Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Oed yr addewid

Vaughan Roderick | 10:31, Dydd Mercher, 27 Ionawr 2010

steptoe.jpgMae llawer o drafod wedi bod am gymaint o aelodau newydd fydd yn y senedd nesaf. Gyda dros 130 o aelodau eisoes wedi cyhoeddi eu hymddeoliad a nifer o seddi'n debyg o newid dwylo mae'n debyg y bydd o leiaf traean o aelodau'r senedd nesaf yn wynebau newydd. Mae rhestr lawn o'r rhai sy'n ymddeol yn fan hyn.

Heb os mae'r helynt ynghylch treuliauwedi ychwanegu at y niferoedd ac mae'n debyg bod y posibilrwydd o dreulio eu blynyddoedd olaf yn San Steffan ar feinciau'r wrthblaid wedi dylanwadu ar rai aelodau Llafur. Mae wythdeg o aelodau Llafur, bron i chwarter y blaid seneddol yn bwriadu rhoi'r feiolin yn yr atig.

Ond dyma i chi beth diddorol. Mae'n ymddangos bod aelodau Llafur Cymru yn fwy gwydn na'r rheiny y tu hwnt i Glawdd Offa. Hyd yma dim ond pump o'r 29 sydd wedi cyhoeddi eu bod yn ymddeol sef Kim Howells, Martyn Jones, John Smith a Betty ac Alan Williams.

Mae'n ymddangos bod nifer o'r rhai y byddai rhywun wedi disgwyl gweld yn gadael yn bwriadu aros ymlaen. Fe fydd Paul Flynn ac Ann Clwyd yn tynnu am eu hwythdegau erbyn diwedd y senedd nesaf ond dyw hynny ddim wedi darbwyllo'r naill na'r llall i gamu i'r cysgodion. Cofiwch, gall neb wadu bod y ddau yn parhau'n fwy gweithgar ac effeithiol na sawl aelod hanner eu hoed.

Mae penderfyniadau ambell i aelod sydd wedi, neu sydd ar fin, cyrraedd oed pensiwn ac sy'n cynrychioli etholaethau bregus yn fwy rhyfedd.

Ydy pobol fel Julie Morgan a Nick Ainger mewn gwirionedd am gwpla eu gyrfaoedd seneddol trwy golli eu seddi yn hytrach nac ymddeol yn urddasol? Os ydy'r hwch yn mynd trwy'r siop i Lafur gallai Alun Michael a Martin Caton fod mewn sefyllfa debyg.

Pam peidio ymddeol felly?

Mae'n ymddangos bod 'na ddau reswm ac mae'r ddau yn rhai digon anrhydeddus. Y cyntaf yw cred syml yr aelodau bod ganddyn nhw ragor i gyfrannu. Yr ail ffactor yw eu bod yn synhwyro maen nhw sydd a'r gobaith gorau o gadw'r sedd i Lafur. Mae teyrngarwch i'w plaid ac yn fwyaf arbennig teyrngarwch i'w gweithwyr lleol yn gymhelliad pwysig i rai.

Mae'n werth crybwyll dau enw arall wrth fynd heibio sef Paul Murphy a Don Touhig. Mae'r ddau yn eu chwedegau cynnar a theg yw synhwyro eu bod eisoes wedi mwynhau uchafbwyntiau eu gyrfaoedd. Roedd rhai yn disgwyl y byddai'r naill, y llall neu'r ddau yn gadael y Tŷ y tro nesaf. Ond pam ddylen nhw? Mae eu mwyafrifoedd yn gyffyrddus, y bywyd seneddol at eu dant a refferendwm i'w hymladd!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.