bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Lauren Kirby Mwynhad yn y tywyllwch

Merch yn dygymod â mam alcoholig

Tachwedd 26, 2002

Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru, Caerdydd

Fflitian gyda hufen byd ffilm Cymru Gwyfyn

4 seren
Adolygiad gan Siwan Haf

"'Argo', mae'n dywyll!" sibrydodd fy ffrind drws nesa i mi wrth i'r ffilm newydd Gwyfyn, a gynhyrchwyd gan y Fiction Factory ar gyfer S4C gychwyn!

Ac roedd hi'n gywir hefyd - nid yn unig yn ei disgrifiad o edrychiad y ffilm o ran diffyg golau yn y mwyafrif o'r golygfeydd, ond oherwydd natur pwnc Gwyfyn hefyd - hanes merch fach 11 oed o'r Cymoedd yn chwilio am olau, wrth geisio dygymod â byw o ddydd i ddydd gyda'i mam alcoholig.

Mwynhau'r buzz
Dwi ddim yn siwr beth yw fy marn o premiers - ar un llaw dwi wrth fy modd gyda'r buzz cyn i'r ffilm gychwyn, y disgwyliadau, y cyffro.

Ond ar y llaw arall, dwi'n gweld ymysg y gynulleidfa gliteri, yr wynebau adnabyddus oddi ar y sgrîn fach, a chyfarwyddwyr eiddgar, yr union actorion sydd yn perfformio yn y ffilm yn eistedd ychydig o seddi o fy mlaen!

Gall hyn dueddu i gymysgu fy meddwl, a difetha realaeth a 'go-iawn-der' y ffilm ond y tro hwn, yn theatr glyd y Chapter ar nos Sul oer, 'doedd dim angen poeni am y diffyg realaeth, gan fod y ffilm yn eich arwain yn gelfydd o un olygfa i'r llall ac yn eich amsugno i fyd arall - byd Jamie Lee a'i mam alcoholig.

Roedd perfformiadau cryf trwy gydol y ffilm hanner can munud. Maria Pride fel y fam alcoholig a Gareth Potter fel cariad Maria.

Mwynheais ei berfformiad disymwth, naturiol iawn!

Wyneb ar gyfer y dyfodol
Ond, heb os, seren y noson, fel y cafodd ei hanrhydeddu ar ddiwedd y noson gan gynhyrchydd y ffilm o gwmni Fiction Factory- Izzy Oppe, oedd y ferch, Lauren Kirby Colbeck - wyneb y byddwn yn bendant o'i weld ar y sgrîn fawr a'r sgrîn fach eto yn y dyfodol agos dwi'n siwr.

Lauren KirbyRoedd ei llygaid mawr tywyll yn ddrychau perffaith i'r golau oedd yn cael ei adlewyrchu ynddynt ar adegau mwyaf trawiadol y ffilm, gan ategu teitl y ffilm.

O ran arddull, teimlaf i'r dechneg o ddefnyddio ffilm o fewn ffilm trwy ddefnyddio camera llaw DVC weithio gan roi teimlad modern a mwy real rywsut i'r ffilm.

Golygfyedd yn hir
Ar y llaw arall yr oedd rhai golygfeydd yn hir ac efallai fod gor-ddefnydd o bylu i ddu fel techneg olygu ar adegau gan dorri ar lif y ffilm.

Teimlad anghyffyrddus a gefais trwy gydol y ffilm hon, gan fy nghadw ar flaen fy sedd; fy meddwl yn effro a fy nychymyg yn rhedeg.

Daeth delweddau o straeon newyddion erchyll, diweddar, fel llofruddiaeth Sarah Payne i fy meddwl wrth wylio rhai o'r golygfeydd, yn enwedig felly y diweddglo.

Rhywbeth i chwerthin amdano
Ffilm drawiadol, gyfoes a phwerus a wnaeth argraff bendant arnaf yw Gwyfyn ond rhaid cyfaddef imi werthfawrogi'r hiwmor a gafwyd yn y pedair ffilm fer a enillodd Gystadleuaeth Sgriptio S4C eleni ac a ddangoswyd cyn ac wedi Gwyfyn, i dorri ar draws difrifoldeb a dwyster y gwylio.

Bydd Gwyfyn yn ogystal â'r ffilmiau byr - Y Bys Priodasol, Y Golau, Rhyfel Cartref, O'r Llawr i'r Llwyfan a Dw^r Dwfn yn cael eu dangos ar S4C dros y Nadolig - cyfle i bawb felly eu mwynhau!

Os am ragor o wybodaeth am ragor o ddigwyddiadau'r Wyl, ymwelwch â'r wefan swyddogol .

Ebostiwch i ddweud be 'da chi'n 'i feddwl o'r ffilm yma neu rai eraill.

Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy