Go Jetters - Cymraeg

This activity should take 15 mins

Do this activity on CBeebies
Go Jetters

Go Jetters - Cymraeg

Dewch i gyfarfod â Cian, Swli, Fflos a Lars; pedwar Go Jetter sy’n byw’n uchel uwch ben y cymylau ac wrth eu boddau ag anturiaethau a dod o hyd i lefydd newydd o amgylch y byd.

O dan arweiniad Uncorn – sy’n ddawnsiwr disgo o fri – mae’r Go Jetters yn derbyn unrhyw dasg ac yn mynd i’r afael â heriau drwy ddatrys problemau, gweithio fel tîm a defnyddio dyfeisiadau anhygoel.

Ym mhob gêm, mae’r dihiryn, y Tricfeistr, yn ceisio difetha mannau arbennig enwog ac mae’n rhaid i’r Go Jetters drwsio’r difrod ac achub y dydd.

Mae Go Jetters yn llawn antur, comedi, offer ardderchog, cerddoriaeth disgo a ffeithiau daearyddol gwych – sy’n cynnig cyflwyniad unigryw, llawn hwyl i ddaearyddiaeth a’r byd i blant bach.

Mae Go Jetters yn helpu plant i:

 • Ddatblygu geirfa a gwybodaeth ddaearyddol
 • Dychmygu’n well sut beth yw’n daear, a gallu enwi rhai lleoedd a mannau arbennig daearyddol
 • Siarad am a deall fod yna bobl a lleoedd gwahanol o amgylch y byd
 • Bod yn fwy hyderus ynglŷn â phwy ydyn nhw a’u lle yn y byd
 • Parchu’r ddaear a gofalu am yr amgylchedd
 • Dysgu am y cymeriadau

  Cian
  Mae Cian yn Go Jetter sy’n hoffi gymnasteg ac wrth ei fodd â safleoedd naturiol fel y Grand Canyon. Mae’n ddewr a byrbwyll, ac yn tueddu i neidio i mewn i bethau heb edrych, felly weithiau mae’n rhaid i’w ffrindiau ddangos iddo ffordd well o daclo problem drwy weithio mewn tîm.

  Swli
  Swli yw peilot y Jetpad, ac fe gafodd ei hyfforddi yn Academi’r GoJet. Mae hi fel chwaer fawr fywiog i weddill y tîm, yn cadw ei phen er mwyn arwain pawb pan maen nhw mewn panig ac yn rhoi cyngor i’r Go Jetters eraill.

  Fflos
  Er mai Fflos yw’r Go Jetter ieuengaf, ef yw’r un â’r syniadau a’r cynlluniau i achub y dydd. Er, weithiau, mae o’n siarad fel pwll y môr, ac yn cymryd mor hir i egluro ei gynllwyniau fod yn rhaid i’r lleill ddweud wrtho am gyrraedd y pwynt yn gynt!

  Lars
  Lars yw mechanic y Jetpad, sy’n gallu trwsio unrhywbeth. Gan mai ef yw’r talaf o’r Go Jetters, mae o’n mwynhau ymweld â mannau uchel fel Tŵr Eiffel. Mae Lars yn dangos i’w ffrindiau sut i ddatrys problemau mewn ffordd ymarferol. Bydd unrhyw riant sy’n dwli ar D.I.Y yn gweld ei hunan yn debyg i Lars!

  Uncorn
  Uncorn yw pennaeth y Go Jetters. Mae’n eu mentora, dewis eu hanturiaethau a rheoli pethau o’i safle ger y bêl ddisgo fawr. Fo yw’r athro mwyaf grŵfi gewch chi, yn frwdfrydig iawn ac eisiau rhannu ei ffeithiau daearyddol ffynci gyda chi a mynd â chi i leoedd newydd!

  Y Tricfeistr
  Y Tricfeistr yw’r drwg yn y caws – mae byth a hefyd yn difrodi mannau o amgylch y ddaear ac yn achosi problemau y mae’n rhaid i’r Go Jetters eu datrys. Yn dilyn traddodiad hir o elynion mewn cartŵns, bydd plant yn hoffi gweiddi ‘bŵ’ ar gynllwyniau drwg y Tricfeistr!

  Do this activity on CBeebies