Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Cadwa dy blydi chips

Vaughan Roderick | 13:09, Dydd Mawrth, 25 Tachwedd 2008

Mae'r economi yn mynd wyneb i waered. Mae'r banciau yn gofyn am gardod. Mae'r ddyled genedlaethol am fynd trwy'r to. Beth sy'n poeni pobol yn Nhŷ Hywel fwyaf? Mae'r peiriant chips wedi torri.

Nid gwneud pwynt ysgafn ydw i yn fan hyn. Yr hyn sy'n poeni pobol fwyaf yw'r pethau sydd yn digwydd iddyn nhw, eu teuluoedd a'u cyfeillion. Mae'r peiriant chips yn bwysicach na General Motors ac AIG.

Hyd yma dyw'r dirwasgiad ddim wedi cael rhyw lawer o effaith uniongyrchol ar y rhan fwyaf ohonom. Mae gwerth ein tai wedi gostwng- ond mae hynny ond o bwys os ydych chi'n dymuno gwerthu. Mae swyddi wedi eu colli- ond mae'r mwyafrif llethol ohonom ni o hyd mewn gwaith. Yn wir mae'r ffaith bod graddfeydd llog a phrisiau tanwydd wedi gostwng yn golygu bod y rhan fwyaf ohonom a mwy o arian yn ein pocedi nawr na chwe mis yn ôl. Pryder yw'r broblem. Mae pawb yn becso. Ydy'r swydd yn saff? Beth sy'n digwydd os oes rhaid i fi symud?

Ydy cyhoeddiadau'r canghellor yn debyg o leddfu'r pryderon hynny- i'n darbwyllo ni i wario a'r banciau i fenthyg? Fe gawn weld.

Mae Alistair Darling wedi cyflawni un peth. Am y tro cyntaf er pymtheg mlynedd mae 'na agendor sylweddol rhwng polisïau economaidd Llafur a'r Ceidwadwyr- ac mae'r agendor hwnnw'n seiliedig ar y rhaniadau athronyddol traddodiadol rhwng y dde a'r chwith. Gallai hynny fod yn newyddion drwg i'r Ceidwadwyr yng Nghymru.

Yn hanesyddol mae trafferthion economaidd wedi tueddu cryfhau'r gefnogaeth i Lafur yng Nghymru. Mae 'na esboniad digon syml sy'n deillio o strwythur yr economi Gymreig. Mae'r canran ohonom sy'n dibynnu ar y wladwriaeth naill am gyflog neu am fudd-daliadau llawer yn uwch nac yw hi yn Lloegr. Yn y gorffennol felly mae toriadau gwariant wedi ein poeni ni'n fwy na chodiadau trethi.

Bues i'n trafod hynny gyda Nick Bourne y bore 'ma. Dyw e ddim yn llwyr anghytuno a'r dadansoddiad hanesyddol- ond mae'n dadlau na fydd yr un peth yn wir y tro hwn. Barn Nick yw na fydd Llafur yn gallu dianc rhag cael ei beio am y trafferthion economaidd a bod y dyddiau lle'r oedd pawb yn encilio i'w llwyth gwleidyddol yn ystod argyfwng wedi dod i ben. Eto, fe gawn weld.

Yn y cyfamser mae gen i gwestiwn. Os ydy'r economi mor wael pam mae'n cymryd wythnos i ddod o hyd i rywun i drwsio peiriant chips?

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.