Mae Parkour yn sgil

Gwers gyffrous sy'n gofyn i ddisgyblion beth yw'r gwahaniaeth rhwng gweithgaredd peryglus a champ/chwaraeon ac i drafod a ddylid galw Parkour yn gamp.

Bydd disgyblion yn dechrau deall canlyniadau tymor byr a thymor hir penderfyniadau ynglŷn â iechyd personol ac yn paratoi ar gyfer dadl yn y dosbarth ar Parkour.

Clip o'r stori

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y wers, bydd POB disgybl wedi dysgu: Bod gan benderfynu gwneud math o ymarfer corff ganlyniadau tymor byr a thymor hir.

Erbyn diwedd y wers, bydd y RHAN FWYAF o'r disgyblion wedi dysgu: Bod gan y canlyniadau hyn effaith cadarnhaol a negyddol nid yn unig ar yr unigolyn ond ar eraill yn y gymuned.

Erbyn diwedd y wers, bydd RHAI disgyblion wedi dysgu: I ddadansoddi'n feirniadol sut y gall cymryd rhan mewn ymarfer corff gael effaith arnynt hwy eu hunain yn ogystal ag eraill.

Gweithgareddau ar gyfer y wers

Offer sydd ei angen: TGC Rhyngrwyd / taflunydd, Bwrdd gwyn, Taflenni wedi eu hargraffu, Nodiadau gludiog

Mewnbwn yr athro

Y dosbarth cyfan

Yr athro i gyflwyno amcan y wers - edrych ar resymau pobl dros gymryd rhan mewn chwaraeon/ymarfer corff a chanlyniadau'r penderfyniadau hynny ar yr unigolion ac eraill o'u hamgylch.

Dechrau'r wers: Meddwl, paru, rhannu

Unigol

Gofynnwch i'r disgyblion restru'r rhesymau y mae pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Meddwl, Paru, Rhannu

Parau

Rhowch y disgyblion mewn parau, yna gofyn iddynt rannu eu rhestrau a dewis pum prif reswm y mae pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Meddwl, Paru, Rhannu

Y dosbarth cyfan

Yr athro i hwyluso consensws dosbarth - gofynnwch i'r parau adrodd yn ôl i'r dosbarth am eu pum rheswm uchaf y mae pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon. Trafodaeth dosbarth ar y 5 maen prawf sy'n rhesymau y mae pobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

Clip fideo

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i wylio'r fideo.

Trafodaeth dosbarth

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i drafod p'un ai yw Parkour yn cyd fynd â'u meini prawf cyffredin ar gymryd rhan mewn chwaraeon.

Cwestiynau i'w hysgogi:-

 • Pam fod pobl yn cymryd rhan mewn Parkour?
 • Beth yw'r manteision o gymryd rhan mewn Parkour?
 • A yw'n beryglus?
 • A yw'n ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Sylwadau ysgrifenedig

Unigol

Gall athrawon ddefnyddio Taflen 1 - Taflen sylwadau i gasglu sylwadau ysgrifenedig gan y myfyrwyr.

Camp neu weithgaredd peryglus?

Parau

Yr athro i annog adborth drwy lunio diagram Venn ar fwrdd gwyn a hwyluso trafodaeth ar y prif bwyntiau.

Ystyriwch i bwy maent yn beryglus? Y rhai sy'n cymryd rhan, gwylwyr, neu aelodau o'r gymuned?

Adborth y dosbarth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog adborth drwy lunio diagram Venn ar fwrdd gwyn a hwyluso trafodaeth ar y prif bwyntiau. Ystyriwch i bwy maent yn beryglus? Y rhai sy'n cymryd rhan, gwylwyr, neu aelodau o'r gymuned?

Diwedd: Adolygiad

Y dosbarth cyfan

Yr athro i gynnal pleidlais dosbarth.

'Mae'r dosbarth hwn yn credu y dylid cynnwys Parkour fel camp.'

Rhannwch eich barn

Unigol

Yr athro i ysgrifennu eu barn ar nodiadau gludiog a'u rhoi ar y bwrdd gwyn dan y penawdau Cytuno / Anghytuno.

Eiconau

Eiconau

Sgiliau allweddol a Sgiliau dysgu:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso rhif
 • TGC
 • Datrys problemau
 • Gweithio gydag eraill
 • Gwella eich perfformiad eich hun
 • Meddwl yn feirniadol
 • Meddwl yn greadigol
 • Archwilio ystyr
 • Myfyrio
 • Sgiliau ymchwilio
 • Sgiliau cyflwyno

Strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu (AfL):

 • Rhannu amcanion dysgu
 • Defnyddio cwestiynau
 • Adborth effeithiol
 • Modelu
 • Hunanasesu disgybl
 • Asesu gan gyfoedion
 • Asesu parhaus
 • Addasu addysgu/ adolygu
 • Cyfarfod Llawn

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.