Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Arolwg barn... a sibrydion

Vaughan Roderick | 17:14, Dydd Llun, 26 Ebrill 2010

wispa203body_pa.jpgMae polau'n bethau prin yng Nghymru. Mae'n werth cael golwg ar rhain felly sef y ffigyrau "rhanbarthol" o arolwg Politics Home/YouGov.

586 yw'r sampl Gymreig. Mae angen pot o halen Môn felly ond dyma'r ffigyrau o gymharu ag wythnos ddiwethaf.

Llafur 43 33(-9)
Ceidwadwyr 21 26 (dim newid)
Dem. Rhyddfrydol 18 26(+11)
Plaid Cymru 13 8(-2)

Mae'r manylion yn fan hyn. Roedd y ffigyrau gwreiddiol ar y gwefan yn anghywir er bod y symudiadau'n gywir. Dyna yw'r rheswm am y croesi allan. Diolch i bawb wnaeth dynnu fy sylw at y newid.

A nawr y sibrydion...

Mae Plaid Cymru yn casglu tystiolaeth bod un o'r pleidiau eraill yn dweud wrth etholwyr nad yw Plaid Cymru yn dymuno derbyn pleidleisiau Saeson. Cyhuddiad difrifol iawn ac anodd i brofi os ca' fi ddweud.

Wrth alw heibio yn estyniad dros dro Tŷ Gwynfor sylwais fod arwyddion ac enwau etholaethau arnynt ar nifer o ddrysau caeedig. Beth sydd tu ôl i'r drysau hynny? Banciau Ffon? Deunydd glanhau? Does neb yn dweud. Un cwestiwn arall. Llanelli? Oce. Ynys Môn? Oce. Ond Castell Nedd?

Peter_Black_and_Fox.jpgMae pencadlys y Democratiaid Rhyddfrydol "Rhyddid Canolog" mwy neu lai drws nesaf i un Blaid Cymru.

Roedd y lle'n edrych yn reit dawel heddiw er i mi weld postmon yn galw heibio.

O leiaf rwy'n meddwl mai postmon oedd e! Ar y llaw arall gallwn fod yn sicr mai cadno go-iawn sydd yn y llun yma.

SylwadauAnfon sylw

 • 1. Am 18:57 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd David Jones:

  Pa plaid mae plaid cymru yn casglu tystiolaeth amdano??? os mae pleidiau yn dweud gallwn nhw ddim pleidleisio i plaid oherwydd nhw ddim yn derbyn pleidlesau saesneg ydy hwn yn erbyn y gyfraith??

  mae adam price yn sefyll ir plaid blwyddyn nesa neu a ydy plaid yn mynd i ennill neath pwy a wyr

 • 2. Am 19:42 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd Bryn_Teilo:

  Pa un yw'r cadno?

 • 3. Am 20:17 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd Haydn Hughes:

  Ydw i wedi camddeall rhywbeth? Mae'r ffigyrau a wela i ar y wefan yn hollol wahanol sef: Ceid 26 Rhyddf 26 llafur 33 a PC 8.

 • 4. Am 20:36 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd DORIS:

  Mae dy ffigyrau di yn wahanol i'r manylion. Pam?

 • 5. Am 20:39 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd Vaughan Roderick Author Profile Page:

  Na, mi wyt ti'n iawn. Y ffigyrau wnes i rhoi oedd y rhai oedd ar y gwefan yn wreiddiol. Roedd y newidiadau yn gywir ond y ffigyrau pleidleisio yn anghywir, mae'n debyg. Eu camgymeriad nhw, nid fi ond efallai y dylwn i wedi bod yn fwy gofalus. Diolch i ti ac fe wna i newid y post.

 • 6. Am 21:00 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd Harold Street:

  Newydd ddechrau darllen y blog yma. A dwi'n credu y bydd rhaid rhoi'r gorau iddi yn syth bin os na allwch chi wneud rhywbeth ynghylch y llinell agoriadol yna:"David Jones ysgrifennodd" neu "Doris ysgrifennodd" wir.

  All eich pobl dechnegol ddim dysgu'r cyfrifiadur i ddweud "ysgrifennodd David Jones" etc?!

 • 7. Am 21:33 ar 26 Ebrill 2010, ysgrifennodd Vaughan Roderick Author Profile Page:

  Dydw i ddim yn ramadegydd. Fe fyddai "ysgrifennodd XXXX" yn well ac fe wna i wneud y pwynt i'r bobol berthnasol. Yn sicr mae'r drefn eiriau'n anarferol. Dydw i ddim yn sicr os ydy hi'n ramadegol anghywir.

 • 8. Am 08:25 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Vaughan Roderick Author Profile Page:

  Harold, Gofynnwch a chwi a gewch!. Fe ddylai sylwadau ymddangos fel "ysgrifennodd xxxx" o hyn ymlaen.

 • 9. Am 09:42 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Hogyn o Rachub:

  Os dylan ni gymryd hwn efo pinsiad o halen, beth am yr arolwg gafwyd wythnos diwethaf? Oedd hwnnw'n fwy dibynadwy neu ydi'r un peth yn wir?

 • 10. Am 10:46 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Vaughan Roderick Author Profile Page:

  Roedd sampl ITV/YouGov yn fwy. Mae angen yr un pot o halen i ffigyrau Politics Home wythnos ddiwethaf.

 • 11. Am 12:04 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Clebryn:

  A yw'r sibrydion dwi'n glywed o Sir Drefaldwyn yn wir tybed?

  Mae sawl ffynhonnell wedi awgrymu fod Heledd Fychan yn rhedeg yn ail cryf iawn yn yr etholaeth, a fod pleidlais Lembo druan ar chwal. Mae ffynonellau o'r blaid geidwadol wedi awgrymu fod pleidlais Glyn Davies yn cadw'n gyson.

  Mae ffynhonnell dibynadwy arall wedi awgrymu fod Aberconwy y tu hwnt i gyrraedd Plaid eleni, ac mae Guto Bebb eith a hi. O ganlyniad mae disgwyl i'r blaid dynnu adnoddau allan o Aberconwy yr wythnos hon, a sianelu ei holl ymdrechion ar Geredigion.

 • 12. Am 14:17 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Tywysoges:

  11. Clebryn - dwi'n amau fod yr hyn ti'n ddweud am Aberconwy'n wir. Clywed pethau cadarnhaol tu hwnt am ymgyrch Phil Edwards. Ti'n sicr yn iawn i awgrymu mai ras dau geffyl rhwng Plaid Cymru a'r Toriaid yw hi er hynny.....

 • 13. Am 15:33 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Hogyn o Rachub:

  Dwi hefyd wedi clywed bod y Blaid yn ffyddiog yn Aberconwy, ond debyg bod Ceredigion yn darged nid yn unig mwy cyrraeddadwy, ond pwysicach, i Blaid Cymru, felly byddai'n gwneud synnwyr dargyfeirio adnoddau os taw dyma'r sefyllfa. Ond os ydi hyn yr wyt yn ei ddweud yn wir, mae'n siomedig bod y Blaid yn ildio Aberconwy, ond mae hefyd yn awgrymu'n gryf efallai nad ydi'r Blaid yn hyderus iawn yng Ngheredigion chwaith a bod wir angen yr adnoddau ychwanegol arni yn yr etholaeth.

 • 14. Am 16:55 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Clebryn:

  Does dim dwywaith mae twf yng nghefnogaeth genedlaethol y LibDems sydd wedi annog Plaid Cymru i ail-gyfeirio adnoddau prin i Geredigion. Ar ol sgwrsio a nifer o aelodau gwerin gwlad yn rali'r blaid yn Aberystwyth ddydd sadwrn, fe ddes i ar draws nifer o aelodau oedd yn synhwyro mae ras Mark Williams oedd hi i golli.

  Mi ydw i'n synnu fod Plaid am dynnu adnoddau o Aberconwy. Ar bapur fe ddylia'r etholaeth hon fod o fewn cyrraedd i Blaid Cymru. Mae Phil yn ymgeisydd heb ei ail. Ond, i ategu at yr hyn ddwedes i yn gynharach, fy nealltwriaeth i o sawl ffynhonnell dibynadwy mae Guto Bebb sydd am fynd a'r sedd yma ar Fai'r 6ed.

  Mae Llanelli yn stori arall serch hynny...!

 • 15. Am 17:40 ar 27 Ebrill 2010, ysgrifennodd Griff:

  Wedi cael e-bost gan Plaid heddiw yn gofyn i aeloda ar draws Cymru i ddod draw i Aberconwy i gynnig awr neu ddwy o gymorth i ymgyrch Phil.

  Ddim yn swnio fel ildio i mi.

 • 16. Am 20:51 ar 28 Ebrill 2010, ysgrifennodd Mabon:

  Wedi bod draw i Aberconwy ambell i waith, ac mae'r ymateb i ymgyrch Phil Edwards yn hynod, hynod o bositif!

  Mae'r bleidlais Lafur ar chwal gyda hen Lafur yn dod drosodd i'r Blaid; ar y llaw arall mae nifer o geidwadwyr traddodiadol yr wyf fi wedi siarad a nhw ar y stepen drws yn gefnogol i Phil Edwards hefyd!

  Gyda Paddy Power yn cynnig 5/1 ar Phil Edwards, mae'n sicr yn werth bet fach!

  Does dim tystiolaeth chwaith fod y Blaid yn tynnu adnoddau oddi yno - rodd criw cadarn allan yn canfasio yno ddoe.

  Ynghylch Ceredigion, gyda bod Llafur a'r Toris wedi cyrraedd eu hisafswm tebygol o bleidleiswyr yn 2005, a chyda thwf tebygol ym mhleidlais y toris eleni, o ble y mae'r Libs am gael y nifer angenrheidiol i ennill y tro yma?

  Mae gan y Blaid ymgeisydd pen i gamp yno sydd a rhwydwaith eang o gefnogwyr ar hyd y sir. er gwaethaf cefnogaeth y cyfryngau torfol i'r Libs a'r ddwy blaid arall, mae gobeithion y Blaid yn gryf iawn yng Ngheredigion!

 • 17. Am 07:55 ar 29 Ebrill 2010, ysgrifennodd Adferwr:

  Cytunaf fod pleidlais y Toriaid a Llafur yn debyg o fod yn wan yng Ngheredigion. Yr oeddwn yn rali Plaid Cymru yn Aberystwyth ddydd Sadwrn .
  Rali ardderchog -ond- o ystyried y 'trymion' go iawn oedd yn siarad , eithaf siomedig oedd y nifer. Mae llawer mwy o sticeri ayb Rhyddfrydwyr y tro hyn. Credaf y bydd yr wythnos olaf yn frwydyr chwerw iawn , dim ots beth a ddigwydd. Drwy gyd-ddigwyddiad, sarhawyd cenedlaetholdeb drwy roi graffiti ar ben graffiti eiconig 'Cofiwch Dryweryn ' . Ofnaf y bydd y graffiti newydd yn fwy dealladwy i drwch pobl yr ardal yma.

 • 18. Am 11:22 ar 29 Ebrill 2010, ysgrifennodd Harold Street:

  Diddorol yw'r sylw bod cefnogwyr hen lafur yn mynd drosodd i Blaid Cymru.

  SO Davies oedd fy AS cynta i, a wi'n meddwl amdano yn aml fel patrwm o'r math o gynrychiolwyr y mae arnon ni eu hangen. Cawr o sosialydd a Chymro ac un digon annibynnol ei farn a digon agored i gyd-ymgyrchu â phleidiau eraill.

  Mae'n drueni dros gefnogwyr Llafur sy wedi cael eu cymryd yn ganiataol a'u siomi ers cenedlaethau. Mae angen cnoco pennau arweinwyr Hen Lafur Cymru a Phlaid Cymru at ei gilydd i gydweithio'n well ac atal pleidiau'r aden dde - sef Llafur Newydd, y Toris a'r Rhyddfrydwyr.

 • 19. Am 13:46 ar 29 Ebrill 2010, ysgrifennodd Adferwr:

  Yn nifri calon, faint o ' Hen Lafur ' sydd ar ol ???
  Y rhain oedd y deinasoriaid twyllodrus, gwrth-Gymreig a wnaeth dagu'r cymoedd am hanner canrif. Peidier neb a bod yn hiraethus am y sosialwyr honedig yma. Gwynt teg ar eu hol.

 • 20. Am 08:15 ar 30 Ebrill 2010, ysgrifennodd Harold Street:

  Ond o blith y deinosoriaid y daeth ysgolion Cymraeg Morgannwg, a Gwent wedyn, i fod yn deg.

  Hen Lafur oedd Jim Griffiths, Cledwyn Hughes, Denzil Davies a'u tebyg hefyd, a Ron Davies a Rhodri Morgan wedyn.

  Ond ta beth, am y pleidleiswyr hen Lafur ron i'n meddwl, sy wedi cael eu siomi a'u cymryd yn ganiataol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.