BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Cannes
Cymro bron dymchwel Samuel L Jackson

 • Gŵyl Ffilm Cannes yn drigain oed - gan Gwion ap Rhisiart, Cymro a fu yno.

  Mae Gŵyl Ffilm Cannes yn ddigon hen i gael pas bws eleni - a hithau'n drigain oed!

  Mae'r hen wraig hon yn un reit anarferol yng nghyd-destun gwyliau ffilm.

  Lle arall yn y byd allech chi gerdded heibio i actorion fel Matt Dillon ar y stryd a sgwrsio gydag Adrien Brody am geir fis neu ddau ar ôl iddo ennill ei Oscar?
  Ond dyna wnes i yn Cannes.

  Logo Bob mis Mai gwelir miloedd ar filoedd o bobl bwerus - a rhai llai dylanwadol - y diwydiant ffilm rhyngwladol yn ymgasglu'n heidiau lliwgar yn y dref fach dawel hon ar arfordir Môr y Canoldir yn ne Ffrainc.

  Maen nhw'n frîd hawdd iawn i'w hadnabod ar y cyfan - wastad ar eu ffonau symudol neu'r blackberries, siwtiau lliain a sbectols haul drud.

  Diolch i Mussolini
  Mae hyn yn dra gwahanol i'r ysbryd gwreiddiol pan sefydlwyd yr ŵyl yn ôl yn 1939 gyda'r ffasgydd Mussolini yn un o'r rhesymau pam y dewiswyd Cannes yn lleoliad yn y lle cyntaf.

  Ar y pryd, Gŵyl Ffilm Fenis oedd yr unig ŵyl ffilm ond daeth dan lach y cyfarwyddwyr wedi i Mussolini wrthod dangos ffilmiau dadleuol oedd yn feirniadol o'r weinyddiaeth.

  Er mwyn cael llwyfan rhydd sefydlodd y cyfarwyddwyr achlysur tebyg yn Ffrainc a chan fod arian cyhoeddus i'w gael yn Cannes, yno yr aethon nhw.

  Erbyn hyn mae cyfnod byr yr ŵyl yn achlysur difrifol a dwys yn ôl y cylchgronau dyddiol Screen International a Variety ac mewn penawdau bras gwelwn fod un o brif ffilmiau'r Ŵyl wedi canfod dosbarthwyr er na welwn ni hwy am flwyddyn neu ddwy yn ein sinemâu ni.

  Byd pyramid
  Dan y glits a'r prydferthwch mae pyramid o statws yno gyda stiwdios mawr Hollywood ar y brig ac wedyn y cyfarwyddwyr auteur sydd wedi gwneud eu henwau yn yr Ŵyl dros y blynyddoedd.

  Rhai fel Pedro Almodovar, Jim Jarmusch a David Lynch a'u tebyg.

  Gyda'r dangosiadau rhyngwladol ar y carped coch a llygaid y byd arnynt, nhw yw'r ymerawdwyr.

  Islaw iddynt mae'r cadfridogion, y dosbarthwyr mawr a'r sinemâu cadwyn sy'n penderfynu beth fyddwch chi a minnau yn ei weld yn yr Odeon neu'r Cineworld lleol yn ystod y flwyddyn.

  Ris arall yn is mae'r gwerthwyr sy'n ceisio dwyn perswâd ar y cadfridogion i brynu y ffilmiau maent hwy'n eu cynrychioli. Mae ffordd y rhain yn debyg iawn i ffordd gwerthwyr ceir ail law.

  Wedyn y swyddogion.
  Rhain yw'r arianwyr sy'n chwilio am ffilmiau i fuddsoddi ynddyn nhw am ba bynnag reswm - naill ai am eu bod yn dyrannu arian am resymau cenedlaethol i ddatblygu diwydiant; yn gwmnïau preifat sy'n dymuno buddsoddi eu harian mewn ffordd greadigol neu rai sy'n syml yn ceisio osgoi talu trethi.

  Y milwyr troed yw'r gwneuthurwyr ffilm bach yn ceisio datblygu prosiectau a syniadau am ffilm trwy edrych yn bwysig mewn derbyniadau lu lle maen nhw'n gobeithio tynnu sgwrs ag unrhyw un sy'n nes na hwy i big y pyramid!

  Rhaid nodi bod unrhyw ŵyl ffilm gwerth ei halen mewn lleoliad braf ar lan môr ar gyfer y bobl hynny sydd ond a diddordeb mewn cael eu gweld yn y lleoedd cywir.

  Mae nifer fawr o'r creaduriaid hyn i'w gweld yn Cannes.

  Gweithio yn Cannes
  Fe fûm i'n gweithio yn Cannes am rai blynyddoedd - i gorff cyhoeddus oedd yno i ddatblygu diwydiant ac yn flynyddol byddai gwneuthurwyr o bob cwr o'r byd yn dod draw i'n stondin yn y gobaith o dderbyn arian cyhoeddus o Gymru.

  Ac fe fydden nhw wedi bod yn fodlon gwerthu eu nain am arian.

  Yn aml byddent yn fodlon newid stori yn llwyr a'i lleoli yng Nghymru mewn ymgais i geisio dwyn perswâd ar gorff cyhoeddus cenedlaethol i fuddsoddi yn eu prosiectau.

  I mi, mae Cannes, felly, yn gymysgedd o waith caled, di-dor, am ddeng niwrnod yng nghanol byd a diwydiant afreal Hollywood.

  Y ffordd orau o geisio cyfleu hyn yw gyda stori wir am yr hyn a ddigwyddodd i mi ddwy flynedd yn ôl.

  Samuel L Jackson
  Tra'n chwysu talpau yn straffaglu i lusgo bocys ar hyd y pentref rhyngwladol clywais sgrechian mawr gan y dyfra oedd yn sefyll yr ochr arall i'r ffens.

  Roeddwn i'n wyllt gacwn yn meddwl bod y cyhoedd yn chwerthin am ben fy anhawster - ond wrth i'r bocsys syrthio, sylweddolais nad chwerthin arnaf i oedden nhw.

  Cerddodd yr actor Samuel L Jackson heibio imi a bu bron imi a'i gladdu dan lwyth o gyhoeddiadau yn gwerthu Cymru.

  Am bennawd fyddai hynny wedi bod ar y newyddion drannoeth...

  Eleni, 2007, mae'r Ŵyl rhwng Mai 16 a Mai 26 gydag amryw o gwmnïau Cymreig yno yn brwydro i ddatblygu a gwerthu. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy