BBC Three My Murder

'BBC Three My Murder' ar gyfer athrawon

Adnodd addysgol yn seiliedig ar ddrama ffeithiol BBC Three My Murder i'w ddefnyddio gan athrawon mewn gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Cynnwys Saesneg sy'n addas ar gyfer disgyblion 14 oed ac i fyny.


'BBC Three My Murder' ar gyfer athrawon

Gwylio'r clip athrawon

Gwylio'r adroddiad 'BBC News'

ABCh

Adnoddau Lles Economaidd

Llun o bunnoedd gan 'malamus-UK'

Mae addysg ar gyfer lles economaidd yn helpu myfyrwyr i reoli eu harian a'u gyrfaoedd yn effeithiol. Gan ganolbwyntio ar faterion yn yr ysgol ac y tu allan i'r ysgol, bydd myfyrwyr yn dod i ddeall yr amgylchedd masnachol, ac amrywiaeth a swyddogaeth byd busnes a'i gyfraniad at ffyniant cenedlaethol.

Adnoddau Lles Personol

Llun o ddwylo gan 'IvanaBrcic'

Mae lles personol yn helpu pobl ifanc i dderbyn newid, i deimlo'n gadarnhaol ynglŷn â phwy ydyn nhw, ac i fwynhau bywydau iach, diogel, cyfrifol a llawn. Bydd disgyblion yn dysgu adnabod a rheoli risg, ysgwyddo mwy a mwy o gyfrifoldeb drostynt eu hunain a chyfrannu'n gadarnhaol at eu cymunedau.

Dinasyddiaeth

Photo of hands by 'IvanaBrcic'

Mae dinasyddiaeth yn helpu pobl ifanc i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r argyhoeddiad i chwarae rhan effeithiol yn eu cymunedau; yn lleol, yn genedlaethol neu'n fyd-eang. Drwy edrych yn gritigol ar faterion sy'n ymwneud â democratiaeth, cyfiawnder cymdeithasol, hawliau dynol, amrywiaeth a hunaniaeth, a hynny o amrywiol safbwyntiau, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ffurfio a mynegi eu barn eu hunain, ac i weithredu ynghylch materion sy'n bwysig iddyn nhw.


- Democratiaeth a chyfiawnder

- Hawliau a chyfrifoldebau

- Hunaniaeth ac amrywiaeth; byw gyda'n gilydd yn y DU

- Datblygu cynaliadwy a'r amgylchedd

Adnoddau dysgu diweddaraf

Depression (fideo Saesneg)

Llun o fachgen yn siarad

Gwers heriol ar y pwnc iselder, sy'n ysgogi disgyblion i greu canllaw hunangymorth ar gyfer pobl ifanc.

Mae Parkour yn sgil

Llun o fachgen y dringo adeilad

Gwers sy'n gofyn beth yw'r gwahaniaeth rhwng gweithgaredd peryglus a champ/chwaraeon ac i drafod a ddylid galw Parkour yn gamp.

Gormod o waith cartref

Llun o arwydd yn dweud 'Gadwch ni fod!'

Gwers sy'n annog disgyblion i ddatblygu sgiliau rhesymu a blaenoriaethu er mwyn deall pam eu bod yn cael gwaith cartref.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.