Wales Apprenticeships

Are you passionate about the media? Are you enthusiastic, creative, hardworking and eager to get started in the exciting career you’ve always wanted? Then we want to hear from you!

The BBC Wales Apprenticeship scheme is a fantastic opportunity to kick-start your career in the media industry.

Don’t worry about having experience or qualifications; it’s you as a person we’re interested in. (Although if you have, or are working towards an HND or above, you’re not eligible to apply).

Ydych chi’n frwd dros y cyfryngau? Ydych chi'n frwdfrydig, yn greadigol, yn ddiwyd ac yn awyddus i ddechrau ar yr yrfa gyffrous rydych chi wedi bod eisiau ei dilyn erioed? Yna, rydym ni am glywed gennych!

Mae Cynllun Prentisiaeth BBC Cymru Wales yn gyfle ardderchog i ddechrau eich gyrfa yn y cyfryngau.

Peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi brofiad neu gymwysterau; mae gennym ni ddiddordeb ynddoch chi fel person. (Er, os oes gennych chi, neu os ydych chi'n gweithio tuag at HND neu uwch, nid ydych yn gymwys i wneud cais).

__________________________________________________________________________________

What is an apprentice?

An apprentice is someone who is there to learn as well as to work. Your duties could range from providing general administrative support to a production team, to booking equipment, arranging meetings, helping on a variety of programmes and doing basic research.

We will give you training and support to achieve your goals and you'll gain a qualification at the end of it. The schemes ethos is about opportunity and confidence.

You will be paid an apprenticeship wage, however it is important to note that you do need to be aged 16 or over when the apprenticeship starts on the 25th September 2017.

Beth yw prentis?

Mae prentis yn rhywun sy'n dysgu yn ogystal â gweithio.  Gallai eich dyletswyddau amrywio o roi cymorth gweinyddol cyffredinol i dîm cynhyrchu, i archebu offer, trefnu cyfarfodydd, helpu ar raglenni gwahanol a gwneud gwaith ymchwil sylfaenol.

Byddwn yn eich hyfforddi ac yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau a byddwch yn ennill cymhwyster ar y diwedd.  Mae ethos y cynlluniau yn ymwneud â chyfle a hyder.

Byddwch yn cael cyflog prentisiaeth, ond mae'n bwysig nodi bod yn rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn pan fydd y brentisiaeth yn dechrau ar 25 Medi 2017.

__________________________________________________________________________________

 BBC/TP/7193/21625 - Production Apprentice / Prentis Cynhyrchu

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Production-Apprentice-Prentis-Cynhyrchu/21625

 

BBC/TP/7193/21628 - Digital & Marketing Apprentice / Prentis Digidol a Marchnata

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Digital-Marketing-Apprentice-Prentis-Digidol-a-Marchnata/21628

 

BBC/TP/7193/21624 - Sport Apprentice / Prentis Chwaraeon

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Sport-Apprentice-Prentis-Chwaraeon/21624

 

BBC/TP/7193/21623 - Prentis Sgriptiau

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Prentis-Sgriptiau/21623

 

BBC/TP/7193/21556 - Production Runner Apprentice / Prentis Rhedwr Cynyrchiadau

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Production-Runner-Apprentice-Prentis-Rhedwr-Cynyrchiadau/21557

 

BBC/TP/7193/21554 - Post-Production Apprentice / Prentis Ôl-gynhyrchu

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/PostProduction-Apprentice-Prentis-lgynhyrchu/21555

 

BBC/TP/7193/21552 - Grip Apprentice / Prentis Grip

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Grip-Apprentice-Prentis-Grip/21552

 

BBC/TP/7193/21551 - Costume Apprentice / Prentis Gwisgoedd

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Costume-Apprentice-Prentis-Gwisgoedd/21551

 

BBC/TP/7193/21522 - Art Department Apprentice / Prentis yn yr Adran Gelf

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Art-Department-Apprentice-Prentis-yn-yr-Adran-Gelf/21524

 

BBC/TP/7193/21458 - Radio Wales Production Apprentice / Prentis Cynhyrchu Radio Wales

http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Radio-Wales-Production-Apprentice-Prentis-Cynhyrchu-Radio-Wales/21458