Tree Fu Tom - Hwylaeron - Mesurydd Maint

Tree Fu Tom - Hwylaeron - Mesurydd Maint

Mae Tree Fu Tom yn gyfres antur, ffantasi, comedi, arwrol sy’n dilyn anturiaethau anhygoel bachgen ifanc o’n byd ni, o’r enw Tom, sy’n trawsnewid yn arch arwr yn ‘Treetopolis’ – byd hudol, bychan mewn hen goeden yng ngwaelod ei ardd.

Copïa symudiadau Tom, wedyn defnyddia’r mesurydd maint i helpu’r hwylaeronen dyfu’n fwy.

Copy Tom's spell, then use the Size-o-scope to make the chuckleberry grow bigger. (This game is in Welsh)

Do this activity on CBeebies