Go Jetters - Gaeilge

This activity should take 30 mins

Do this activity on CBeebies
Go Jetters

Go Jetters - Gaeilge

Go Jetters
Seo chugaibh Bolta, Cuilí, Lúfar agus Scéimí; ceathrar sárlaochra, Go Jetters sa tóir ar eachtraí úra, a bhfuil cónaí orthu go hard os cionn na scamall, ar maith leo taiscéal chuig áiteanna úra ar fud an Domhain.

Faoi stiúir Adhaircín, a bhfuil dúil aige sa dioscó, glacann na Go Jetters le gach misean agus tugann siad faoina gcuid dúshlán trí réiteach fadhbanna, obair foirne agus airgeáin iontacha.

I ngach cluiche, cuireann an do-dhuine, An tArdmháistir Tuislí, tuisle i gcríoch-chomhartha nó i ngné gheografach aitheanta, agus is faoi na Go Jetters atá sé gach rud a chur ina cheart.

Tá cluichí Go Jetters lán aicsin, grinn, giuirléidí, ceol dioscó agus fíricí spéisiúla tíreolaíochta - a bheidh mar intreoir uathúil, spraíúil do pháistí réamhscoile, ar thíreolaíocht agus ar an domhan thart orainn.

Cuidíonn Go Jetters le páistí:

 • Foclóir agus eolas geografach a fhorbairt
 • Pictiúr níos fearr den domhan a shamhlú agus logainmneacha agus gnéithe geografacha an domhain a aithint
 • Labhairt agus tuiscint níos fearr a bheith acu ar dhaoine agus ar áiteanna éagsúla ar an domhan
 • A gcuid féin-mhuinín a chothú maidir le cé hiad féin agus a n-áit féin ar an domhan
 • Meas a bheith acu ar an domhan agus aire a thabhairt don timpeallacht
 • Léigh faoi na carachtair

  Lúfar
  Is Go Jetter uile-aicsin é Lúfar a bhfuil dúil aige sa ghleacaíocht, agus tá spéis ar leith aige i gcríoch-chomharthaí nádúrtha, cosúil leis an Grand Canyon. Is duine cróga, taghdach é, a mbíonn claonadh ann a rud féin a dhéanamh i gcónaí, agus mar sin de, bíonn ar a chairde cuidiú leis corruair, fadhb a réiteach trí obair foirne.

  Cuilí
  Is í Cuilí píolóta an Jetpad, traenáilte ag Acadamh GoJet. Tá sí mar a bheadh deirfiúr mhór spreagtha ag an fhoireann eile a théann i gceannas ar rudaí go socair, nuair a bhíonn ruaille buaille ann, agus a thugann tacaíocht deirféar dá cairde, na Go Jetters.

  Scéimí
  Cé gur Scéimí an duine is óige de na Go Jetters, is é an duine is cliste é a mbíonn plean i gcónaí aige tarrtháil a thabhairt in am an ghátair. Corruair áfach, cuireann an síor-chaint s’aige isteach ar a gcuid áireamh, go mbíonn ar a chairde cur i gcuimhne dó deifir a dhéanamh agus fanacht ar ábhar!

  Bolta
  Is é Bolta meicneoir fóinteach na Go Jetters, a bhíonn ábalta gach rud a dheisiú i gcónaí. Ós rud é gurb é an Go Jetter is airde é, bíonn suim aige cuairt a thabhairt ar chríoch-chomharthaí arda, cosúil le Túr Eiffel. Léiríonn Bolta dá gcairde gur minice an deisiú is gaiste an ceann is praiticiúla – tuismitheoir ar bith a léimeann isteach in ‘déan féin é’, beidh dúil as cuimse aige i mBolta!

  Adhaircín
  Is é Adhaircín treoraí na Go Jetters, a bhfuil a chroí istigh sa dioscó aige, meantóir a leagann síos na miseáin s’acu agus a stiúrann rudaí óna bhunáit, atá ina liathróid dioscó. Is é an múinteoir is seolta é, lán díograis lena chuid fíricí funcaí tíreolaíochta a roinnt agus le tú a ghlacadh chuig áiteanna nach raibh tú riamh iontu.

  An tArdmháistir Tuislí
  Is é an do-dhuine é An tArdmháistir Tuislí, a bhíonn i gcónaí ag cur tuisle i gcríoch-chomharthaí an domhain agus atá ina chrá-chroí ag na Go Jetters. Amhail gach bithiúnach clasaiceach cartúin roimhe, bainfidh páistí sult as faíreach a dhéanamh faoi phleananna suaracha An Ardmháistir Tuislí!

  Do this activity on CBeebies

  BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

  This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.