BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Blood Diamond
Byd hyll a chreulon y cerrig llachar

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Arnold Vosloo, David Harewood

Cyfarwyddo
Ed Zwick

Sgrifennu
Charles Leavitt, C. Gaby Mitchell

Hyd
143 munud

Sut ffilm
Gallai hon fod yn ddim amgenach na ffilm antur draddodiadol am ymdrech i fod y cyntaf i gyrraedd trysor wedi'i gladdu - ond gyda'i darlun beirniadol o'r fasnach ddiemwntau fyd-eang, ei golwg ar gyflwr Affrica a'r defnydd o blant yn filwyr mae'n cynnig mwy na hynny.

Ie Affrica - mae'r cyfandir hwnnw yn uchel ar restr gwneud ffilmiau y stiwdios y dyddiau hyn. O fewn y dyddiau diwethaf gwelwyd ffilmiau mor amrywiol â Babel, Last King of Scotland a hon yn cyrraedd y sinemâu.

A does fawr o dro er pan ymddangosodd The Constant Gardener gyda chryn debygrwydd rhyngddi a Blood Diamond yn ei darlun o dwyll, dichell a chynllwynio rhyngwladol ar draul Affricaniaid tlawd.

Efallai fod Marilyn Monroe yn iawn nad oes gwell ffrind i fenyw na diemwnt ond dengys Blood Diamond eu bod yn bopeth ond llesol i'r trueiniaid sy'n tyllu amdanynt.

Yn ffilm Zwick yr hyn a gawn yw athronyddu am hyn a chyflwr Affrica bob yn ail a chyffro, ffrwydro a darluniau o greulondeb dramatig sy'n gwneud Blood Diamond yn ffilm antur ragorol ond braidd yn amrwd ei moesoli.

Ond efallai nad rhywbeth i gwyno amdano yw hynny gan na fydd neb yn gadael y sinema heb sylweddoli fod gorthrwm a chwant yn troi bywyd diniweition y peth mwyaf truenus a chreulon y gellid ei ddychmygu.

Rhwng popeth, mae Blood Diamond yn dipyn o reid fel maen nhw'n dweud.

Y stori
Sierra Leone y Nawdegau yw hi â physgotwr tlawd, Solomon Vandy (Djimon Honsou), yn cydgerdded â'i fab ar y ffordd adref o'r ysgol. Mae'n fachgen da a'i fryd ar fod yn feddyg - ond mwyaf sydyn mae'r sgwrs gartrefol yn cael ei chwalu wrth i derfysgwyr arfog ymosod ar y pentref yn saethu, lladd a chipio.

Mae gwraig a phlant Solomon yn cael eu cipio a'u cadw maes o law mewn gwesyll ffoaduriaid tra bo Solomon ei hun yn cael ei orfodi i gloddio gydag eraill am diemwntiau anghyfreithlon. Mae'n darganfod diemwnt enfawr anghyffredin y llwydda i'w chuddio cyn dianc oddi yno.

Yn y cyfamser mae ei fab bychan yn cael ei hyfforddi'n filwr a'i ddysgu i drin gynnau a lladd fel miloedd o blant eraill mewn gwlad lle mae rhyfel yn rhaib.

O ddianc o ddwylo'r mwynwyr mae Solomon yn cychwyn ar daith enbyd i ddarganfod ei deulu ac adfer y diemwnt a guddiodd.

Yn hyn o beth daw i gysylltiad a smyglwr diemwntau diegwyddor, Danny Archer (Leonardo DiCaprio) a Maddy Bowen (Jennifer Connelly), newyddiadurwraig Americanaidd ryddfrydol ei thueddiadau sydd â'i bryd ar ddatgelu'r gwir am y farchnad ddiemwntau anghyfreithlon fyd-eang sy'n ffynnu ar draul y diniwed.

O raid, dyw'r llwybr sy'n arwain at y diemwnt cudd ddim yn un hwylus a'r tri yn wynebu peryglon di-rif yn dianc rhag milwyr a therfysgwyr.

Wrth gwrs mae'r Danny a Maddy anghymarus yn syrthio mewn cariad ac wrth gwrs bod Danny'n darganfod nid yn unig fod ganddo galon feddal ond egwyddorion hefyd diolch i ddylanwad y newyddiadurwraig dlos.

Y canlyniad
Ffilm antur ragorol sydd hefyd trwy gyfrwng golygfeydd ffrwydrol a dirdynnol yn tynnu sylw at gyflwr enbydus Sierra Leone yn y Nawdegau yn cael ei rhwygo gan ryfeloedd a lle'r oedd miloedd o blant bychain fel mab Solomon yn cael eu troi'n lladdwyr dideimlad.

Mae'r golygfeydd o'r byddinoedd o blant hyn yn creu gwir arswyd ac mae'r olygfa lle mae'r tad, Solomon, yn wynebu ei fab ei hun yn anelu dryll ato yn ysgytwol.

Ambell i farn
Y duedd yw i ystyried ymdriniaeth Zwick o faterion egwyddorol braidd yn drwsgl ac arwynebol ac hyd yn oed yn bregethwrol ar adegau - ond mae pawb yn cydnabod fod y stori antur yn rhagorol.

Efallai mai Philip French yn yr Observer sy'n crynhoi natur y ffilm orau:
"Mewn oes arall byddai wedi bod yn stori antur yn nhraddodiad King Solomon's Mines Rider Haggard. Yma, thriller wleidyddol yw hi ar lwyfan rhyngwladol."

 • Fel 'stori antur i hogiau' mae gwefan y BBC yn ei gweld yn rhagori gyda'i chyfuniad o gynhyrchu drud a deniadol, actio 'classy' a stori dda.

 • Dwy seren yn unig mae'r Guardian yn ei roi iddi gyda Peter Bradshaw yn dweud mai Gerald Ratner yn hytrach Harry Winston yw hi!

  Yn ffodus i Zwick mae'n ymddangos bod cynulleidfaoedd yn haws i'w plesio na'r beirniaid.

  Perfformiadau
 • Er mai teipiau yn hytrach na chymeriadau llawn sydd yma mae'r prif rannau'n cael eu chwarae'n ddeheuig ddigon - er bydd rhai'n clywed acen Affricanaidd DiCaprio braidd yn chwithig.

 • Mae rhai golygfeydd grymus iawn gyda Djimon Hounsou - un o actorion mwyaf prydweddol y dyddiau hyn - gan gynnwys un lle mae'n goffwyllo'n llwyr ac yn ymosod gyda rhaw ar elyn.

 • Mae'r garwriaeth rhwng DiCaptio a Connelly yn gweithio'n ddigon deche hefyd.

 • Mae Ato Essandoh yn ddihiryn sy'n codi'r ofn mwyaf.

  Darnau gorau
 • Mae'r golygfeydd rhyfelgar i gyd o'r radd flaenaf. Yn arbennig ymosodiad yr hofrennydd arfog.

 • Y mab gyda dryll yn ei law yn wynebu'r tad.
 • Golygfeydd trawiadol o Sierra Leone.

  Gwerth ei gweld?
  Yn wir, gan bob un sy'n tybio mai diemwnt yw ffrind gorau'r menywod. Nid yn unig yn sbardun i feddwl am Affrica ond yn codi cwr y llen ar t ffordd mae'r gwledydd cyfoethog yn manteisio ar gyfoeth gwledydd tlawd y byd. • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy