BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Borat:
Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan (2006)

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela Anderson

Cyfarwyddo
Larry Charles

Sgrifennu
Sacha Baron Cohen

Hyd
84 munud

Sut ffilm?
Cymysgedd o Candid Camera ac Alf Garnett ar daith ardraws yr Unol Daleithiau mewn ailbobiad o'r hen, hen, hen, stori am ddiniweityn 'o'r wlad' yn cael ei hun mewn pob math o helyntion yn 'y dref'.

Y stori
Yn ail ohebydd teledu gorau Kazakhstan mae Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) yn cael ei anfon i'r Unol Daleithiau gyda'i gynhyrchydd Azamat Bagatov (Ken Davitian) i sylwi ar arferion y wlad ac i wneud ffilm ddogfen am y ffordd Americanaidd o fyw.

Yn fuan yn ystod ei ymweliad mae'n syrthio mewn cariad â'r actores Pamela Anderson ar ôl ei gweld mewn rhifyn o Baywatch ar deledu yn ei westy.

Cychwyn ar daith ar draws y wlad i Galiffornia mewn hen fan hufen iâ gyda Bagatov er mwyn cwrdd â hi. Yn ystod y daith honno daw ar draws sawl agwedd o fywyd â diwylliant Americanaidd.

Mae rhannau helaeth o'r ffilm yn cynnwys pobl go iawn y mae Borat yn tynnu arnyn nhw gyda'i sylwadau eithafol cwbl wleidyddol anghywir - yn wrth Iddewig, yn ddibarch o fenywod ac o hoywon ac o Sipsiwn, er enghraifft.

Y canlyniad
Un jôc estynedig yw'r ffilm- ac mae angen gofal cyn penderfynu am ben pwy yn union yr ydym yn chwerthin.

Erbyn y diwedd, y peryg yw mai brawddeg o waith T H Parry-Williams sy'n crynhoi'r cyfan orau pan ddywedodd.

"Chwerthin am ein pennau ein hunain y byddwn, wrth gwrs," meddai wrth sôn am duedd pobl i chwerthin am ben pethau fel mulod, mwnciod a bychod gafr neu hyd yn oed gloc mawr - teclyn a ystyriai ef yn un hanfodol ddoniol.

Borat yw'r cloc mawr fan hyn - ac wrth chwerthin am ei gastiau di-chwaeth a'i driciau yn iro Americaniaid gyda'i ragfarnau mae peryg ein bod ninnau hefyd yn wrthrychau ei ddychan dim ond o chwerthin a mwynhau'r beiddgarwch anweddus.

Gadawodd sawl un y sinema wedi eu gwefreiddio gan feiddgarwch Borat - ond nid dyna amcan y ffilm.

Mae'r dychan deifiol yn tanlinellu erfyn mor beryglus y gall eironi fod a pha mor hawdd ei gamddeall.

Byddai'n beryg dod o ddangosiad o Borat yn teimlo'n rhy hunangyfiawn.

Ta beth - mae'n gwestiwn a yw'r un jôc o iro rhagfarnau rhai Americaniaid yn ddigon i gynnal ffilm gyfan.

"Dim ond jyst," beryg, ac mae Cohen i'w ganmol am ei berfformiad unigryw.

I'w ganmol hefyd am ei ddewrder - mae rhywun yn gwylio'n gegrwth weithiau y sefyllfaoedd y mae'n rhoi ei hun ynddynt - yn enwedig golygfa mewn Rodeo lle mae'n cefnogi yn gyntaf "your war of terror" yn Irac i gymeradwyaeth cynulleidfa sydd heb sylweddoli i'r gair bach 'of' yna ddisodli'r 'on' arferol!

Ond maen nhw'n sylweddoli'n iawn beth sy'n digwydd pan yw'n llurgunio eu hanthem genedlaethol a dim ond trwy groen ei ddannedd y mae'n dianc yn ddianaf.

Perfformiadau

 • Mae rhai comediwyr yn ffodus o fod yn 'edrych' yn ddoniol cyn hyd yn oed ddweud dim ac mae Cohen wedi saernio'n ofalus y cymeriad hwn o ran pryd a gwedd - fel y gwnaeth gydag Ali G wrth gwrs.

  Caiff y rhai sy'n gyfarwydd ag ef y perfformiad disgwyliedig - i eraill sy'n ei weld am y tro cyntaf yng nghroen Borat fe'u rhyfeddir ac o bosib y byddan nhw yn mwynhau'r ffilm yn fwy na'r rhai sy'n gyfarwydd ag ef.

 • Yr un mor ffodus ei edrychiad yw'r blonegog Davitian hefyd fel cydymaith Borat. Heb ei ddillad mae'n anhygoel!

 • Gan mai pobl go iawn mewn sefyllfaoedd lle nad ydynt yn sylweddoli eu bod yn 'actorion' yw llawer o'r cymeriadau eraill mae'n anodd sôn am berfformiadau - a hynny sy'n gwneud yr amherfformiadau hynny cyn gryfed.

  Mae rhywun yn meddwl yn arbennig am y criw o ferched ffeministaidd sy'n gorfod ymateb i gyhuddiad Borat fod sawl peth na all menyw ei wneud oherwydd nad yw ei hymennydd ond yr un faint ag un gwiwer.
  Bydd gwiwerod yn gandryll o glywed hynna.

 • Mae Pamela Anderson yr un Pamela Anderson ag ym mhopeth arall gyda'i golygfa hi yn amlwg heb ei ffilmio'n fyrfyfyr ac yn dioddef o'r herwydd.

  Darnau gorau
 • Y cowboi yn y rodeo sydd gant y cant o blaid crogi Moslemiaid a hoywon.
 • Llurgunio'r anthem genedlaethol yn yr un Rodeo.
 • Y wraig sy'n egluro mor gwrtais arferion lafatoraidd America wedi i Borat ddychwelyd o'r tŷ bach at y bwrdd bwyd gyda'i faw mewn cwdyn plastig.
 • Y ffeit noeth rhwng Borat a'i gynhyrchydd blonegog.
 • Borat yn ei drowsus nofio - gwyrthiol ta be.
 • Y cyfweliad teledu.
 • Borat yn camgymryd gwraig sy'n gwerthu sborion o'i thŷ ar ei lawnt am sipsi sydd wedi eu dwyn ac yn ei chyhuddo mai person wedi ei grebachu ganddi yw dol Barbie.

  Ambell i farnDisgrifiad cymwys iawn y New Statesman o Cohen yw "kamikaze performer" ac y mae sawl enghraifft o hynny yn Borat. Cyfeiria'r un adolygydd at ei allu i greu nid yn unig ddagrau'r clown ond ei gleisiau a'i esgyrn toredig hefyd.

 • Mewn adolygiad yn ieithwedd Borat mynegi siom a dryswch am y ffilm mae gwefan Saesneg y BBC gan ofyn y cwestiwn ai'r acen a'r gystrawen dramor od yw'r unig ddoniolwch. Ond y mae yn awgrymu gweld y ffilm eich hun cyn dod i benderfyniad . . .

 • Mae adolygiad yr Observer mor ffwrbwt ag i ddweud popeth wrth ddweud dim.

 • Nid y Daily Mirror - dan y pennawd Stars and Snipes - yw'r unig un i awgrymu mai Borat fydd comedi orau 2006.
  "Y mae y peth doniolaf rydw i wedi'i weld yn fy mywyd," meddai'r adolygydd sydd o'r farn mai dyma gomedi'r flwyddyn os nad y degawd!

  Gwerth ei gweld?
  Mae gofyn mynd - neu fyddwch chi ddim yn gwybod am beth mae pawb arall yn siarad gan fod un peth yn sicr iawn - fe fyddwch yn siarad ac yn siarad amdani wedyn.
  Ac yn holi eich hun hefyd, beth yn union mae hi'n ei ddweud ac yn pryderu efallai i rai chwerthin am y pethau anghywir.
  Byddai hynny'n eironig iawn. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy