bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Pwyso a mesur gwyl ffilmiau Cymru

Dechrau da ond diwedd siomedig i Wyl Ffilm Ryngwladol Cymru sydd newydd ddod i ben yng Nghaerdydd.

Dydd Llun, Rhagfyr 3, 2001

Sylwadau Ffion Emlyn

Llygaid Sgwâr.

Ar ôl gwylio cymaint o ffilmiau mewn ychydig ddyddiau mae’n llygaid wedi troi’n sgwâr a nghoesau wedi anghofio sut i sythu!

Ond bu’n wythnos hynod ddifyr gyda’r dewis o safon uchel.

Ac er na chefais gyfle i weld yr holl ffilmiau a fyddwn wedi gobeithio eu gweld, mwynheais yr hyn a welais yn fawr iawn.

Alone yn dychryn

AloneOherwydd digwyddiadau chwaraeon sydd wedi bod yn y brifddinas yn ddiweddar mi fu’n rhaid imi gerdded i’r sinema ambell noson ond rwy’n falch na fu'n rhaid imi wneud hynny noson Alone achos yn dilyn delweddau a cherddoriaeth hudol Byw yn dy Groen y noson cynt roedd hon yn ffilm wahanol iawn.

Noson cyhoeddi’r wyl addawodd y cyfarwyddwr ifanc Philip Claydon fy nychryn gyda’i ffilm gyntaf - rhaid oedd rhoi hynny ar brawf.

Fe’i ffilmiwyd o fewn pum milltir i Gaerdydd a hynny gydag ond ychydig iawn o gyllid

Trwy lygaid Alex cawn gip ar fywyd echrydus iawn wrth inni ddilyn y cymeriad ar ei daith ddefodol o drais - a do mi wnes i ddychryn rhywfaint ac yr oedd y sain llethol ac ambell i olygfa, fel yr un gorfodi’r ferch i fwyta, yn erchyll iawn.

Roedd y diwedd, fodd bynnag, braidd yn rhagweladwy ac oherwydd y testun go brin imi gael mwynhad - ond y mae Philip Claydon yn gyfarwyddwr y byddwn yn clywed rhagor amdano rwy’n siwr.

Mwynhad oesol

Tra gwahanol oedd dau gyflwyniad Archif Genedlaethol Sgrîn a Sain Cymru yng Nghanolfan Chapter.

Y cyntaf oedd David, cyfraniad Cymru i’r Festival of Britain yn 1951.

Ffilm oedd hi am Dafydd Rhys, hen lowr a gofalwr ysgol a seiliwyd ar fywyd D.R.Griffiths, brawd y diweddar aelod seneddol Jim Griffiths, Ysgrifennydd Gwladol cyntaf Cymru.

Ffilm ddogfennol hynod effeithiol gan gyfarwyddwr o Gaerdydd, Paul Dickson gyda D.R. Griffiths ei hun yn chwarae rhan Dafydd Rhys yn drawiadol iawn.

Dyma’r tro cyntaf imi weld y ffilm ac fe fwynheais yn arw ei sensitifrwydd a’i chynildeb gyda cherddoriaeth Grace Williams yn ychwanegu at hynny.

I mi yr oedd Dafydd Rhys yn adlewyrchiad o wyleidd-dra a chryfder emosiynol y gymdeithas.

Braf hefyd oedd gweld y Rachel Thomas ifanc ar y sgrîn.

Er bod rhai o’r perfformiadau’n anodd eu derbyn, doedd dim angen gofyn pam y mae David yn un o ffefrynnau’r Archif.

Yr ail ffilm a ddangoswyd oedd The Magic Box, bywgraffiad o William Friese-Greene, arloeswr yn y sinema Brydeinig.

Gyda chast yn cynnwys Laurence Olivier, Richard Attenborough a Joyce Grenfell dyma stori am ddyn yn byw ei freuddwyd ond yn sylweddoli erbyn y diwedd gymaint o aberth fu hynny.

Er bod gwendidau yn y ffilm hir hon llwyddodd i ddal ysbryd y cymeriad a chadw’n diddordeb ninnau am ddwyawr.

Diwedd diflas

Yn anffodus, a minnau wedi canfod rhywbeth i’w fwynhau ym mhob un o’r ffilmiau siom fu ffilm olaf yr Wyl.

Efallai imi gael gormod o bwdin erbyn hynny ond, yn wir, credaf i’r tair blynedd a dreuliwyd ar y ffilm Labrats fod yn dair blynedd yn ormod!

I ddilyn cyflwyniad ysgafn y cyfarwyddwr, Paul Brannigan, roeddwn yn disgwyl awr ac ugain munud o chwerthin.

Ac, yn wir, roedd y rhan fwyaf o’r gynulleidfa yn chwerthin nes eu bod yn sâl - ond, er bod y mwyafrif ohonynt yn gysylltiedig a’r ffilm doedd hynny ddim yn esgusodi cymeradwyo ffilm mor ofnadwy o wael!

Roedd y perfformiadau’n wael, y cyfarwyddo’n waeth a phan fo rhywun yn dechrau cyfri’r paneli o amgylch y sgrîn mae’n arwydd drwg.

Prifddinas Diwylliant Ewrop 2008?
Er gwaethaf siom y noson olaf roedd y drydedd gwyl ar ddeg yn llwyddiant a Chaerdydd, efallai, un cam yn nes at hawlio’r teitl, Prifddinas Diwylliant Ewrop.

Ymhlith y pethau mwyaf pleserus oedd amrywiaeth a safon y ffilmiau o Gymru.

Yn sicr, gyda’r lleoliadau sydd ar gael, nid yw’n rhyfedd fod Cymru yn prysur ddod yn Feca i gynhyrchwyr ffilmiau ond yn fwy na hynny profwyd dros yr wyth diwrnod fod y Cymry yn ddigon tebol i gynhyrchu ffilmiau sy’n haeddu eu lle ar lwyfan rhyngwladol.

Ewch efo’ch popcorn i fwynhau Byw yn dy Groen ac Eldra ar y sgrîn fawr a chyda gobaith bydd cyfle ichi hefyd fwynhau Happy Now? ac Alone yn y dyfodol agos.

Beth yw eich barn chi? Ebostiwch i ddweud


Eldra
Byw yn dy Groen
Happy Now
Gwyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd
Gwefan yr Wyl
Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy