bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Lisa Palfrey Byw yn dy Groen

Ffilm Gymraeg gyntaf Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru

Dydd Mawrth, Tachwedd 26, 2001

Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru, Caerdydd.

Byw yn dy Groen/Cross-current; S4C/Boda Productions.
UGC Caerdydd.

Tair seren
Adolygiad gan Ffion Emlyn

Byw yn Dy GroenMae dwy fil o bobl wedi mynychu ffilmiau’r wyl hyd yma a hithau ond y bedwaredd noson.

Gwyl lwyddiannus felly a braf oedd gweld ty llawn i’r ffilm Gymraeg gyntaf i gael ei dangos hyd yn hyn.

Rhoddwyd cyflwyniad cryno gan y tair merch a fu’n gyfrifol am Byw yn dy Groen - ie, merched ar y brig eto.

Dywedodd Nerys Lloyd, y cynhyrchydd, mai ffilm deledu oedd Byw yn dy Groen yn wreiddiol ond iddynt ei datblygu ar gyfer y sgrîn fawr ar gyllid o hanner miliwn.

Hel esgusodion

Un o wendidau sgriptiwyr, yn aml, yw eu bod yn dweud cyn dangos eu sgript, "Dydi hwn ddim yn dda ond..." Diffyg hyder yn eu gwaith yw hyn yn hytrach nag adlewyrchiad o’u gwaith.

I raddau, dyma wnaeth y gyfarwyddwraig, Pip Broughton, yn ei chyflwyniad hi gan ddweud, "Mae’r ffilm yn dechrau’n araf ond arhoswch efo fo."

Pan fo rhywun yn teimlo’r angen i ymesgusodi fel hyn mae’n arwydd o ddiffyg hyder.

Y ffilm

I mi, roedd yr agoriad yn gryf gyda’r camera yn graddol ddatgelu corff noeth, dynes yn ei hwyrnos, yn eistedd ar gadair yn canu Byw yn dy Groen.

Gwelir, wedyn, mai model dosbarth arlunio yw’r ddynes.

Dyma un fy hoff olygfeydd yn y ffilm.

Taith emosiynol
Taith bywyd mab y ddynes hon yw Byw yn dy Groen.

Daw Ellis (Aneirin Hughes) yn ôl i Sir Benfro i gladdu ei fam ac hefyd, erbyn y diwedd, i gladdu ei orffennol.

Dyw hi ddim yn siwrnai hawdd wrth iddo orfod wynebu pethau ar ei ben ei hun pan fo’i wraig, Gina (Michele Farley), a’i ddwy ferch yn dychwelyd i Lundain.

Caiff ei ddenu gan Sara (Lisa Palfrey), gwraig weddw a ffrind i’w fam.

Siwrnai y ddau i raddau yw eu perthynas wrth iddynt ddod i delerau â’u colled.

Bu farw tad Ellis pan oedd yn blentyn tra bo Sara yn beio ei hunan am farwolaeth ei gwr. Nid stori am eu perthynas sydd yma ond am ganfod y gallu i ollwng gafael ar y gorffennol.

Mae’r diwedd yr un mor rymus â’r cychwyn gydag Ellis a Sara yn canfod eu ffyrdd eu hunain o ollyngdod - Sara, trwy daflu esgid ei gwr i’r môr ac Ellis yn modelu i’r dosbarth arlunio a chyhoeddi nad yw am fod ofn eto.

Cawn ein tynnu fwy na’r disgwyl i fywydau’r cymeriadau a theimlwn innau eu gollyngdod hwy.

Cryfder y ffilm yw y cymeriadau byw. Does dim da a drwg yma. Dim ond cymysgedd real o emosiwn a’r gynulleidfa yn teimlo dros bob cymeriad, er bod eu hamser ar y sgrîn yn fyr.

Mae perfformiadau arbennig o dda gan bawb ac anodd meddwl am neb gwell nag Aneirin Hughes a Lisa Palfrey ar gyfer eu rhannau hwy.

Taith gerddorol, ddelweddol

Golygfa o'r ffilmNid creu awyrgylch yw swydd y gerddoriaeth yma ond adrodd y stori ac mae cerddoriaeth John Ray yn emosiynol wych.

Yn gynnar iawn yn y ffilm daw’n amlwg mai ffilm ddelweddol iawn yw Byw yn dy Groen.

Delwedd o ddwr, bydded hynny’r môr neu’r bath yn gryf ynddi.

Fel ag yr oedd golygfeydd glawog, tywyll, Y Bermo yn gweddu’n berffaith i Happy Now? roedd golygfeydd anhygoel Sir Benfro yn gweddu i’r stori hon hefyd.

Lleoliad, perfformiadau, cerddoriaeth a delweddau gwych felly.

Ond yr oedd rhywbeth ar goll. Rhywbeth yr wyf yn ei chael yn anodd rhoi fy mys arno.

Prosiect oedd y ffilm i ddechrau i gael yr awdur Phil Rowlands i ysgrifennu’n fwy emosiynol. I mi, fodd bynnag, ei duedd yw ysgrifennu’n rhy emosiynol ar adegau, yn enwedig ag ystyried fod angen cynnal hynny am awr ac ugain munud.

Gyda cyn lleied o ddeialog roedd angen bod yn ofalus iawn fod y ddeialog honno yn berffaith ond ar adegau roedd tuedd i ddweud gormod.

Er nad oeddwn i mor fodlon yn dod o’r sinema ag oeddwn i ar ôl gweld Happy Now? mi wnes i fwynhau y gymysgedd hon o gelfyddyd o’r radd flaenaf ar y sgrîn fawr.

Bydd Byw yn dy Groen i’w gweld, yn y flwyddyn newydd, ym Mangor, Aberystwyth, Sir Benfro, Caerdydd ac mewn gwyliau Ewropeaidd.

Cyn boddi:

• Golygfa orau: Golygfa agoriadol ac Ellis yn adrodd geiriau ei dad ar y diwedd

• Hud: Cerddoriaeth hudol a llais Llio Millward yn atgyfnerthu’r effaith.

• Teyrnged: Dyma ffilm olaf Dilys Pierce a fu farw ychydig yn ôl.

Beth yw eich barn chi? Ebostiwch i ddweud


Happy Now

Gwyl Ffilm Ryngwladol Caerdydd

Gwefan yr Wyl
Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy