Lles Personol

Bydd myfyrwyr yn dysgu nodi a mynegi emosiynau, er mwyn rheoli sefyllfaoedd newydd neu anodd yn effeithiol, a byddant yn dysgu pa mor bwysig yw meithrin perthynas sefydlog a chadarnhaol â phobl. Drwy drafod materion cymdeithasol a moesol, bydd myfyrwyr yn archwilio eu gwerthoedd personol eu hunain. Mae pob un o'r meysydd astudio yn dolennu at straeon fideo gydag adnoddau dysgu i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Byw Bywyd Iach

Llun o ferch yn rhedeg ar draeth gan 'barsik'

Mae ystod o ffactorau yn dylanwadu ar iechyd meddyliol ac emosiynol. Bydd myfyrwyr yn dysgu gwneud penderfyniadau gwybodus er mwyn cynnal eu hiechyd eu hunain, ac yn dysgu deall sut mae eu hymddygiad yn effeithio arnynt eu hunain ac ar eraill yn y tymor byr a'r tymor hir.

Hunaniaeth Bersonol

Llun o brint bawd gan 'homebredcorgi'

Drwy archwilio hunaniaeth bersonol, diwylliant a hanes, bydd myfyrwyr yn dysgu datblygu ymdeimlad o pwy ydyn nhw, eu dyheadau a'u huchelgais. Bydd hyn yn eu helpu i werthfawrogi'u hunain, i ddathlu eu llwyddiannau, a gweld pa mor bwysig yw cyfrannu at y gymuned ehangach.

Perthnasau

Llun o ddwylo gan 'IvanaBrcic'

Drwy feithrin perthynas sefydlog â phobl, bydd myfyrwyr yn cael cefnogaeth ac arweiniad a fydd yn eu helpu i ymdopi mewn cyfnodau o newid a straen. Mae'r gallu i feithrin a chynnal perthynas gefnogol â phobl yn hanfodol er mwyn llwyddo i fyw bywyd iach, i gynnal y ffordd honno o fyw ac i'w mwynhau.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.