bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Stewart Jones
Oed yr Addewid
ar daith


Darlun dirdynnol o fywyd yr henoed mewn cartrefi
Bydd unrhyw un a gafodd rywbeth i’w wneud a gofal yr henoed yn adnabod y gwahanol elfennau yn y ffilm Oed yr Addewid sy’n cychwyn ar daith o amgylch Cymru ym Mhwllheli ddydd Llun.

Y mae rhai ohonom yn gwybod o brofiad pa mor hunllefus y gall bywyd fod mewn rhai cartrefi henoed. Yr argraff y mae rhywun yn ei gael yn aml, o siarad gyda phobl a gafodd brofiad ohonyn nhw, yw fod rhai ohonynt yn lleoedd hynod annynol gyda dim gwell i bobl ei wneud yno na disgwyl eu diwedd.

Mwy o geiniog na gofal

Mae Oed yr Addewid yn cynnwys yr holl elfennau sy’n eu gwneud y lleoedd olaf i anfon hen bobol iddyn nhw - gweinyddwyr a pherchnogion a’u llygaid fwy ar y geiniog nag ar y gofal a staff dan bwysau sy’n trin yr henoed fel plant ac yn eu dosio a thabledi i’w cadw yn ddistaw a than reolaeth.

Yn sgil Thatcheriaeth bu cynnydd rhyfeddol yn nifer sefydliadau o’r fath wrth i gyfalafwyr sylweddoli fod yna bres i’w wneud o deuluoedd yn ffarmio eu henoed i ofal rhywun arall.

Yr hyn sy’n gwneud Oed yr Addewid gan Emlyn Williams (enw ffodus!) yn effeithiol fel ffilm yw nad gorddio y mae ond cnocio'n ysgafn a theimladwy - ond dydio ddim ofn chwarae efo teimladau rhywun.

Mae’r stori yn troi o gwmpas William Davies (Stewart Jones) sy’n cael ei gymryd i gartref oherwydd ei fod yn ymddwyn fel pe byddai’n colli arno’i hun ac aelodau ei deulu heb y gallu - neu’r awydd - i edrych ar ei ôl eu hunain.

Yn ymddangos ddihirod ar y cychwyn y mae rhywun yn dod i ddeall eu safbwynt hwythau - er nad cydweld ag ef - wrth i’r stori ddatblygu.

Mewn gwyl ffilmiau

Stewart JonesDangoswyd y ffilm gyntaf yn yr Wyl Ffilmiau Ryngwladol yng Nghaerdydd fis Rhagfyr.

Wedi ei lleoli yn ystod y cyfnod cyn buddugoliaeth Tony Blair yn etholiad ’97 mae Oed yr Addewid yn ddatganiad gwleidyddol yn ogystal a bod yn ddarlun dirdynnol o berthynas gymhleth pobol a’i gilydd.

Yn fwy na dim y mae’n ffilm hawdd iawn ei gwylio gan dynnu rhywun i fyd y gallwn oll uniaethu ag ef.

Y prif actorion yw: Stewart Jones yn rhagorol fel William Davies; Gwenno Hodgkins fel ei ferch, Maureen ac Arwel Gruffydd a Gwyn Vaughan fel ei ddau fab - y tri ohonyn nhw yn gymeradwy dros ben yn eu rhannau.

Dyma fanylion y daith:

Pwllheli, Neuadd Dwyfor: Ionawr 29-30

Llanelli, Theatr Elli: Ionawr 29-30

Yr Wyddgrug, Theatr Clwyd: Ionawr 31

Y Bala, Neuadd Buddug: Chwefror 2

Aberystwyth, Canolfan y Celfyddydau: Chwefror 5

Bethesda, Neuadd Ogwen:
Chwefror 7

Crymych, Theatr y Gromlech: Chwefror 9-15

Bydd dangosiadau pellach ym Mawrth ac Ebrill.

Cynhyrchwyd y ffilm sydd ag is-deitlau saesneg gan Alun ffred Jones, Ffilmiau’r Nant.
Adolygiad: Cliciwch Yma

 
Wythnosau Blaenorol:


Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy