Tree Fu Tom - Lasŵ Buwch Goch Gota

Tree Fu Tom - Lasŵ Buwch Goch Gota

Mae Tree Fu Tom yn gyfres antur, ffantasi, comedi, arwrol sy’n dilyn anturiaethau anhygoel bachgen ifanc o’n byd ni, o’r enw Tom, sy’n trawsnewid yn arch arwr yn ‘Treetopolis’ – byd hudol, bychan mewn hen goeden yng ngwaelod ei ardd.

Copïa swyn hud Tom, wedyn helpa’r holl fuchod coch cwta i fynd yn ôl i'w corlan.

Do the Round-Up Spell with Tom, then help all the ladybirds get back to their pen. (This game is in Welsh)

Do this activity on CBeebies