Go Jetters - Gaeilge

This activity should take 30 mins

Do this activity on CBeebies
Go Jetters

Go Jetters - Gaeilge

Go Jetters
Seo chugaibh Bolta, Cuilí, Lúfar agus Scéimí; ceathrar sárlaochra, Go Jetters sa tóir ar eachtraí úra, a bhfuil cónaí orthu go hard os cionn na scamall, ar maith leo taiscéal chuig áiteanna úra ar fud an Domhain.

Faoi stiúir Adhaircín, a bhfuil dúil aige sa dioscó, glacann na Go Jetters le gach misean agus tugann siad faoina gcuid dúshlán trí réiteach fadhbanna, obair foirne agus airgeáin iontacha.

I ngach cluiche, cuireann an do-dhuine, An tArdmháistir Tuislí, tuisle i gcríoch-chomhartha nó i ngné gheografach aitheanta, agus is faoi na Go Jetters atá sé gach rud a chur ina cheart.

Tá cluichí Go Jetters lán aicsin, grinn, giuirléidí, ceol dioscó agus fíricí spéisiúla tíreolaíochta - a bheidh mar intreoir uathúil, spraíúil do pháistí réamhscoile, ar thíreolaíocht agus ar an domhan thart orainn.

Cuidíonn Go Jetters le páistí:

 • Foclóir agus eolas geografach a fhorbairt
 • Pictiúr níos fearr den domhan a shamhlú agus logainmneacha agus gnéithe geografacha an domhain a aithint
 • Labhairt agus tuiscint níos fearr a bheith acu ar dhaoine agus ar áiteanna éagsúla ar an domhan
 • A gcuid féin-mhuinín a chothú maidir le cé hiad féin agus a n-áit féin ar an domhan
 • Meas a bheith acu ar an domhan agus aire a thabhairt don timpeallacht
 • Léigh faoi na carachtair

  Lúfar
  Is Go Jetter uile-aicsin é Lúfar a bhfuil dúil aige sa ghleacaíocht, agus tá spéis ar leith aige i gcríoch-chomharthaí nádúrtha, cosúil leis an Grand Canyon. Is duine cróga, taghdach é, a mbíonn claonadh ann a rud féin a dhéanamh i gcónaí, agus mar sin de, bíonn ar a chairde cuidiú leis corruair, fadhb a réiteach trí obair foirne.

  Cuilí
  Is í Cuilí píolóta an Jetpad, traenáilte ag Acadamh GoJet. Tá sí mar a bheadh deirfiúr mhór spreagtha ag an fhoireann eile a théann i gceannas ar rudaí go socair, nuair a bhíonn ruaille buaille ann, agus a thugann tacaíocht deirféar dá cairde, na Go Jetters.

  Scéimí
  Cé gur Scéimí an duine is óige de na Go Jetters, is é an duine is cliste é a mbíonn plean i gcónaí aige tarrtháil a thabhairt in am an ghátair. Corruair áfach, cuireann an síor-chaint s’aige isteach ar a gcuid áireamh, go mbíonn ar a chairde cur i gcuimhne dó deifir a dhéanamh agus fanacht ar ábhar!

  Bolta
  Is é Bolta meicneoir fóinteach na Go Jetters, a bhíonn ábalta gach rud a dheisiú i gcónaí. Ós rud é gurb é an Go Jetter is airde é, bíonn suim aige cuairt a thabhairt ar chríoch-chomharthaí arda, cosúil le Túr Eiffel. Léiríonn Bolta dá gcairde gur minice an deisiú is gaiste an ceann is praiticiúla – tuismitheoir ar bith a léimeann isteach in ‘déan féin é’, beidh dúil as cuimse aige i mBolta!

  Adhaircín
  Is é Adhaircín treoraí na Go Jetters, a bhfuil a chroí istigh sa dioscó aige, meantóir a leagann síos na miseáin s’acu agus a stiúrann rudaí óna bhunáit, atá ina liathróid dioscó. Is é an múinteoir is seolta é, lán díograis lena chuid fíricí funcaí tíreolaíochta a roinnt agus le tú a ghlacadh chuig áiteanna nach raibh tú riamh iontu.

  An tArdmháistir Tuislí
  Is é an do-dhuine é An tArdmháistir Tuislí, a bhíonn i gcónaí ag cur tuisle i gcríoch-chomharthaí an domhain agus atá ina chrá-chroí ag na Go Jetters. Amhail gach bithiúnach clasaiceach cartúin roimhe, bainfidh páistí sult as faíreach a dhéanamh faoi phleananna suaracha An Ardmháistir Tuislí!

  Do this activity on CBeebies