BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Australia
Cynhyrchiad nad yw'n siomi!

PGPedair seren

Y Sêr
Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters

Cyfarwyddo
Baz Luhrmann

Sgrifennu
Baz Luhrmann, Stuart Beattie, Ronald Harwood, Richard Flanagan

Hyd
165 munud

 • Adolygiad Lowri Haf Cooke

  Cynhyrchiad hir-ddisgwyliedig y dewin o Down-Under, Baz Luhrmann, yw Australia a rhaid dweud nad yw'n siomi.

  Yn wir, wrth ei heipio i'r entrychion, disgrifiodd ei chfarwyddwr hi fel fersiwn Awstralia o Gone With the Wind ac os cofiwch chi'r cynhyrchiad mawr, rhamantus, dros-ben-llestri hwnnw mae'r gymhariaeth yn un ddigon teg.

  Golygfa ysgubol
  Mae'r ffilm yn dechrau â golygfa ysgubol o baith di-ddiwedd talaith y Northern Territory ac o fewn dim cawn ein cyflwyno - trwy ei droslais ei hun - i Nullah, bachgen naw oed o dras Aborigini a'i dad-cu, y dewin a'r penteulu King George, wrth iddynt droedio'r tir ar walkabout.

  O fewn dim, daw criw o borthmyn gwynion yn croesi afon â gyrr o wartheg i darfu ar yr olygfa hon.

  Mae King George, sydd wedi hen brofi uchelgais anwar ei gymdogion gwyn, yn cynghori Nullah i "ddiflannu", ac wrth iddo blymio i ddyfnderoedd yr afon gerllaw, y peth nesaf a wêl yw canlyniad llofruddiaeth yr Arglwydd Ashley a saeth wydr seremoniol trwy'i galon gan ddyn mewn sgidie crocodeil.

  Achubir Nullah o'r afon gan King George a charlama'r bachgen ar ferlen y Sais i'w gartref ger ystâd Farway Downs.

  Dyma hefyd pryd gwelwn ni newydd ddyfodwraig yn cyrraedd yr ystad wartheg- yr Arglwyddes Sarah Ashley, gwraig y diweddar reolwr, ar ddiwedd taith faith i ddarganfod paham fod yn well gan y bonheddwr dreulio'i amser ym mhendraw'r byd nag yn cadw cwmni iddi hi yn eu plasty moethus yn ne Lloegr.

  Yn gyfrifol am ei chludiant o borthladd Darwin y mae Drover, porthmon enigmatig sydd yn well ganddo gwmni'r Brodorion na'r Foneddiges ffyslyd.

  Mae ef ar fin ffarwelio â hi pan ganfu Arglwyddes farwolaeth ei gŵr, a chynllun is-reolwr yr ystâd, Neil Fletcher (David Wenham) i'w twyllo trwy ychwanegu gwartheg Faraway Downs at yrr helaeth yr unig gystadleuaeth - "King " Carney (Bryan Brown, ar ei orau) - er mwyn iddo yntau arwyddo cytundeb i gyflenwi holl gig eidion y Fyddin Brydeinig yn y Môr Tawel ar drothwy'r Ail Ryfel Byd.

  Dim ond un dewis
  Ymddengys nad oes gan yr Arglwyddes ond un dewis, perswadio Drover i arwain tîm o borthmyn cwbl amhrofiadol - gan gynnwys y bachgen Nullah, yr Arglwyddes ei hun, a'i meddwyn o gyfreithiwr - i yrru dwy fil o wartheg Farway Downs dros y paith i long ryfel y fyddin yn Darwin cyn bod King Carney yn cael cyfle i arwyddo'r cytundeb.

  Wnan nhw gyrraedd mewn pryd? A ddaw Drover a'r Arglwyddes i ddeall ei gilydd cyn diwedd y daith?

  Cyn ymhelaethu gwell pwysleisio mai traean cynta'r ffilm yn unig yw hyn ac yn sylfaen gadarn i Luhrmann gyfuno golygfeydd ysgubol o Ogledd Awstralia gyda chyffro ffilm Western, a dôs go dda o hiwmor a rhamant.

  Dydy'r ffilm ryfel - sef prif elfen y cynhyrchiad - ddim yn cychwyn tan ymhell ar ôl i'r criw ddychwelyd i Faraway Downs, a hynny ar achlysur un o'r cyrchoedd lleiaf adnabyddus yn hanes yr Ail Ryfel Byd, bomio dinas Darwin gan y fyddin Siapaneaidd ym 1942.

  Rhwng hyn oll, dilynir hanes Nullah - y bachgen amddifad sy'n pontio'r diwylliant gwyn a'r diwylliant brodorol gan gynrhychioli carfan o'r boblogaeth y cyfeirir atynt bellach fel y Genhedlaeth Goll.

  Plethu
  A chyn inni anghofio mai ffilm gan y King of Camp yw Australia, ceir cyfeirio cyson at un o brif ffilmiau'r cyfnod, The Wizard of Oz, gan blethu mytholeg Dreamtime y Brodorion â breuddwydion a wireddir "draw dros yr enfys."

  Oes, mae yna wendidau;
  sgript wan ar adegau, tuedd i orsentimentaleiddio profiad y Brodorion ac wrth gwrs ambell i olygfa sy'n teimlo fel hysbyseb estynedig ar ran Bwrdd Twristiaeth Awstralia - ond mae modd maddau hyn oll gan fod yma chwip o stori a phob eiliad wedi'i chynllunio i'r dim diolch i weledigaeth Luhrmann a llygad barcud ei lefftennant cyson, Catherine Martin.

  Er nad ydw i'n rhagweld gwobrau i'r prif actorion - er mor hwyliog yw'r rhamant rhwng y Nicole brydferth a'r Hugh golygus (enillydd haeddiannol gwobr Sexiest Man Alive 2008 cylchgrawn People) - mae gan Brandon Walters siawns dda cipio enwebiad neu ddau yng nghategori'r actor cynorthwyol gorau am ei bortread hynod hoffus o Nullah, y cymeriad sydd yn cynrhychioli gwir galon y ffilm.

  Meddwl agored
  Fy nghyngor i fyddai mynd i weld Australia gyda meddwl - a chalon - agored, hances boced neu ddwy, a gadael eich sinigiaeth wrth y drws, er mwyn ei gwerthfawrogi hi'n llawn.

  Mae wastad yn bleser gweld ffilm gan Baz Luhrman, gan mai ef yw un o'r unig gyfarwyddwyr cyfoes a all arlwyo gwledd i'r llygaid gyda joch o hud hen-ffasiwn Hollywood.

  Yn wyneb hygyrchedd dvd's a'r rhyngrhwyd, mae e'n deall i'r dim pam fod miliynau o bobol yn dal i dyrru i'r sinema am ddihangfa wythnosol, a dyma paham mai Luhrman bellach gaiff ei ystyried yn Wizard of Oz.


 • Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy