Dim cig i fod yn wyrdd

Yn y wers hon caiff y disgyblion eu herio'n bersonol i benderfynu a fyddai bod yn llysieuwr yn eu helpu i gyfyngu ar newid hinsawdd.

Bydd y disgyblion yn myfyrio ar eu dewisiadau personol am eu ffordd o fyw, drwy gyfuniad o drafodaethau am werthoedd, gwaith ymchwil a dadl yn y dosbarth wedi'i strwythuro ar y datganiad 'mae bod yn llysieuwr yn helpu i achub y blaned'.

Clip o'r stori

I weld y cynnwys hwn rhaid i chi alluogi Javascript a gosod Flash ar eich cyfrifiadur. Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gyfarwyddiadau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y wers, bydd POB disgybl wedi dysgu: Efallai bod, neu efallai nad yw penderfyniadau ynglŷn â ffordd o fyw yn effeithio ar newid hinsawdd, gan roi sylw penodol i werth dilyn diet llysfwytäol.

Erbyn diwedd y wers, bydd y RHAN FWYAF o'r disgyblion wedi dysgu: Efallai bod, neu efallai nad yw penderfyniadau ynglŷn â ffordd o fyw, megis dilyn diet llysfwytäol yn effeithio ar newid hinsawdd, a deall y dadleuon o blaid ac yn erbyn y cysyniad hwn.

Erbyn diwedd y wers, bydd RHAI disgyblion wedi dysgu: Efallai bod, neu efallai nad yw penderfyniadau ynglŷn â ffordd o fyw, megis dilyn diet llysfwytäol yn effeithio ar newid hinsawdd, ac yn gallu dadansoddi'n feirniadol y dadleuon o blaid ac yn erbyn y cysyniad hwn.

Gweithgareddau ar gyfer y wers

Offer sydd ei angen: TGC Rhyngrwyd/taflunydd, Bwrdd gwyn, Taflenni wedi eu hargraffu

Dechrau'r wers: Cartŵn cysyniad

Unigol

Yr athro i ddosbarthu Taflen 1 - Cartŵn cysyniad, neu ei ddangos ar y bwrdd gwyn, a gofyn i'r disgyblion fyfyrio ar y datganiadau a thrafod pa gymeriad cartŵn y maent yn uniaethu ag o a pham.

Mewnbwn yr athro

Y dosbarth cyfan

Yr athro i fynd dros wybodaeth flaenorol y disgyblion ar newid hinsawdd ac achosion allyriadau carbon.

Yr athro i egluro'r gwahanol fathau o ddiet llysfwytäol - llaeth-wy-lysfwytäol, llaeth lysfwytaol, fegan ac ati, a gofyn i'r disgyblion p'un a fyddai diet llysfwytäol yn gwneud gwahaniaeth i newid yn yr hinsawdd.

Continwwm gwerthoedd

Grwpiau

Gofyn i'r disgyblion weithio mewn grwpiau o 4/5 a defnyddio Taflen 2 - Datganiadau continwwm gwerthoedd i roi trefn ar set o ddatganiadau ar faterion gwyrdd mewn perthynas â llysieuaeth.

Clip fideo

Y dosbarth cyfan

Y disgyblion i wylio'r clip fideo.

Continwwm gwerthoedd

Grwpiau

Y disgyblion i gyfeirio at eu datganiadau continwwm gwerthoedd a thrafod unrhyw newidiadau hoffen nhw eu gwneud fel grŵp. Yr athro i annog adborth am y newidiadau (os oes rhai) sydd wedi'u gwneud, a'r rhesymau drostynt.

Paratoi araith

Grwpiau

Yr athro i drefnu dadl dosbarth:

'Mae'r dosbarth hwn yn credu bod diet llysfwytäol yn helpu'r blaned'

gan ddefnyddio Taflen 3 - Dadl dosbarth.

Yr athro i ddosbarthu Taflen 4 - Ymchwil - ffeithiau ac erthyglau - ar y dadleuon dros ac yn erbyn cyfraniad llysieuaeth at gyfyngu ar newid hinsawdd a sut mae'n helpu'r blaned.

Y disgyblion i weithio mewn grwpiau, â'r un nifer o grwpiau ar bob ochr i'r ddadl (h.y. 2/3 o blaid a 2/3 yn erbyn).

Mae'n rhaid i'r disgyblion yn y grŵp baratoi araith i'w chyflwyno yn rhan o'r ddadl.

Caniatewch 10-15 munud ar gyfer ysgrifennu a darllen yr areithiau.

Dadl dosbarth

Grwpiau

Yr athro i drefnu dadl dosbarth gyda phob grŵp yn crynhoi eu safbwynt ac yn gwrthbrofi dadleuon eu gwrthwynebwyr. Yr athro i gofnodi prif bwyntiau'r ddadl ar y bwrdd gwyn.

Pleidlais

Y dosbarth cyfan

Y dosbarth i bleidleisio yn dilyn y ddadl.

Sylwadau ysgrifenedig

Unigol

Gall athrawon ddefnyddio Taflen 5 - Taflen sylwadau i gasglu sylwadau ysgrifenedig gan y myfyrwyr.

Eiconau

Eiconau

Sgiliau allweddol a Sgiliau dysgu:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso rhif
 • TGC
 • Datrys problemau
 • Gweithio gydag eraill
 • Gwella eich perfformiad eich hun
 • Meddwl yn feirniadol
 • Meddwl yn greadigol
 • Archwilio ystyr
 • Myfyrio
 • Sgiliau ymchwilio
 • Sgiliau cyflwyno

Strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu (AfL):

 • Rhannu amcanion dysgu
 • Defnyddio cwestiynau
 • Adborth effeithiol
 • Modelu
 • Hunanasesu disgybl
 • Asesu gan gyfoedion
 • Asesu parhaus
 • Addasu addysgu/ adolygu
 • Cyfarfod Llawn

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.