Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Rhain oedd lliwiau'r enfys

Vaughan Roderick | 11:40, Dydd Iau, 24 Mai 2007


Mae Plaid Cymru newydd gyhoeddi'r cytundeb tair plaid arfaethedig "Cytundeb Cymru Gyfan"/ Dyma rai o'r prif bwyntiau.

Adeiladu'r Genedl

Refferendwm ar bwerau deddfwriaethol i'r cynulliad.
Ymladd dros bwerau i'r cynulliad mewn meysydd ychwanegol gan gynnwys ynni a thrafnidiaeth
Comisiwn annibynnol ar fformiwla Barnett
Refferendwm ar gynrychiolaeth gyfrannol mewn etholiadau lleol
Deddf Iaith Newydd
Theatr Genedlaethol Saesneg ac Oriel Genedlaethol i Gymru
Strategaeth addysg Gymraeg cenedlaethol gan gynnwys Coleg Ffederal Cymraeg


Economi Fentrus

Ymestyn y cynllun cymorth trethi busnes i Gymru gyfan
Blaenoriaeth i gwmnïau lleol mewn cytundebau cyhoeddus
Academi Gwyddoniaeth genedlaethol
Dosbarthiadau o 25 neu lai mewn ysgolion cynradd
Cynnydd yn y gwariant ar adeiladau ysgolion
Cynllun Peilot ar liniaduron i ddisgyblion

Byw yn gynaliadwy

Lleihad blynyddol o 3% yn y carbon a gynhyrchir
Corff annibynnol i oruchwylio mesurau o leddfu ar effeithiau newid hinsawdd
20% o drydan o ffynonellau amgen erbyn 2015
Rhaglen gadarn i wella ffyrdd rhwng y De a'r Gogledd

Byw yn iach

Rhoi stop ar gynllun ad-drefnu'r ysbytai
Siartr hawliau cleifion
Adnoddau ychwanegol i addysg gorfforol a nyrs ym mhob Ysgol Uwchradd
Cynllun peilot canolfannau "Byw yn iach"

Cyfiawnder Cymdeithasol

Sicrhâi llety dros dro digonol i'r digartref
Grantiau i bobol yn prynu tŷ am y tro cyntaf
Buddsoddiad sylweddol mewn tai fforddiadwy
Rhyddhau tir i godi tai yn yr ardaloedd gwledig
Gofal plant fforddiadwy ar gael i bawb
Disgownt ar drethi cyngor i bensiynwyr

Cymru a'r byd

Cynrychiolaeth i Gymru ar gyrff rhyngwladol
Gwell cynrychiolaeth i Gymru ym Mrwsel

SylwadauAnfon sylw

 • 1. Am 12:16 ar 24 Mai 2007, ysgrifennodd D. Enw:

  Swnio'n rhaglen wych - a byddai wedi ei gwerhtredu hefyd. Diolch am ddim HMJ a'r 'sosialwyr' sy'n cadw Llafur mewn grym.

  LibDems - cyn-blaid wleidyddol. Amser iddynt ymuno a phleidiau i oedolion.

  Llafur wrth eu bodd heddiw - dyna oeddet chi eisiau Helen, Bethan, Nerys, Leanne a Jill? Dyna oedd canlyniad eich stranc plentynaidd. Heb eich ymddygiad chi mae'n bosib y byddai'r LibDems wedi cefnogi'r Glymblaid. Diolch am gadw'r status quo.

  Awgrymaf fod 4 Plaid yn ymuno a'r LibDems - maen't ofn cyfrifoldeb. Wrth gwrs, galle 3 ohonynt sefyll lawr a gadael y person nesa ar y rhestr i gymryd eu lle a gwneud penderyfniadau dros Gymru a rhai fyddai wedi torri asgwrn cefn rheolaeth Lalfur ar Gymru.

  Diwrnod trist iawn.

 • 2. Am 12:36 ar 24 Mai 2007, ysgrifennodd Guto:

  Edrych fel carbon copi o faniffesto Plaid i fi!

  Mi fysa hwnna wedi bod yn ddel arbennig i'r Blaid ac yn ddel arbennig i Gymru. Dim golwg o'r Blaid yn gwerthu ei henaid i'r dde, ma hwnna'n gytundeb llawer mwy "chwith" na maniffesto Llafur!

  Vote Plaid, Get Plaid (if it wasn't for those pesky Libs!)

 • 3. Am 12:42 ar 24 Mai 2007, ysgrifennodd Helen Smith:

  Ie wir - swnio'n rhaglen wych ar y wyneb ond, o gofio gwahanol liwiau'r glymblaid, rwy'n dal i amau'n gryf y byddai rhai aelodau oddi mewn i'r enfys wedi ceisio cefnu ar rai o'r polisïau hyn ar ôl dod i rym, o gofio union gyfansoddiad yr enfys.

  Buasai'n sefyllfa hollol wahanol pe bai PC, dyweder, wedi ennill 18 o seddau, y Torïaid 8 a'r D.Rh. 6 neu 7. Y pryd hynny, buasai PC yn blaid fwyafrifol o fewn y glymblaid, ac felly â mwy o ddylanwad yn ymarferol ar lawr y Senedd.

  Yn y sefyllfa sydd ohoni, rwy'n dal i ddweud y gallai'r Blaid geisio o'r newydd ddod i gytundeb â'r Blaid Lafur er mwyn gwthio rhai polisïau blaengar drwodd. Mae gormod i'w golli fel arall.

 • 4. Am 12:58 ar 24 Mai 2007, ysgrifennodd N Byd:

  Lol llwyr D Enw.

  Er gwell neu er gwaeth, Llafur enillodd y nifer uchaf o seddi yn yr etholiad ac wrth gwrs nhw felly ddylai arwain Llywodraeth y Cynulliad. Brysied y dydd y bydd Plaid Cymru'n ennill mwyafrif y seddi, ac mai ni fydd yn arwain - a hynny oherwydd mai dyna ddymuniad mwyafrif pobl Cymru.

  Beth fyddai'n hymateb ni wedi bod petai y pleidiau eraill wedi gangio i rwystro Alex Salmond rhag dod yn Brif Weinidog yr Alban er mai ef oedd wedi ennill nifer fwyaf y seddi?

  Rwyf wedi ymgyrchu'n galed dros Blaid Cymru ers degawdau er mwyn ennill annibyniaeth/hunan-lywodraeth lawn be bynnag y gelwch chi o i Gymru. Ond roedd beth oedd arweinwyr y Blaid yn y Bae yn bwriadu'i wneud yn sylfaenol anonest, a diolch i Helen a'r Aelodau eraill yno am roi arweiniad mor gadarn. Sôn am lywodaeth sefydlog wir - un bleidlais gan un aelod o'r Dem Rhyddion yn ddigon i ddangos gymaint o siop siafins oedd yr holl beth.

 • 5. Am 13:47 ar 24 Mai 2007, ysgrifennodd Pads:

  Dw i'n gutted fod y gytundeb 'na ddim yn mynd i gael ei gwireddu.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.