bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Dylan, Meleri a Marc Doniolwch, rhyw, cwrw a chariad

Y ffilm Mindblowing yn chwa o awyr iach

Dydd Llun, Rhagfyr 4, 2000
Adolygiad gan Glyn Evans o un o ffilmiau
Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru

Gyda’r cyfarwyddwr yn ein rhybuddio mai ffilm arbrofol yw hi doedd pethau ddim yn addo’n dda ar gychwyn premier Diwrnod Hollol Mindblowing Heddiw yng Nghaerdydd nos Sul.

Yn aml gellir cyfieithu arbrofol i olygu ofnadwy neu ddychrynllyd neu’r ddau - neu waeth.

Ofni'r gwaethaf

Alis a  DylanPan ydym ni yng Nghymru yn sôn am arbrofol rwy’n cael fy nhemtio i estyn yn syth am y ci a mynd â fo am dro - a yw hi’n glawio neu beidio.

Pan fo cynhyrchydd yn sefyll ar lwyfan yn ymbilio arnoch i gymryd yr ymngais i arbrofi i ystyriaeth tra'n gwylio’r ffilm yr ydych yn gwybod fod pethau'n fler.

Nid felly y bu..

Pe na byddai Deuddegfed Gwyl Ffilm Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd wedi gwneud dim arall ond dangos y ffilm y mae ei deitl eisoes wedi ei dalfyrru yn Mindblowing byddai wedi bod yn werth chweil!

Ffilm yr wyl

Nid gormod dweud mai yr addasiad hwn o’i nofel ei hun gan Owain Meredith yw ffilm yr wyl.

Bu cymaint o alw am docynnau i'r perfformiad cyntaf yn Theatr Chapter y trefnwyd dangosiad ychwanegol yno am hanner awr wedi deg nos Sadwrn, Rhagfyr 9.

Yr oedd yn arwyddocaol hefyd mai pobl ifanc oedd trwch y gynulleidfa yn y dangosiad cyntaf gan fod Mindblowing yn ffilm sy’n ein bwrw'n syth i ganol eu bywyd afradlon hwy yn clybio a meddwi a neidio o wely i wely - a dygymod a'u teimladau cymysglyd eu hunain.

Y gyntaf yn y Gymraeg

Disgrifir y cynhyrchiad trawiadol hwn gan HTV fel "y ffilm ddogma gyntaf Gymreig."

Ystyr hynny yw iddi gael ei saethu i ymddangos fel pe byddai’n ddogfan yn hytrach na’r ddrama ag yw.

Eglurodd y cyfarwyddwr, Euros Lyn, na roddwyd sgript ymlaen llaw i’r actorion ond yn hytrach, gofynnwyd iddyn nhw actio’u golygyfeydd yn fyrfyfyr.

Y canlyniad meddai yw ffilm "sy’n fyw ac yn hollol real."

Ychwanegodd: "Pan wyt ti’n gwylio’r actorion sydd oll yn newydd i’r sgrîn mi rwyt ti’n eu credu nhw," meddai.

Ni ellir dadlau â hynny.

Cefais yr argraff am y tro cyntaf fy mod yn gwylio cynhyrchiad lle nad yw actorion Cymraeg yn actio ond yn bod yn rhywun!

Profiad amheuthun.

Llwyddo ar ddau gyfrif - baglu ar un

Mae’r ffilm yn llwyddo ar ddau gyfrif ond yn baglu ar un.

Mae’n gweithio’n wych o safbwynt perfformiad gyda phob un o’r actorion yn argyhoeddi.

Mae’r llwyddo hefyd o ran stori, deilaog a chymeriadu.

Mae’r ddau gariad, Dylan (Elis Dafydd Roberts) a Meleri (Rhian Green) yn gadael eu cartref ar ynys oddi ar arfordir y gogledd ( Ynys Armor yn y ffilm, Ynys Enlli yn go iawn) am swae yng nghwmni ei gilydd yng Nghaerdydd.

Ar y ffordd y mae Marc (Gruff Meredith) cyfaill afradlon Dylan yn ymuno â hwy - er mawr ofid i Meleri.

Yng Nghaerdydd mae pethau’n gwaethygu gymaint mae Meleri yn troi ei chefn ar Dylan gan ddychwelyd adref hebddo gan ei adael ef i ymddiddori yn Alis (Kate Jarman) ac Ingrid (Ceri Ann Gregory) yn eu tro.

Byddai datgelu rhagor yn difetha’r stori. Digon yw dweud fod un o’r gennod newydd yn dychwelyd i Armor gyda Dylan lle mae’r gymdeithas leol yn dal i steddfota mewn capel a chanu Nant y Mynydd. . .

Dweud llawer

Er yn stori gymharol seml y mae hefyd yn un hynod deimladwy a dwys gyda llawer iawn mwy o elfennau iddi nag sy’n ymddangos ar yr wyneb.

Mae llawer yn cael ei ddweud - heb bregethu o gwbl - am berthynas pobl a’i gilydd ac yn arbennig pobl ifanc y mae eu hemosiynau yn corddi a'u cariad chwerwi.

Y mae hon yn ffilm sy’n gweithio mewn sawl ffordd gyda’i chymysgedd o ddwyster, hiwmor a sylwgarwch.

Nid yw’n baglu ond ar un cyfrif. Y mae’r ffilmio 'crynedig' ar adegau yn annifyr a phlagus gan darfu ar y stori yn hytrach na’i hyrwyddo. Gall y sain fod mor aneglur ag i'n gorfodi i ddibynnu weithiau ar is-deitlau Saesneg i ‘glywed’ yr hyn a ddywedwyd.

Dyma yr unig elfen o’r arbrawf sydd ddim yn gweithio. Mae’r cynhyrchwyr yn ffodus fod yr holl elfennau eraill yn ddigon cryf i wneud iawn am hyn.

Heidio i'w gweld

Felly, nid oes amheuaeth y bydd hon yn ffilm boblogaidd ymhlith y gynulleidfa ifanc ac yn agoriad llygad i’m cenhedlaeth i - os nad yn destun pryder hefyd o sylweddoli sut fyw yw byw ein plant.

Fodd bynnag - ni ddylai neb gymryd ormod o ddifrif y stori Welsh film sex scenes storm mewn papur Sul sy’n disgrifio Mindblowing fel "the most explicit homegrown film ever made."

Owain MeredithEdrychaf ymlaen yn awr at weld gwreiddioldeb Owain Meredith yn mynd i’r afael a byw bob dydd newyddiadurwyr sy’n gorddweud.

Nid bod neb yn HTV, gan gynnwys Peter Edwards yr uwch-gynhyrchydd, yn mynd i gwyno ynglyn â sylw sy’n mynd i dynnu pobl yn heidiau i sinemau ac i wylio y cracyr o ffilm hon ar S4C dros y Nadolig.

Gweler hefyd

I ddarllen am Oed yr Addewid

Q yn deall dim am daclau electronig
Wythnosau Blaenorol:

Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy