arbennig yn gymorth yn hytrach na vice versa ac wrth iddo ddenu perfformiadau cyfareddol gan yr actorion, yn arbennig gan Johnny Depp yn y prif ran fel Willy Wonka.

Perfformiad Johnny Depp

Fe ystyrir Depp, sy'n gymeriad digon echreiddig a dirgelaidd ei hun, fel actor mwyaf diddorol ei genhedlaeth, yn arbenigo, er ei olygon trawiadol, mewn cymeriadau od ac ymylol. Fe ddangosodd ei ddoniau yn arbennig o gryf y llynedd wrth chwarae'r dramodydd J.M.Barrie gyferbyn â Kate Winslet yn Finding Neverland.

Fel Willy Wonka, mae Depp yn rhyfeddol, yn ddirgelaidd, yn od, yn unig, yn beryglus, ond gyda mwy nag awgrym o'r hyglwyf a'r bregus.

Er i'r cwmni cynhyrchu a'r cyfarwyddwr wadu'r peth yn groch, 'does dim dwywaith bod llawer o Michael Jackson yn perthyn i gymeriad Wonka fel y'i chwareuir gan Depp - yn ddyn unig, yn rhannol yn oedolyn ac yn rhannol yn blentyn, yn byw yn ei fyd ffantasi ei hun a'i ddoniau cymdeithasol wedi gwywo o fod wedi cadw o olwg y cyhoedd ers blynyddoedd.

Ar gwpl o adegau, pan aiff y gwaith o gadw cwmni i'w gwesteion yn ormod i'w sgiliau sgyrsiol, mae'n darllen ei sylwadau parod o gardiau arbennig. Ceir cyffyrddiadau fel hynny gydol y ffilm.

Melys ddial

Fel Charlie, mae Freddie Highmore yn actio gyda Johnny Depp am yr eildro mewn blwyddyn - ef oedd un o feibion Kate Winslet yn Finding Neverland - ac mae'n llwyddo i gyfleu neisrwydd naturiol a diymdrech, ynghyd â'r gallu, pan fo angen, i fynegi didwylledd dwys ac argyhoeddiadol mewn ychydig eiriau, dawn y buasai unrhyw wleidydd yn eiddigeddus ohoni.

Ceir perfformiadau cryf hefyd gan weddill y cast, yn arbennig yr ymwelwyr eraill â'r ffatri, criw o blant cartwnaidd ac erchyll, sef: un ferch gyfoethog o Loegr, Veruca Salt, sydd wedi ei difetha y tu hwnt i adferiad; un clobyn mawr o fachgen o'r Almaen, Augustus Gloop, sy'n gweld bywyd yn un wledd ddiddiwedd; un Americanes fach ddidrugaredd o gystadleuol, Violet Beauregarde, a'i chydwladwr, yr annymunol o beniog Mike Teavee.

Un o bleserau'r ffilm yw gweld y ffordd y mae'r plantach yma, a'u rhieni alaethus, yn eu tro, yn profi rhyw fath o gosb gludiog. Melys ddial yn wir.

Ac un o ogoniannau'r ffilm yw Deep Roy, yr actor byr-o-gorff sy'n chwarae - trwy gymorth lluosogi cyfrifiadurol - pob un o weithwyr bychain ffatri Willy Wonka, yr Ooompa Loompas, creaduriad sydd, yn y ffilm hon, yn cadw'n beryglus o agos i'w gwreiddiau yr yr oes cyn cywirdeb gwleidyddol pan luniwyd y nofel wreiddiol.

Tywyllwch

Un o gryfderau'r ffilm yw'r modd y mae Burton yn llwyddo i greu byd diamser a diwylliannol-amwys ar gyfer y digwyddiadau. Fel y gellid disgwyl gan gyfarwyddwr sydd wedi ymbriodi i'r fath raddau â'r cyfnos a'r gothig, mae rhywbeth bygythiol am awyrgylch ffatri dywyll Willy Wonka, sy'n edrych fel rhyw fath o orsaf bŵer ormesol.

Wrth i'r cymeriadau basio drwy gyfres o wahanol fydoedd y tu fewn i'r ffatri, mae'r ffilm yn wledd i'r llygaid. Mae'r sgript hefyd yn ffraeth ac yn ddrygionus.

Roedd y gynulleidfa yn y premiere yng Nghaerdydd yn chwerthin yn uchel mewn sawl man.

'Wyddoch chi fod siocled yn rhyddhau endorphins yn y corff sy'n gwneud ichi deimlo fel eich bod chi mewn cariad?' gofynna Willy Wonka mewn un man.

Mae yn llygad ei le. Mae Charlie and the Chocolate Factory yn ffilm y mae'n hawdd iawn syrthio mewn cariad â hi.cyfannwch


Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad:

Sylw:Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

Cymraeg
A Way of Life
Big Nothing (2006)
Cannes
Cwcw (2008)
Cymru Ddu - y gyfres deledu
Cymru Fach (2008)
Ffilmiau Cymru ddoe
Ffilmiau Steddfod
Gavin and Stacey
Gwobr i ffilm ganpunt
Gwyl Fflics 2007
Gŵyl Cymru Ddu
Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
Hope Eternal
Martha Jac a Sianco - y ffilm
Mela
Milltir sgwar arwyr ffilm
Oed yr Addewid
Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
Pobl ifainc yn mentro
Powerless
Powerless
Shorts in Colour
Siôn a Siân
Sleep Furiously
Snow Cake
Spiderman Cymraeg
The Edge of Love
The Edge of Love
Y Lleill
Yr Ymwelydd
Zan Boko
£500,000 i animeiddio
cyffro
'1408' (2007)
'Rush Hour 3' (2007)
'We Own The Night' (2007)
Die Hard 4.0 (2007)
Déjà Vu (2006)
30 Days of Night (2007)
4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
Around the World in 80 Days
Assault on Precinct 13
Australia
Batman Begins
Beowulf
Blood Diamond
Casino Royale
Casino Royale
Casino Royale (2006)
Casino Royale 2006
Cellular
Changeling (2008)
Children of Men (2006)
Derailed
Eastern Promises
Eastern Promises (2007)
Fantastic Four
Fracture (2007)
Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
History of Violence
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Iron Man (2008)
King Arthur
King Kong - 2005
Mission Impossible III (2006)
National Treasure
No Country for Old Men (2008)
No Country for Old Men (2008)
Ocean's 13
Ocean's 13 (2007)
Ocean's Twelve
Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
Rambo (2008)
Red Eye
Sahara
Saw II
Serenity
Severance (2006)
Shooter (2007)
Spider-Man 2
Spider-Man 3 (2007)
Star Wars III
Stormbreaker (2006)
Superman Returns (2006)
The Bourne Ultimatum
The Da Vinci Code (2006)
The Dark Knight
The Day After Tomorrow
The Departed (2006)
The Golden Compass (2007)
The Golden Compass (2007)
The Incredible Hulk (2008)
The Incredibles
The Interpreter
The Kingdom (2007)
The Legend of Zorro
The Matador
The Omen 2006
Thunderbirds
Transformers (2007)
Van Helsing
Walking Tall
War (2007)
White Noise
comedi
'Mr Woodcock' (2007)
Fred Claus (2007)
St Trinian's (2008)
A Good Year (2006)
Bee Movie (2007)
Bewitched
Borat:
Bridget Jones - The Edge of Reason
Charlie and the Chocolate Factory
Choke (2008)
Christmas with the Kranks
Evan Almighty (2007)
Evan Almighty(2007)
Forgetting Sarah Marshall (2008)
Four Christmases - 2008
Good Luck Chuck (2007)
Hairspray
Herbie: Fully Loaded
Hitch
Hot Fuzz (2007)
I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
Just Like Heaven (2005)
Just My Luck (2006)
Knocked Up (2007)
Mean Girls
Meet the Fockers
Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
Monster in Law
Mr & Mrs Smith
Mr Bean 2007
Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
Nacho Libre (2006)
Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
PS I Love You (2008)
Prime (2006)
RV: Runaway Vacation (2006)
Ratatouille
Robots
Run, Fat Boy, Run (2007)
Scooby Doo 2 :
Shark Tale
Shrek 2
Shrek 3
Slither (2006)
St Trinian's
St Trinian's (2008)
Superbad (2007)
Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
The Devil Wears Prada
The Dukes of Hazzard
The Good Night (2008)
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
The Nanny Diaries (2007)
The Simpsons Movie
The Simpsons Movie
The Simpsons Movie (2007)
The Simpsons Movie (2007)
Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
Wedding Crashers
Wedding Crashers
Wedding Date
Wild Hogs (2007)
You, Me and Dupree (2006)
drama
Abraham's Point (2008)
Alexander
Alfie
Alpha Dog (2007)
Amazing Grace (2007)
American Gangster (2007)
Apocalypto (2007)
Atonement (2007)
August Rush
Babel (2007)
Basic Instinct 2 (2006)
Bullet Boy
Burn After Reading
Charlie Wilson's War (2008)
Charlie Wilson's War (2008)
Che: Part One - 2008
Collateral
Crash
Down in the Valley
Dreamgirls (2007)
Elizabeth: The Golden Age (2007)
Fahrenheit 9/11
Finding Neverland
Five Children and It
Gandhi My Father (2007)
Good Bye Lenin (2003)
Harsh Times (2006)
Howl's Moving Castle
Hunger (2008)
I Am Legend (2007)
I am Legend
In Bruges (2008)
In Good Company
In Prison My Whole Life
In the Valley of Elah (2008)
Into the Wild
Jarhead (2006)
Jindabyne (2007)
Kingdom of Heaven
La Vie en Rose
Ladies in Lavender
Lassie (2005)
Layer Cake
Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
Lions For Lambs (2007)
Lost in Translation
Lust, Caution (2008)
Lust, Caution (2008)
Maria Full of Grace
Million Dollar Baby
Miss Potter (2007)
Munich (2006)
Oliver Twist
Open Water
PS I Love You (2008)
Premonition (2007)
Rendition
Rescue Dawn (2007)
Rocky Balboa (2007)
Snowcake (2006)
Spanglish
Take the Lead (2006)
Taliesin Jones
The Assassination of Jesse James
The Bourne Supremacy
The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
The Chronicles Of Narnia (2005)
The Constant Gardener
The Duchess
The Edge of Love (2008)
The Exorcism of Emily Rose
The Illusionist (2007)
The Lake House
The Lake House (2006)
The Last King of Scotland (2007)
The Libertine
The Motorcycle Diaries
The Only Clown in the Village
The Painted Veil
The Phantom of the Opera
The Polar Express
The Terminal
The Village
The Wicker Man (2006)
United 93 (2006)
V for Vendetta
Vera Drake
W (2008)
War of the Worlds
Zodiac
erthyglau
'Tad' y Phantom
Academi Sgrîn Cymru
Alex Rose
Cymru Wyddelig Ford
Der Untergang
Ffilmio da Demi
Gwobr i briodferch
Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Holi Matthew Rhys
Hope Eternal (2008)
Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd
John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
Prinder ffilmiau Cymraeg
Tystysgrifau ffilm
Yn yr Oscars


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy