BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Good Bye Lenin (2003)
Cynildeb i'w ganmol

 • Adolygiad gan Martin Ll Williams

 • Diwrnod trymaidd a chwilboeth arall mewn dinas swnllyd, clawstroffobig a di-drefn.

  Do, bum yn trio dod o hyd i ryw fath o ddihangfa un prynhawn diweddar. Peint oer (ond cynnes wedi pum munud - diolch i'r tywydd) mewn gardd dafarn?
  Sipian paned o goffi (a honno'n costio crocbris) y tu allan i gaffi gyda bwrdd sigledig, cadair anghyfforddus a budr, a phafin llawer yn rhy gul fel bod dim modd anghofio am lygredd a chyrn diamynedd y moduron sy'n mynd heibio?

  Talu gormod am docyn sinema, ceisio peidio ildio i'r demtasiwn o brynu popcorn a diod pop (h.y. sothach) llawer drutach na'r pris "arferol"- a gorfod goddef ambell i fynychwr sinema sy'n rhy anwybodus i ddeall safonau ymddygiad byd y sgrin fawr?
  Na- dim diolch. Un DVD am ddiwrnod am bunt namyn ceiniog- dyna oedd y cynnig yn fy siop ffilmiau leol - diolch i'r tywydd poeth decini, gan fod canran sylweddol o gwsmeriaid arferol y siop yn llawer rhy brysur unai yn yfed peint cynnes - poeth hyd yn oed ar ôl digon o amser, yn colli gwerth hanner cwpanaid o goffi ar fwrdd sigledig neu'n ymdrechu i ddeall llinellau'r actor ar y sgrin fawr ac anwybyddu synau cythruddol y ffilm-byff (ha,ha) drws nesa.

  Ennill gwobr
  Good Bye Lenin - enillydd Gwobr Blue Angel am y Ffilm Ewropeaidd Orau, Berlin 2003 - oedd fy newis. Ffilm gan Wolfgang Becker yn yr iaith Almaeneg gydag is-deitlau Saesneg.

  Fel Gadael Lenin, mae a wnelo'r ffilm hon a phynciau dyrys megis comiwnyddiaeth, cyfalafiaeth, delfrydiaeth a sut mae cenedl a phobl yn ymdopi wedi newid mawr ac anochel.

  Hoff olygfeydd
  Gall darllen adolygiad cynhwysfawr a manwl o ffilm cyn ei gwylio am y tro cyntaf ddifetha'r mwynhad. Felly, (heb sôn gormod am y stori afaelgar) dyma fy hoff olygfeydd a rhagoriaethau yn y ffilm.
  Gyda llaw, ni fyddem yn Gwglo gormod cyn gwylio'r ffilm chwaith. Gwell mynd i www.79qmddr.de ar ôl y profiad:
 • Y defnydd ffraeth a wneir o gwmni diodydd pop mwya'r byd ac un o fwytai bwyd sothach mwya'r blaned.
  "Mwynhewch eich bwyd a diolch yn fawr am ddewis B K"- medd Ariane (Maria Simon) wrth ei brawd, Alex (Daniel Bruhl) - gyda gwaedlif o'r trwyn yn yr ystafell ymolchi.
  Wrth gwrs, nid cynnwys y frawddeg hon ar ben ei hun sy'n wych ond y ffaith mai dyma yw ei hateb i gwestiwn pwysig ei brawd.
  Mi chwerddais i yn uchel, ond efallai y byddai Almaenwyr yn ymateb yn wahanol - wn i ddim.
 • Chris Waddle yn methu cic o'r smotyn. Lloegr yn colli yn rownd gynderfynol Italia 90. Anlwcus Herr Robson!
 • Y "twyllo" da ei fwriad gyda'r jariau bwyd -hynod o ddoniol a phryfoclyd. Beth yn union sy'n gwneud cenedl yn genedl? Pa mor Brydeinig, Ewropeaidd a multikulti yw Cymru mewn gwirionedd? Picls Spreewald- fel chwilio am nodwydd mewn tas wair wedi'r Wende. Andros o ddoniol pan fo Alex yn dod o hyd i jar...
 • Cerflun o Lenin yn cael ei gario gan hofrennydd - mam Alex (Katrin Sass) wedi drysu'n lan. Yn fy atgoffa (wel, mymryn bach o leia) o olygfa agoriadol Gadael Lenin: "Mae o dal yna. Dal yn ei briod le..."?!

  Bod yn gynnil
  Ceir defnydd effeithiol o gynnildeb ar adegau. Pan fo'r tad (Burghart Klaussner) yn cyfarfod y fam am y tro cyntaf ers blynyddoedd yn yr ysbyty yna ni chawn wybod cynnwys y sgwrs rhwng y ddau - gwych!

  Nid yw pob ffilm Hollywood yn rwtsh pur dros ben llestri, ond diolch i'r drefn na chafodd Good Bye Lenin ei gwneud gan e.e. ambell i gyfarwyddwr Americanaidd di-dalent a kitsch.

  Byddai'r olygfa yn dangos y tad yn ymweld a'r fam ar ei gwely angau wedi mynd dros ben llestri ac wedi para am o leiaf ugain munud!

  Cynnil a chofiadwy yw'r gerddoriaeth hefyd heb lol melodramatig fel sydd mor gyffredin gyda rhai o ffilmiau Hollywood.

  Perfformiad caboledig gan Florian Lukas (Denis)-yn enwedig tua'r diwedd fel y darlledwr newyddion gyda'i fwstash "swydogol".

  Wyddoch chi be?
  Mae'r llyfrau hanes yn anghywir! Mae'r ras lygod drosodd. Sigmund Jahn - yKosmonaut (Stefan Walz) ddaru olynu Erich Honecker ac mae miloedd o Wessis yn heidio i'r DDR am fywyd llai arwynebol a materol.

  Felly, os yw eich peint yn gynnes a digymeriad, y tŷ coffi yn ddiflas a difflach a'r dewis yn y sinema mor ragweladwy, yna cofiwch fod dewisiadau amgen yn ystod eich amser hamdden a bod modd dianc rhag hyn oll am o leiaf 116 munud.

  Hyd yn oed os yw'r tywydd poeth wedi hen fynd a'r cynnig arbennig o 99 ceiniog wedi gorffen, bydd Good Bye Lenin yn eich difyrru am ddyddiau lawer ar ôl ei gwylio.

  Saith allan o 10. Cofiwch ymweld a www.pictiwrs.com er mwyn cofrestru eich marc a datgan barn.


 • Darparwyd yr adolygiad hwn yn rhan o gynllun Cyfrannu ar y Cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Pictiwrs.com

 • Gwefan


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy