Awgrymiadau ar gyfer Cyfweliad

Mae'n bwysig i'r BBC eich bod ar eich gorau glas yn eich cyfweliad, eich bod yn dangos i ni pwy ydych chi go iawn a'n bod yn gallu gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth. Felly cofiwch y canlynol:

  • Gwnewch eich gwaith ymchwil - ewch ati i ddeall strwythur ein sefydliad a gwaith y tîm yr ydych yn ymgeisio i ymuno ag ef
  • Byddwch yn gyfarwydd â Gwerthoedd y BBC
  • Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yn drwyadl
  • Sicrhewch eich bod yn deall cwestiynau'n ymwneud â chymhwysedd - paratowch a rhowch enghreifftiau ohonoch yn cyflenwi yn ôl gwerth neu ymddygiad penodol neu'n cyflenwi yn ôl set o sgiliau.
  • Ymarferwch eich atebion cyfweliad gyda ffrind
  • Byddwch yn brydlon - rhowch ddigon o amser i chi gyrraedd yno
  • Byddwch yn chi'ch hun - byddwch yn onest, agored a gwerthwch eich hun
  • Sefydlwch berthynas dda - gwnewch gyswllt â'r llygaid
  • Paratowch unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn ymlaen llaw
  • Mewngofnodwch i Ganolfan Gyrfaoedd BBC a defnyddio'r adran Adnoddau i gael mwy o gyngor cyn cyfweliad

Dychwelyd i'r fersiwn Saesneg o'r dudalen hon

Return to the English language version of this page

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.