Ustav Europske unije - put do usvajanja  
Vodič kroz ustav Europske unije
Knjiga pravila
 
 
 
 
 
 
 
Knjiga pravila

 


Predloženi ustav Europske unije je knjiga pravila koja određuje što EU može, a što ne može činiti.

Njome se određuju vrijednosti i politički ciljevi Europske unije i pojašnjava se da zemlje članice prenose ovlasti na EU, a ne obrnuto.

Također, otvara se mogućnost tijesnije integracije zemalja članica, za koju neki smatraju da će Uniju pretvoriti u pravu federalnu državu. Ustav postaje punopravan tek kada ga ratificiraju sve zemlje članice.
 
^^ Na vrh stranice Nazad na početak >>