Tree Fu Tom - Tacl Teabiscuit

Tree Fu Tom - Tacl Teabiscuit

Mae Tree Fu Tom yn gyfres antur, ffantasi, comedi, arwrol sy’n dilyn anturiaethau anhygoel bachgen ifanc o’n byd ni, o’r enw Tom, sy’n trawsnewid yn arch arwr yn ‘Treetopolis’ – byd hudol, bychan mewn hen goeden yng ngwaelod ei ardd.

Gwna swyn hud Tree Fu Tom, wedyn helpa Teabiscuit yn ôl i’w gorlan wrth osod llwybr o wair.

Do the Spell with Tom, then help Teabiscuit back to his pen by laying down a trail of hay. (This game is in Welsh)

Do this activity on CBeebies