Depression (fideo Saesneg)

Gwers heriol ar y pwnc iselder, sy'n ysgogi disgyblion i greu canllaw hunangymorth ar gyfer pobl ifanc sydd â symptomau iselder.

Bydd y disgyblion yn dod i ddeall y ffactorau sy'n effeithio ar iechyd meddwl, ffyrdd y gellir meithrin lles emosiynol, a deall sut i fod yn hyderus i gael mynediad at gyngor proffesiynol ar iechyd a chefnogaeth bersonol.

Clip o'r stori

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y wers, bydd POB disgybl wedi dysgu: I adnabod symptomau iselder, deall achosion iselder a sut i ddelio ag iselder.

Erbyn diwedd y wers, bydd y RHAN FWYAF o'r disgyblion wedi dysgu: I adnabod symptomau iselder, deall achosion iselder a sut i ddelio ag iselder drwy gael cyngor a chefnogaeth broffesiynol.

Erbyn diwedd y wers, bydd RHAI disgyblion wedi dysgu: I ddadansoddi'n feirniadol rôl y cyngor a chefnogaeth bersonol broffesiynol sydd ar gael i fynd i'r afael â symptomau ac achosion iselder.

Gweithgareddau ar gyfer y wers

Offer sydd ei angen: TGC Rhyngrwyd / taflunydd, Bwrdd gwyn, Taflenni wedi eu hargraffu, Papur a deunydd ysgrifennu

Dechrau'r wers: Sut maen nhw'n teimlo?

Grwpiau

Y disgyblion i weithio mewn grwpiau o 4/5 disgybl. Gan ddefnyddio Taflen 1 - Sut maen nhw'n teimlo? torrwch allan y lluniau a rhoi un i bob grŵp. Lluniau unigolion sy'n ymddangos yn isel, trist a phryderus ydynt.

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i'r disgyblion;

 • - Sut mae'r person hwn yn teimlo?
 • - Pam y byddai'n teimlo fel hyn?

Adborth

Grwpiau

Y grwpiau i rannu eu sylwadau gyda'r dosbarth.

Mewnbwn yr athro

Y dosbarth cyfan

Yr athro i roi amlinelliad o amcanion y wers, sef archwilio symptomau ac achosion iselder, ac ymchwilio i'r ffyrdd o gael cymorth a chefnogaeth broffesiynol.

Symptomau iselder

Grwpiau

Gan ddefnyddio Taflen 2 - Symptomau ac achosion iselder, a gweithio mewn grwpiau, mae angen i'r disgyblion restru symptomau iselder.

Achosion iselder

Grwpiau

Gan aros mewn grwpiau, gofynnwch i'r disgyblion restru cymaint o achosion iselder ag y gallent, a chofnodi eu hatebion ar Taflen 2 - Symptomau ac achosion iselder.

Adborth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i annog adborth gan y grwpiau a chofnodi'r canlyniadau ar y bwrdd gwyn.

Clip fideo

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i gymharu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o iselder gyda'r clip fideo.

Adborth

Y dosbarth cyfan

Yr athro i hwyluso trafodaeth dosbarth ar y clip fideo.

Taflen hunangymorth

Grwpiau

Gan weithio mewn grwpiau, a chan ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd o'r wers, a'r ffeithiau ar Taflen 3 - Taflen ffeithiau ar iselder, mae angen i'r disgyblion gynhyrchu taflen dan yr enw 'Canllaw hunangymorth i bobl ifanc sy'n dioddef o iselder'.

Dylai'r daflen gynnwys yr adrannau canlynol;

 • - Beth yw iselder a pa mor gyffredin ydyw?
 • - Y symptomau y dylid bod yn ymwybodol ohonynt.
 • - Achosion iselder.
 • - Hunangymorth - beth alla i ei wneud?
 • - Pryd a sut i ofyn am help.

Sylwadau ysgrifenedig

Unigol

Gall athrawon ddefnyddio Taflen 4 - Taflen sylwadau i gasglu sylwadau ysgrifenedig gan y myfyrwyr.

Eiconau

Eiconau

Sgiliau allweddol a Sgiliau dysgu:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso rhif
 • TGC
 • Datrys problemau
 • Gweithio gydag eraill
 • Gwella eich perfformiad eich hun
 • Meddwl yn feirniadol
 • Meddwl yn greadigol
 • Archwilio ystyr
 • Myfyrio
 • Sgiliau ymchwilio
 • Sgiliau cyflwyno

Strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu (AfL):

 • Rhannu amcanion dysgu
 • Defnyddio cwestiynau
 • Adborth effeithiol
 • Modelu
 • Hunanasesu disgybl
 • Asesu gan gyfoedion
 • Asesu parhaus
 • Addasu addysgu/ adolygu
 • Cyfarfod Llawn

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.