BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Atonement (2007)
Gafael ar gyfnod - gafael ar stori sy'n ysgytwol

15

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, Saoirse Ronan

Cyfarwyddo
Joe Wright

Sgrifennu
Christopher Hampton - wedi ei seilio ar nofel o'r un enw gan Ian McEwan.

Hyd
122 munud

Sut ffilm
Ni fyddai'r disgrifiad 'stori garu o gyfnod yr Ail Ryfel Byd yn gwneud tegwch â'r ffilm rymus hon sydd yn cynnig cymaint mewn syniadaeth a ffilmio. Efallai y gwêl rhai y cychwyn yn rhy araf ond bydd yr ail hanner ysgytwol yn cyffwrdd y rhelyw.

Y stori
Ar yr wyneb mae'r stori yn un seml am ferch ifanc ddychmygus, 13 oed, Briony (Saoirse Ronan) yn dweud celwydd am y myfyriwr meddygol Robbie (James McAvoy), sy'n garddio ar ystad ei rhieni, a hynny'n peri iddo gael ei garcharu ar gam am ymosodiad rhywiol oherwydd i ddychymyg carlamus Briony gamddehongli digwyddiadau rhwng ei chwaer hŷn, Cecilia (Keira Knightly), a Robbie.

Pan gyhoeddir yr Ail Ryfel Byd cynigir ei ryddid i Robbie cyn belled ei fod yn ymuno â'r fyddin ac yno y'i gwelwn nesaf yn yn un o dri milwr yn ceisio ffeindio'u ffordd i Dunkirk.

Gyda Cecilia wedi ei chlwyfo yn emosiynol a Briony (erbyn hyn yn ddeunaw oed yn cael ei chwarae gan Romola Garai) yn edifar iddi wneud y fath gam ag ef mae'r ddwy yn mynd yn nyrsus i weini ar filwyr yr Ail Ryfel Byd sydd ar ffo o Dunkirk - un i anghofio ei galar a'r llall i wneud iawn am y drwg a wnaeth.

Fodd bynnag, mae troadau yn y stori, gan gynnwys un ar y diwedd, sy'n gwneud peri bod crynhoad o'r fath yn annigonol o or syml.

Y canlyniad
Mae sawl peth yn gwneud hon yn ffilm go arbennig nid lleiaf y modd y mae awyrgylch y cyfnod rhwng 1932 a 1940 yn cael eu cyfleu. I rai bydd yn atgof o'r hyn a fu, i eraill yn fyd gwahanol. "Mae'r gorffennol yn wlad wahanol," yn wir.

Ond er cystal yr awyrgylch ac er mor hawdd ymgolli ynddo, mae'n deg dweud bod y ffilm yn cymryd cryn amser i gyrraedd ei huchafbwynt cyntaf o frad Briony. Ond wedi hynny mae golygfa ar ôl golygfa gwirioneddol ysgytwol sy'n ein rhwygo'n emosiynol.

Mae'r stori'n cael ei hadrodd trwy gyfrwng nifer o olygfeydd allan o drefn - ambell un yn cael ei chwarae yn effeithiol iawn fwy nag unwaith er mwyn eu dehongli o safbwynt gwahanol gymeriadau.!

Mae cariad, teyrngarwch, brad, rhyfel ac aeddfedrwydd ymhlith y themâu yn ogystal â'r thema ganolog o wneud iawn am rhyw ddrwg yn y gorffennol a cheisio a rhoi maddeuant.
A beth yw gwerth y gwir?
Mewn un golygfa ddirdynol mae Briony, y nyrs, yn cysuro milwr Ffrengig ar ei wely angau trwy adael i'w feddwl cymysg gredu mai ei gariad sydd yno wrth ei ochr.
Merch y celwydd dinistriol yn dweud celwydd arall ond y tro hwn bod hynny'n gysur ac yn fendith.

Mae yna yn Atonement adlais amlwg o ddwy ffilm arall. The English Patient gan Anthony Minghella sydd amlycaf ond mae'n rhaid bod helynt y llythyr gan Robbie caru i Cecilia trwy law Briony i fod i'n hatgoffa o The Go-Between y cymerodd Michael Redgrave ran ynddi.

Tanlinellir y cysylltiad hwn trwy gael Minghella yn holi Vanesa Redgrave - fel Briony yn ei hen ddyddiau - ar ddiwedd y ffilm ac yn y cyfweliad hwn, ac nid cyn hynny, y daw popeth yn eglur am Atonement.

Heb os mae Atonement yn brofiad i'w drysori gyda chymaint o gysgodion i gydio ynddyn nhw.
Ac mae ei olwg ar fywyd milwyr yn gwbl glir ac eglur.

Ambell i farn

 • Nid pawb a blesiwyd a'i gymryd yn ddigon ysgafn mae Deborah Ross yn y Spectator gan gwyno nad yw'r cymeriadau ddigon 'real' iddi ymdeimlo â hwy.
  "Mae hon yn ffilm o gryn nerth ond ni allwn ddod o hyd i'w chalon," meddai gan gynnig pwnc trafod yn syth.

 • Yn y New Statesman wedyn mae Ryan Gilbey yn amau bod arddull McEwan yn anghydnaws a gramadeg ffilm gan ddweud bod rhai golygfeydd o ganlyniad fel golygfeydd 'B movies'.

 • Ond mae eraill fel y Guardian, Observer, Telegraph, Sunday Telegraph a'r ddau Indipendent y tu hwnt gyda'u canmoliaeth o ffilm hynod deimladwy gyda pherfformiadau a lluniau rhagorol.
  "Mae'n uchelgeisiol gydag actio teriffig," meddai'r Telegraph.
  Ond yn amlwg nid yn un fydd yn plesio pawb fel ei gilydd.

  Perfformiadau
 • Er mai Keira Knightly - ac mae hi'n gwneud gwaith teilwng - fu'n cael y sylw mwyaf ac a welwyd drosodd a throsodd yn codi bron yn noeth o'r dŵr, perfformiadau Saoirse Ronan, James McAvoy a Romola Garai yw rhai cofiadwy y ffilm hon.

  Golygfeydd cofiadwy
 • Ydi, mae'r olygfa - hynod gyfarwydd erbyn hyn - o Knightly yn codi o'r dwr a'i dilledyn prin yn glynu wrthi yn drawiadol ac mae'n siŵr y bydd yn perswadio rhai i'r sinema!

 • Ond mae golygfeydd eraill hefyd sy'n ymwneud â dŵr nid lleiaf yr un lle mae'n ffrwydro i'r gysgodfan cyrchoedd awyr yn Llundain lle mae Cecilia yn ymochel rhag y bomiau.

 • Mae'r panorama o Robbie yn Dunkirk yn disgwyl cael eu cario i ddiogelwch Lloegr yn hunllefus.

 • Briony yn cysuro'r Ffrancwr ar ei wely angau.

 • Y cyfarfyddiad rhwng Cecilia, Briony a Robbie a'i ymateb i'w brad.

  Gwrandewch
  Ar y gerddoriaeth a chnoc barhaus hen deipiadur.

  Gwerth ei gweld
  Dywedwyd bod nofel McEwan yn un na ellid ei ffilmio. Profwyd hynny'n anghywir ac mae hwn yn brofiad na ddylid ei golli. Ac os yw yr hanner cyntaf yn mudferwi braidd yn rhy araf yr ydym yn cael ei taflu o un crochan berwedig i'r llall yn ystod yr ail hanner.
  Ac mae cymaint o bethau i feddwl amdanyn nhw wedyn. Cymaint o adleisiau; mwy na thebyg y bydd angen ei gweld fwy nag unwaith i weld popeth yn ei phensaernïaeth.

 • Cysylltiadau Perthnasol
  Geraint Morse yn Dweud ei Ddweud am Atonement


  cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy