bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
[an error occurred while processing this directive]

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
[an error occurred while processing this directive]
» [an error occurred while processing this directive]
Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Owain Meredith Gwyl Ffilm ryngwladol Caerdydd

Dau frawd yn dangos ei bod yn hwyl bod yn Gymry ifanc

Dydd Mercher, Tachwedd 15, 2000
"Mae Cymru yn lle llawn egni creadigol a bwrlwm diwylliannol rhyfeddol," meddai Geraint Talfan Davies, Cadeirydd Bwrdd Gwyl Ffilmiau Ryngwladol Caerdydd a chyn-reolwr BBC Cymru wrth gyhoeddi Gwyl 2000 yn Bar 38 yn nociau’r brifddinas ddydd Llun.

Ond cafwyd gogwydd arall i’r stori gan yr hanesydd ffilm, Dave Berry a ddywedodd; er i Gaerdydd fod yn ganolbwynt i gynhyrchwyr ffilm er 1896, "y mae prinder amlwg o ffilmiau sydd wedi eu lleoli yn y brifddinas."

Gwnaed ffilm gan Justin Kerrigan, un o dalentau ysgol ffilmiau Casnewydd, ffilm am ddiwylliant y clybiau - Human Traffic. Gwnaeth Marc Evans ffilm arswyd ar gyfer y BBC, Thicker Than Water yn ôl yn 1993. Cyn hynny rhaid mynd yn ôl at ffilm J. Lee Thompson. Tiger Bay - ffilm gyntaf Hayley Mills.

Pump o ffilmiau newydd sbon

Ond mae arwyddion fod pethau’n newid - fel yr awgrymai Geraint Talfan Davies. Yn ddeuddegfed o Wyliau Ffilm Rhyngwladol Cymru a gynhelir yng Nghaerdydd rhwng Tachwedd 29 a Rhagfyr 9 gwelir pump o ffilmiau newydd sbon am y tro cyntaf.

A mae rhai o’r ffilmiau hyn wedi eu lleoli yng Nghaerdydd. Mae Marc Evans yn ôl gyda Camgymeriad Gwych/Beautiful Mistake - ffilm gyda John Cale yn cydweithio dros naw diwrnod gyda nifer o’r grwpiau Cymreig gorau - Catatonia, Gorky’s Zygotic Mynci, Super Furry Animals, Big Leaves, James Dean Bradfield.

Mae tri cherddor traddodiadol yn cyfrannu at y ffilm hon - Ceri Rhys Mathews ar y pibau, Julie Murphy y gantores werin, a Llio Rhydderch ar y delyn deires sy'n agor trac sain y ffilm ac mae ei cherddoriaeth i'w glywed mewn sawl rhan o'r ffilm ac ar ei diwedd hefyd.

Gwledd gerddorol yn ôl yr addewid.

Profiad Mindblowing

Gruff MeredithFfilm arall sy’n edrych ar Gaerdydd yw Diwrnod Hollol Mindblowing Heddiw a seiliwyd ar nofel Owain Meredith o’r un teitl.

Fe’i haddaswyd gan Owain ei hunan.

Fe’i disgrifir fel y ffilm ddogfen gyntaf Gymreig - wedi’i hysbrydoli gan y ffilm Dogma 95, yn arddull arloesol Lars von Trier o Ddenmarc.

Mae Dylan, pysgotwr deunaw oed, yn mynd i Gaerdydd am benwythnos gyda’i gariad Meleri. Er ei bod hi’n dychwelyd i’w hynys tra mae e’n aros yng Nghaerdydd yn clybio, caru a gwirioni ar fyw heb rieni na rheolau.

"Cefais fy symbylu i sgwennu Mindblowing ar ôl mwynhau bywyd ieuenctid Cymru ers blynyddoedd bellach," meddai Owain Meredith, sy’n 31 ac gweithio yn Adran Archifo HTV.

"Mae byw yng Nghymru a bod yn ifanc yng Nghymru yn brofiad hollol wych.

"Mynd i gigs, teithio o gwmpas - dwi wedi cael cymaint o amser da - roeddwn i eisiau adlewyrchu hynny ac ysgrifennu am fy mhrofiadau."

Ei frawd yn actio

Mae ei frawd Gruff yn chwarae un o’r prif rannau - yr afradlon Marc sy’n arwain Dylan ar gyfeiliorn.

"Mae’n braf gweld mwy o ddoniau yn dod i’r amlwg nag erioed o’r blaen," meddai Geraint Talfan Davies.

"Ond mae hefyd yn bwysig fod Cymru gyfan yn rhan o’r wyl."

"Mae 160 o ffilmiau ledled y byd wedi eu dewis i’w dangos yn yr wyl a’r nod yw gweld Caerdydd yn cystadlu â Chaeredin a Llundain fel y lle i gyflwyno ffilmiau newydd," meddai Mari Beynon Owen, cynhyrchydd yr Wyl.

"Ein gobaith yw y bydd mynychu yr wyl hon yn dod yn gymaint o ddigwyddiad a mynd i Gaeredin neu Lundain."

Bydd saith diwrnod o weithdai yn ystod yr wyl gyda 750 o bobol yn cymryd rhan. "Cyfle mawr i bobol ifanc sy’n gweithio ym myd ffilm," meddai Mari.

Ymweld a rhannau eraill o Gymru

Bydd rhannau o’r wyl, gan gynnwys y prif ffilmiau a gweithdai, yn teithio i rannau eraill o Gymru - Aberystwyth, Wrecsam, Bangor, Bala, Crymych - fydd yn gyfle i Gymru gyfan deimlo’n rhan o’r wyl.

Un o ddigwyddiadau difyr yr wyl, yn ddiamau, fydd teyrnged i Desmond Llewelyn a anwyd yng Nghasnewydd ac a ddaeth yn adnabyddus drwy’r byd am ei ran fel y dyfeisiwr "Q" yn y ffilmiau James Bond. Bydd cyfle i weld y ffilm olaf yr ymddangosodd ynddi - The World Is Not Enough.

Am fwy o wybodaeth am yr wyl ewch i www.iffw.co.uk

 
Wythnosau Blaenorol:


Adolygiadau TeleduSteddfod 2003
Lluniau a straeon o Feifod
Adolygiadau Theatr
Theatr

Straeon ac adolygiadau o'r theatr Gymraeg

Adolygiadau Ffilm
Ffilm

Pwyso a mesur ffilmiau o Gymru a'r byd
Llais Llen
Llais Llên

Holi awduron ac adolygu y llyfrau diweddaraf
Y Sin
C2
Cynnwrfa chyffro y Sîn Roc Gymraeggyda chriw C2About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy