BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Casino Royale (2006)
00 dyma newid

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini

Cyfarwyddo
Martin Campbell

Sgrifennu
Paul Haggis, Neal Purvis, Robert Wade - yn seiliedig ar nofel Ian Fleming

Hyd
144 munud

Sut ffilm
Bydd y rhai hynny sydd wedi'u magu ar 007 y ffilmiau yn ei chael yn anodd dygymod â'r James Bond hwn.

Yn arwr sy'n cystadlu gyda Dr Who yn y rasus ymgnawdoli bu i 007 fyw yng nghyrff rhai mor wahanol â Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton a Pierce Brosnan. Ond yr un mor wahanol ag arwr y funud, Daniel Craig.

Er bod mân wahaniaethau rhwng y lleill i gyd rhyw geisio cyrraedd at yr un lle oedden nhw ond mae Daniel Craig mor wahanol i bob un ohonyn nhw fel na ellir ei adnabod fel y "Bond - James Bond" ein magwyd ni gydag o.

Oni bai, hynny yw, ichi ddod i'w adnabod yn ei ffurf wreiddiol rhwng cloriau llyfrau Ian Fleming lle mae'n cael ei ddarlunio fel lladdwr oeraidd, dideimlad, calongaled heb ddim o'r hiwmor a'r rhyfyg hawdd cymryd ato a gafwyd ym mhortread Connery.

Gwir, fyddech chi ddim am gyflwyno'ch chwaer i 'Sean' Bond ond allech chi ddim peidio ag edmygu'i ffordd gyda chwiorydd pobl eraill.
A'r hyn sy'n od yw fod y rhelyw o fenywod yn y gynulleidfa hefyd yn ei fwynhau er mor ddibris ydoedd o'u rhyw.

A dyna, ym meddyliau llawer y Bond diffiniedig na allodd yr un o olynwyr Connery ei ddisodli na'i newid rhyw lawer.

Go brin fod Daniel Craig wedi ei ddisodli ychwaith - wedi ei newid, ei lwyr newid y mae. Dim ond mewn enw a rhif y mae unrhyw debygrwydd rhwng Daniel Bond a Sean Bond.

Y stori
Er mai'r presennol ôl 9/11 yw'r amser, James Bond ar gychwyn ar ei yrfa sydd yn y ffilm hon.

Casino Royale oedd nofel 007 gyntaf Ian Fleming - ond yr olaf i gael ei throi'n ffilm go iawn. Do, bu ffilm deledu Americaidd gyda Barry Nelson yn 1954 a bu parodi wirion a chwbl fethiannus gyda David Niven yn 1967 ond dyw'r naill na'r llall yn cyfrif dim.

Ta waeth dyma fynd ati o ddifrif y trydydd tro hwn gan gadw'n go agos at stori'r nofel.

Mae Bond yn cael ei osod gan y gwasanaeth cudd i drechu mewn gêm gardiau Monsieur le Chiffre (Mads Mikkelsen) sydd wrth ei waith bob dydd yn ariannu terfysgwyr a llofruddion ar hyd a lled y byd - yr Undeb Sofietaidd gai ei arian yn y nofel ond gan nad yw 'Rwsia' yn neb bellach ni fyddai'n gwneud synnwyr mwyach ei chael yn ben gelyn.

Y nod yw i Bond odro le Chiffre yn sych o'i arian fel na fydd ganddo ddim dewis ond troi at wasanaeth cudd Lloegr am ymgeledd a datgelu ei gyfrinachau i gyd.

Mae'r ornest fawr yn Casino Royale y teitl ond y gêm wedi newid o baccarat y nofel i bôcer yn y gobaith y bydd mwy ohonom yn deall honno na'r llall.

Yn dal llinynnau pwrs Bond y mae Vesper Lynd (Eva Green) o'r trysorlys ac un cwbl, gwbl, wahanol i'r Bond girl arferol ac o'r herwydd mae'r berthynas rhwng y ddau yn dra gwahanol hefyd.

Y canlyniad
Er bod digonedd o olygfeydd cyffrous - gyda ras ar draws iard adeiladu a'r ymdrech i atal lori rhag ffrwydro mewn maes awyr yn ddwy goron - mae diddordeb y ffilm hon yn bennaf yn y cymeriad ac yn enwedig y berthynas rhwng Bond a Vesper sydd yn un ddwys a theimladwy o gymharu â'r driniaeth ddifeind o ferched yn y ffilmiau cynt.

Gall hyn oll fod yn rhywbeth y bydd dilynwyr y gyfres o ffilmiau hyd yn hyn yn ei chael yn anodd arfer ag ef gan feddwl weithiau tybed oedd angen galw'r arwr hwn yn James Bond - ond gwneud ffilm gyda chymeriad newydd.
Trafoder.

Ambell i farn
Go brin y dowch chi o hyd i neb sydd heb ei blesio gyda chlyfrwch mwys fel "premium Bond (Observer) a "00 heaven"(Spectator) yn adlewyrchiad o hynny yn y penawdau.

Heb os, fydd Daniel Craig ddim yn brin o waith am yn hir iawn eto gan iddo blesio pawb yn ddiwahân a'r beirniaid yn dynn ar eu tennyn i'w ganmol.

Mae'n union fel pe byddai yna Gystadleuaeth Canmol Daniel Craig nad oedd neb ond yr adolygwyr yn gwybod amdani.

 • Disgrifia'r New Statesman y ffilm fel yr un sy'n cael gwared â'r "glamour and escapism" o'r syniad o Bond gan ganmol y ffilm am fod mor driw i syniad cychwynnol Ian Fleming.

 • Mae'r Guardian yn galw ar y rhai hynny a fu'n lladd ar Daniel Craig fel dewis o Bond - ac yr oedd llawer ohonyn nhw - am blygu eu pennau mewn cywilydd gan fod y Bond yma yn "ffantastig".

  Ond y mae'r adolygydd hwn yn rhoi ei fys ar un diffyg a fydd yn destun gofid i lawer.

  Wrth newid y Bond mae Martin Campbell wedi cael gwared bron yn llwyr hefyd â'r seiniau cerddorol a gysylltir â'r arwr.

  Dim ond wrth i'r geiriau olaf lithro dros y sgrin y clywir adlais o gerddoriaeth gyffrous John Barry - ond peryg bod y seiniau hynny hefyd yn sawru'n ormodol o'r congrinero a grëwyd gan Connery yn 1962 i fod yn gydnaws a Bond 2006.

  Darnau gorau
  Mae'r darnau cyffro bob un yn ddifai - ar wahân i'r un gwirion lle mae calon Bond yn stopio.

  Mae yma olygfeydd sy'n amlwg i fod i'n hatgoffa mewn ffordd bryfoclyd o ffilmiau a fu.

  Er enghraifft nid rhyw Ursula Andres na Halle Berry sy'n cerdded o'r tonnau i'r traeth y tro hwn ond Daniel Craig ei hun mewn trowsus bach sy'n gwneud ichi ddyfalu p'run ai dŵr môr ynteu dagrau sydd yn ei lygaid.

  Mewn golygfa arall lle mae'n archebu ei Fartini Fodca mae'r gweinydd yn gofyn; "Shaken not stirred?" dim ond i gael yr ateb, "Do I look as if I give a damn."
  Yr ymwrthodiad llwyraf o'r Bonds a fu.

  Do, newidiodd popeth; newidiwyd yn llwyr.

  Gwerth ei gweld?
  Heb os nac oni bai.
  Mae'n werth ei gweld fel ffilm. Mae'n werth ei gweld fel ffilm Bond hefyd.
  A fydd y dwyster a'r treiddgarwch cymeriad newydd yn cydio i'r fath raddau ag y cydiodd hwyliogrwydd a ffraethineb drygionus a difeind Sean Connery, cawn weld.

  Un peth sy'n sicr, bydd yn ddiddorol gweld i ble yr aiff Daniel Craig a ni nesaf yn yr ymgnawdoliad hwn.

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Adolygiad Carys Mair Davies

 • Adolygiad Dylan Davies

 • Adolygiad Siwan Davies


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy