bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Desmond Llewelyn Q yn deall dim am daclau electronig

Teyrnged i'r Cymro achubodd fywyd 007 gyda'i daclau technolegol

Dydd Mawrth, Rhagfyr 5, 2000
Doedd y dyn a fu’n anfon James Bond i bedwar ban byd gyda phob math o ddyfeisiadau techneolegol gwyrthiol ddim yn gallu gweithio ei fideo ei hun, gartref!

Datgelwyd hyn am yr actor o Gymro, Desmond Llewelyn, gan ei fab mewn cyfarfod teyrnged yn Theatr Chapter Caerdydd fel rhan o weithgareddau Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru.

Llewelyn a chwaraeai ran un o gymeriadau mwyaf poblogaidd y ffilmiau 007 - y dyfeisiwr Q a fyddai’n cyflwyno pob math o offer technolegol gywrain a gwyrthiol i’r ysbiwr.

Ond yn ôl Justin Llewelyn yr oedd ei dad mewn gwirionedd yn dechnolegol anllythrennog. Ni allai dygymod a rhaglennu ei fideo hyd yn oed.

Digwyddiad brawychus

Cyfeiriodd at un digwyddiad brawychus gyda’i dad yn rhoi dwy wifren noeth iddo eu cyffwrdd â’i gilydd i brofi goleuadau coeden Nadolig!

"Er mor glyfar oedd o fel Q yn y ffilms ni allai fy nhad weitho unrhyw gajets," meddai ei fab.

Fel rhan o’r deyrnged iddo dangoswyd ffilm ddogfen a wnaed gan HTV - Pay Attention 007 - yn portreadu gyrfa ryfeddol Desmod Llewelyn fel Q - rhan a deilwriodd yn arbennig ar ei gyfer ei hun.

Y bwriad gwreiddiol oedd i Q siarad ag acen Gymreig ond darbwyllodd Llewelyn y cyfarwyddwr cyntaf iddo weithio tano, Terence Young, na fyddai hynny yn argyhoeddi. Felly y crewyd y gwas sifil tra Seisnig a'i gefndir ysgol fonedd.

Arhosodd Llewelyn ei hun, fodd bynnag, yn Gymro tanbaid gydol ei oes yn ôl ei fab.

Mwy o ffilmiau na neb

Ymddangosodd mewn mwy o ffilmiau Bond nag unrhyw actor arall. "Fe fuo yna bedwar Bond a thri M ond dim ond un Q," meddai Justin Llewelyn.

Pierce BrosnanO’r pedwar Bond i’w dad ymddangos â hwy dywedodd mai Pierce Brosnan oedd ei hoff Bond ac yn y ddogfen amdano dywedodd Desmond Llewelyn ei hun mai’r elfen Geltaidd a wnaeth y ddau yn gymaint ffrindiau.

"Y mae gan Pierce Brosnan rywbeth nad oedd gan yr un o’r Bonds eraill," meddai.

Yr oedd yn fwy beirniadol o George Lazenby. "Doedd George ddim yn actor," meddai!

Er iddo ymddangos mewn 17 o’r 18 o ffilmiau dim ond cwta hanner awr fu Llewelyn ar y sgrin rhyngddyn nhw i gyd - ond y mae’n deyrnged iddo fel actor iddo wneud y rhan yn un na ellir ei throsglwyddo i neb arall.

Hynod o wylaidd

Er cymaint ei lwyddiant - yn cael ei adnabod ar hyd a lled y byd - fe’i disgrifwyd fel dyn hynod o wylaidd a pharod iawn i’w ddisbrisio ei hun.

Cyfeiriwyd ato yn ymweld yn rhad ac am ddim â chanolfannau cymdeithasol a chlybiau sgowts i siarad am ei waith.

"Pwysleisiai bob amser na ddylai unrhyw actor anghofio mai dim ond gwaith yw actio ac na ddylai actor anghofio mai y bobl sy’n eich rhoi lle’r ydych."

Dwylo mawr

Ond dywedodd Justin Llewelyn i’w fam ddisgrifio ei dad fel yr actor llwyfan gwaethaf yn y byd.

Hynny yn bennaf oherwydd bod ganddo ddwylo mor fawr â hynny’n ei wneud "yn hynod o anghyfforddus ar lwyfan lle na wyddai beth i’w wneud a’i ddwylo!"

"Yn wir, yr oedd ei ddwylo mor fawr fel y defnyddiwyd dwylo rhywun arall ar gyfer siots agos mewn rhai golygfeydd," meddai.

Ganwyd Desmond Llewelyn yng Nghasnewydd ar Fedi 12, 1914. Yn ystod yr ail Ryfel Byd treuliodd bum mlynedd yn garcharor rhyfel.

Cafodd ei ladd mewn damwain car flwyddyn yn ôl.

Ynglyn â’i yrfa fel Q dywedodd: "Mi wnai ddal ati i weithio tra bydd Eon (y cwmni ffilmiau) fy eisiau a thra na bydd yr Hollalluog fy eisiau."
Hefyd o'r Wyl ffilmiau:
Mindblowing
Oed yr Addewid

 
Wythnosau Blaenorol:


Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy