BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
ffilm

BBC Homepage
BBC Cymru
»Cylchgrawn
Llyfrau
Theatr
Ffilm
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Amazing Grace (2007)
Capten Ffantastic - yn Amazing?

Amazing Grace (2007) PG

Pedair seren allan o bump

Y sêr
Ioan Gruffudd, Romola Garai, Benedict Cumberbatch, Albert Finney, Michael Gambon

Cyfarwyddo
Michael Apted

Sgrifennu
Steven Knight.

Hyd
109 munud

Sut ffilm
Ffilm hanes barchus a theilwng i gyd-fynd â dau ganmlwyddiant pasio deddf seneddol i ddileu'r fasnach mewn caethwasiaeth o fewn yr ymherodraeth Brydeinig.

Mae o ddiddordeb arbennig yng Nghymru am mai Ioan Gruffudd sy'n chwarae rhan yr arwr, Sais o Swydd Efrog, William Wilberforce - gŵr y mae rhai yn mynnu ei ganmol am ddileu caethwasiaeth er mai dileu'r fasnach wnaeth o. Parhaodd caethwasiaeth ei hun er gwaethaf ei ddeddf.

Ond yr oedd y gŵe hwn o argyhoeddiadau crefyddol dyfnion yn un a aberthodd yn fawr dros ei achos - "Rhoddaist dy ieuenctid a dy iechyd dros yr achos hwn," meddir wrtho.

Y stori
Brwydrodd William Wilberforce (Ioan Gruffudd) am ddeunaw mlynedd i gael mesur yn dileu'r fasnach mewn caethwasiaeth drwy'r senedd yn Llundain gan gychwyn gyda gwrthwynebiad sylweddol iawn. Dim ond un ar bymtheg bleidleisiodd gydag ef y tro cyntaf!

Ei ymdrech ddiflino i argyhoeddi aelodau seneddol yw testun y ffilm hon a'i frwydr hefyd yn erbyn salwch sy'n ei ysu gymaint ei fod yn ymgreinio mewn poenau ar y llawr ac yn dod yn gaeth i laudnum a ddefnyddiai i leddfu'r boen.

Y gwrthwynebiad ffiaidd iddo ar ran rhai fel Dug Clarence (Toby Jones) a'r pwysau arno o du cefnogwyr fel Yr Arglwydd Fox (Michael Gambon), Thomas Clarkson (Rufus Sewell) a John Newton (Albert Finney) cyn fasnachwr caethweision a edifeiriodd ond sy'n cael ei ysu gan "20,000 ghosts" y rhai a ddioddefodd dan ei law dros y blynyddoedd.

Newton oedd awdur yr emyn Amazing Grace sy'n rhoi i'r ffilm ei theitl - emyn sy'n deillio o brofiad Newton ac effaith yr hyn a welodd ac a wnaeth arno.

Yn gweu drwy hyn mae hanes carwriaeth, betrus i ddechrau, Wilberforce a Barbara Spooner (Romola Garai).

Y canlyniad
Er yn ffilm hawdd ymgolli ynddi maeAmazing Grace yn nes at fod yn ffilm ddogfen nag yn ddrama arferol gyda'r pwyslais fel pe byddai ar addysgu yn hytrach nag ar greu tyndra dramatig.

Hanes y frwydr seneddol ac effaith hynny ar iechyd Wilberforce yw diddordeb Michael Apted sydd wedi bodloni ar ddarlun cwbl undimensiwn o'r arwr. Mae'n sant a dyna fo; gyda chyflwr ei iechyd bregus ei unig wendid arwahan i gyfnod yn ei faboed.

Carwriaeth Ysgol Sul yw un Wilberforce gyda Barbara Spooner - carwriaeth sy'n ymylu ar fod mor ddi-ryw a'i gyfeillgarwch â'r prif weinidog, William Pitt, (Benedict Cumberbatch) - cyfaill mynwesol sydd, er yn gefnogol i Wilberforce, yn gorfod atal rhag dangos hynny er mwyn diogelu ei le ei hun fel prif weinidog.

Yn ei phortread gafaelgar o'r elfennau gwleidyddol hyn a'r cynllwynion a'r triciau seneddol y mae'r ffilm yn rhagori yn hytrach na'i threiddgarwch cymeriadol.

Yr anhawster y mae hyn yn ei achosi yw nad oes lle ar ôl i gyfleu'n ddarluniadol yr arfer ysglyfaethus y mae Wilberforce yn brwydro mor daer yn ei erbyn.

Mae hon bron a bod yn ffilm am erchylltra caethwasiaeth heb gaethwas yn agos ati oni bai am un olygfa fer a chyfraniad Youssou N'Dour fel y cyn gaethwas, Olaudah Equiano - yn sicr ni welir dim cam-drin a phan gawn olwg ar y llongau cludo maen nhw'n wag a ninnau heb weld cyflwr y sawl a gludid.
Ac er bod digon o gadwyni i'w gweld ni welwn neb yn eu gwisgo.

Dewisodd Michael Apted beidio â dangos dim mewn cyfrwng sydd yn ei hanfod yn un gweledol!
Er bod digon o sôn am ddioddef - a hynny mewn geiriau cignoeth a lliwgar am waed yn llifo a chyrff yn cael eu dryllio - nid oes dioddefaint i'w weld.

A chan adolygydd yr Observer, Philip French, mae'r dewis hwn ar ran Michael Apted yn cael ei gymeradwyo o ystyried cyd-destun y ffilm.

Mae Ioan Gruffudd hefyd wedi amddiffyn y penderfyniad mewn cyfweliad ar y wefan hon a ddarlledwyd ar y rhaglen radio Bwrw Golwg.

Perfformiadau

 • Yn ôl y disgrifiadau dyn bychan, disylw, oedd yr William Wilberforce go iawn ac oherwydd hynny yr oedd rhywun yn amau addasrwydd actor golygus fel Ioan Gruffudd ar gyfer y rhan.

  Cawn ein siomi ar yr ochr orau. Ydi, mae mor olygus ag erioed ond y mae ei bortread yn un sy'n argyhoeddi ac mae'n dal ei dir yn well nag y byddai rhai wedi disgwyl ochr yn ochr ag actorion sylweddol iawn fel Gambon a Finney.

  Ac er nad yn edrych yn gorffilyn gwantan - wedi'r cyfan ef yw Captain Fantastic hefyd - mae'r golygfeydd ohono mewn afiechyd yn wych.

  Un peth sy'n cael ei anghofio, fodd bynnag, yw mai dim ond 21 oedd Wilberforce pan etholwyd ef i'r senedd ond er i ddeunaw mlynedd fynd heibio cyn ei fuddugoliaeth ychydig iawn newid sydd yn ei bryd a'i wedd - ond mae amryfusedd o'r fath yn wir am nifer o ffilmiau sy'n rhychwantu cyfnod maith.
  Ond y mae hon yn rhan sy'n bluen yn het Ioan Gruffudd ac yn llawer mwy teilwng ohono na rhyw stwnsh fel y Fantastic Four.

 • Ond er mai Ioan Gruffudd biau'r prif gymeriad y rhannau sy'n rhoi gwir bleser yw rhai Albert Finney fel John Newton, Michael Gambon fel Fox a Rufus Sewell fel Thomas Clarkson.

 • Agwedd arall o'r ffilm sy'n gweithio o ran cymeriadu yw'r cyfeillgarwch rhwng William Pitt a Wilberforce gyda Ioan Gruffudd a Benedict Cumberbatch yn gweithio'n dda a'i gilydd.

  Ambell i air
 • Yr ydw i yng Nghaerfaddon i gael fy iachau o wleidyddiaeth.
 • Waeth pa mor uchel y gwaeddwch wnewch chi ddim boddi llais y bobl.
 • "Fel dy Brif Weinidog rwy'n dy gymell i fod yn ofalus." "Ac fel ffrind?" "A, i'r diawl a bod yn ofalus."

  Darnau gorau
 • Pob un o'r dadleuon a'r ymrafael geiriol yn y senedd.
 • Araith Fox sy'n cychwyn gyda'r geiriau: "Pan ydych yn meddwl am wyr mawr yr ydych yn meddwl am ddynion treisgar . . ."

  Ambell i farn
  Mae Amazing Grace yn haeddu mwy o ganmoliaeth nac a gafodd mewn rhai lleoedd ac er bod elfennau o wirionedd yn y beirniadu mae'r adolygiadau yn rhoi'r argraff fod hon yn salach ffilm nag yw hi mewn gwirionedd.
 • Deborah Ross yn y Spectator yn dweud bod ei gwylio fel gwylio fersiwn wedi'i ffilmio o'r hyn sydd gan yr Encyclopaedia Britannica i'w ddweud am Wilberforce
 • Yn y Guardian dywed Peter Bradshaw i'r ffilm gael ei mwydo mewn bwriadau da . . ."ond mae'n sych ac yn ddisymud o ran drama," meddai.
 • Diffyg cyffro a phrif gymeriad anniddorol yw cwyn y
 • Daily Mirror hefyd.
 • "Mae rhywbeth ychydig bach yn 'wedi-ei-gwneud-ar-gyfer-ysgolion' ynglŷn ag Amazing Grace meddai gwefan Saesneg y BBC ond y mae'r adolygydd yn cydnabod fod y ffilm yn diddori yn ogystal ag addysgu.

  Gwerth ei gweld?
  Pe byddai ond i ryfeddu sut y gallai aelodau seneddol gyfiawnhau y fath fasnachu am ddeunaw mlynedd!

  Ac yng Nghymru, mae gennym ni oll ddiddordeb, siwr iawn, yn beth wnaeth Ioan Gruffudd nesaf!

 • Cysylltiadau Perthnasol
 • Ioan Gruffudd yn siarad am y ffilm

 • Cymru a chaethweision

 • Wilberforce y misfit


 • cyfannwch


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad:

  Sylw:  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.

  Cymraeg
  A Way of Life
  Big Nothing (2006)
  Cannes
  Cwcw (2008)
  Cymru Ddu - y gyfres deledu
  Cymru Fach (2008)
  Ffilmiau Cymru ddoe
  Ffilmiau Steddfod
  Gavin and Stacey
  Gwobr i ffilm ganpunt
  Gwyl Fflics 2007
  Gŵyl Cymru Ddu
  Gŵyl Ffilm Caerdydd 2006
  Hope Eternal
  Martha Jac a Sianco - y ffilm
  Mela
  Milltir sgwar arwyr ffilm
  Oed yr Addewid
  Pictiwrs yn y Pyb yn gafael
  Pobl ifainc yn mentro
  Powerless
  Powerless
  Shorts in Colour
  Siôn a Siân
  Sleep Furiously
  Snow Cake
  Spiderman Cymraeg
  The Edge of Love
  The Edge of Love
  Y Lleill
  Yr Ymwelydd
  Zan Boko
  £500,000 i animeiddio
  cyffro
  '1408' (2007)
  'Rush Hour 3' (2007)
  'We Own The Night' (2007)
  Die Hard 4.0 (2007)
  Déjà Vu (2006)
  30 Days of Night (2007)
  4: Rise of the Silver Surfer (2007)
  Aliens Vs Predator: Requiem (2008)
  Around the World in 80 Days
  Assault on Precinct 13
  Australia
  Batman Begins
  Beowulf
  Blood Diamond
  Casino Royale
  Casino Royale
  Casino Royale (2006)
  Casino Royale 2006
  Cellular
  Changeling (2008)
  Children of Men (2006)
  Derailed
  Eastern Promises
  Eastern Promises (2007)
  Fantastic Four
  Fracture (2007)
  Harry Potter and The Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
  Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
  History of Violence
  Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
  Iron Man (2008)
  King Arthur
  King Kong - 2005
  Mission Impossible III (2006)
  National Treasure
  No Country for Old Men (2008)
  No Country for Old Men (2008)
  Ocean's 13
  Ocean's 13 (2007)
  Ocean's Twelve
  Pirates of the Caribbean - Dead Man's Chest (2006)
  Rambo (2008)
  Red Eye
  Sahara
  Saw II
  Serenity
  Severance (2006)
  Shooter (2007)
  Spider-Man 2
  Spider-Man 3 (2007)
  Star Wars III
  Stormbreaker (2006)
  Superman Returns (2006)
  The Bourne Ultimatum
  The Da Vinci Code (2006)
  The Dark Knight
  The Day After Tomorrow
  The Departed (2006)
  The Golden Compass (2007)
  The Golden Compass (2007)
  The Incredible Hulk (2008)
  The Incredibles
  The Interpreter
  The Kingdom (2007)
  The Legend of Zorro
  The Matador
  The Omen 2006
  Thunderbirds
  Transformers (2007)
  Van Helsing
  Walking Tall
  War (2007)
  White Noise
  comedi
  'Mr Woodcock' (2007)
  Fred Claus (2007)
  St Trinian's (2008)
  A Good Year (2006)
  Bee Movie (2007)
  Bewitched
  Borat:
  Bridget Jones - The Edge of Reason
  Charlie and the Chocolate Factory
  Choke (2008)
  Christmas with the Kranks
  Evan Almighty (2007)
  Evan Almighty(2007)
  Forgetting Sarah Marshall (2008)
  Four Christmases - 2008
  Good Luck Chuck (2007)
  Hairspray
  Herbie: Fully Loaded
  Hitch
  Hot Fuzz (2007)
  I Now Pronounce You Chuck And Larry (2007)
  Just Like Heaven (2005)
  Just My Luck (2006)
  Knocked Up (2007)
  Mean Girls
  Meet the Fockers
  Miss Congeniality 2 - Armed and fabulous
  Monster in Law
  Mr & Mrs Smith
  Mr Bean 2007
  Mr Magnoruim's Wonder Emporuim' (2007)
  Nacho Libre (2006)
  Night at the Museum (Rhagfyr 2006)
  PS I Love You (2008)
  Prime (2006)
  RV: Runaway Vacation (2006)
  Ratatouille
  Robots
  Run, Fat Boy, Run (2007)
  Scooby Doo 2 :
  Shark Tale
  Shrek 2
  Shrek 3
  Slither (2006)
  St Trinian's
  St Trinian's (2008)
  Superbad (2007)
  Talladego Nights: : The Ballad of Ricky Bobby (2006)
  The Devil Wears Prada
  The Dukes of Hazzard
  The Good Night (2008)
  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
  The Nanny Diaries (2007)
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie
  The Simpsons Movie (2007)
  The Simpsons Movie (2007)
  Wallace and Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit
  Wedding Crashers
  Wedding Crashers
  Wedding Date
  Wild Hogs (2007)
  You, Me and Dupree (2006)
  drama
  Abraham's Point (2008)
  Alexander
  Alfie
  Alpha Dog (2007)
  Amazing Grace (2007)
  American Gangster (2007)
  Apocalypto (2007)
  Atonement (2007)
  August Rush
  Babel (2007)
  Basic Instinct 2 (2006)
  Bullet Boy
  Burn After Reading
  Charlie Wilson's War (2008)
  Charlie Wilson's War (2008)
  Che: Part One - 2008
  Collateral
  Crash
  Down in the Valley
  Dreamgirls (2007)
  Elizabeth: The Golden Age (2007)
  Fahrenheit 9/11
  Finding Neverland
  Five Children and It
  Gandhi My Father (2007)
  Good Bye Lenin (2003)
  Harsh Times (2006)
  Howl's Moving Castle
  Hunger (2008)
  I Am Legend (2007)
  I am Legend
  In Bruges (2008)
  In Good Company
  In Prison My Whole Life
  In the Valley of Elah (2008)
  Into the Wild
  Jarhead (2006)
  Jindabyne (2007)
  Kingdom of Heaven
  La Vie en Rose
  Ladies in Lavender
  Lassie (2005)
  Layer Cake
  Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events
  Lions For Lambs (2007)
  Lost in Translation
  Lust, Caution (2008)
  Lust, Caution (2008)
  Maria Full of Grace
  Million Dollar Baby
  Miss Potter (2007)
  Munich (2006)
  Oliver Twist
  Open Water
  PS I Love You (2008)
  Premonition (2007)
  Rendition
  Rescue Dawn (2007)
  Rocky Balboa (2007)
  Snowcake (2006)
  Spanglish
  Take the Lead (2006)
  Taliesin Jones
  The Assassination of Jesse James
  The Bourne Supremacy
  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
  The Chronicles Of Narnia (2005)
  The Constant Gardener
  The Duchess
  The Edge of Love (2008)
  The Exorcism of Emily Rose
  The Illusionist (2007)
  The Lake House
  The Lake House (2006)
  The Last King of Scotland (2007)
  The Libertine
  The Motorcycle Diaries
  The Only Clown in the Village
  The Painted Veil
  The Phantom of the Opera
  The Polar Express
  The Terminal
  The Village
  The Wicker Man (2006)
  United 93 (2006)
  V for Vendetta
  Vera Drake
  W (2008)
  War of the Worlds
  Zodiac
  erthyglau
  'Tad' y Phantom
  Academi Sgrîn Cymru
  Alex Rose
  Cymru Wyddelig Ford
  Der Untergang
  Ffilmio da Demi
  Gwobr i briodferch
  Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Dulyn
  Gŵyl ffilmiau myfyrwyr
  Harry Potter and the Order of the Phoenix
  Holi Matthew Rhys
  Hope Eternal (2008)
  Ioan Gruffudd
  Ioan Gruffudd
  John Roberts Williams - y dyn ffilmiau
  Miss Potter - y cysylltiad Cymreig
  Prinder ffilmiau Cymraeg
  Tystysgrifau ffilm
  Yn yr Oscars


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy