bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Yn hen yn erbyn
y system

Ffilm rymus am henaint a thlodi yng nghanol harddwch

Dydd Mawrth, Rhagfyr 5, 2000
Adolygiad Gwyn Griffiths o'r ffilm, Oed yr Addewid.

Bydd y ffilm Oed yr Addewid yn aros yn y cof am yn hir. Er bod iddi ddoniolwch - y tristwch wnaeth yr argraff fwya.

Stewart JonesHen wr, William Davies, yn rhoi cynnig ar gael y gorau ar y drefn drwy esgus ei fod yn diodde o Alzheimer’s.

"Dim ond teimlo awydd am chydig o fwytha …"

Crafangau'r Biwrocratiaid

Ond mae’n cael ei sugno i fewn i’r drefn a methu ymryddhau wrth i grafangau’r biwrocratiaid gau amdano.

Mae’r hen greadur yn cael ei hun mewn cartref hen bobol - un preifat - ac yn methu dianc.

Roeddwn i’n tybied nad oedd yn bosib cadw rhywun yn erbyn ei ewyllys mewn lle o’r fath - ond dyna sy’n digwydd i William Davies.

Cyfnod y ffilm yw Etholiad Cyffredinol 1997. Y preifateiddio wedi mynd yn rhemp a’r hen William heb sylweddoli y byddai’n rhaid iddo werthu’r ty os oedd i gael aros ym Modlondeb - sy’n cael ei redeg gan Sais awchus am bres sy'n godro’r system.

Yr un pryd fe glywn ambell em eironig yn y cefndir, fel John Major ar y teledu’n addo y byddai cyfoeth y bobol yn ymarllwys i lawr drwy'r cenedlaethau.

Tristwch rhygnu byw mewn harddwch

Wedyn dyna’r plant - y trafeiliwr llwyddiannus, y cerddor sy’n gaeth i’r ddiod a’r ferch sy’n brwydro byw gyda’i phlant yn ei thy cyngor yn yr hen fro - a’r gwr wedi diflannu.

Tristwch heneiddio a rhygnu byw yng nghanol harddwch Llyn - yn ardal Llithfaen y gwnaed llawer o’r ffilmio.

Yn y diwedd mae’r ddau gyda’r trafferthion mwya yn dod at ei gilydd, y cerddor gyda phroblem y ddiod a’r hen wr. Ond does dim diweddglo hapus onibai fod y ddau yn gweld diwedd deunaw mlynedd o Dorïaith.

Fel petae hynny’n mynd i wneud gwahaniaeth.

Perfformiad grymus

Stewart Jones, fel William Davies, yw calon y ffilm gyda’i berfformiad grymus. Ceir perfformiadau ardderchog, hefyd, gan Arwel Gruffydd, y cerddor alcoholig a Morfudd Hughes fel y ddynes drws nesa.

Llwyddodd Emlyn Williams, cyfarwyddwr y ffilm ac awdur y sgript, i ysgafnhau sefyllfaoedd dirdynnol y cartre hen bobol gydag eiliadau o ddoniolwch a chariad.

Cariad y bobol leol sy’n gofalu am y cartref. Gwrthgyferbyniad llwyr i farusrwydd y perchennog a blerwch amheus biwrocratiaid y gwasanaethau cymdeithasol.

Tlodi a henaint

Gwelwn sut mae’r bobol y mae’r system i fod i’w helpu yn mynd yn ysglyfaeth i farusrwydd a chyfrwystra’r rheini sy’n byw drwy fanteisio ac elwa ar y system honno.

Mae’n digwydd mewn sawl cylch o fywyd ond yn dristach, rywsut pan ddigwydd i hen bobol mewn ardal wledig.

Ffilm â neges bwerus am natur bywyd a thlodi a henaint yn y Gymru wledig.

I ddarllen am Mindblowing

Q yn deall dim am daclau electronig
Wythnosau Blaenorol:


Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy