Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Mwy o'r Mosg

Vaughan Roderick | 09:23, Dydd Sul, 29 Ebrill 2007

Soniais ychydig wythnosau nol fy mod yn bwriadu gwneud tipyn o waith ymchwil ar hanes Islam yng Nghymru ar ôl yr etholiad. Cysylltodd Grahame Davies a fi i adael i fi wybod ei fod eisoes wedi cychwyn ar brosiect tebyg.

Dwi'n hynod o falch. Ceisio llenwi bwlch oedd y bwriad nid dod o hyd i rywbeth i wneud. O farnu o'i lyfr ar Iddewiaeth yng Nghymru fe fydd Grahame yn gwneud gwaith llawer mwy trylwyr na fyswn i wedi ei gyflawni. Dwi'n edrych ymlaen at ddarllen gwaith Grahame ond yn y cyfamser dyma bum ffaith ddiddorol am Islam a Chymru.

1. Mae darn arian a fathwyd gan y Brenin Offa (yr un a gododd y clawdd) a'r gyffes ffydd Fwslimaidd arni. Mae i'w gweld yn yr Amgueddfa Brydeinig.
2. Y cofnod cyntaf o addoldy Mwslemaidd ym Mhrydain yw'r un yn Stryd Glynrhondda yng Nghaerdydd yn 1860.
3. Credir mai "al salam" oedd y papur newydd Arabaidd cyntaf i'w gyhoeddi ym Mhrydain. Roedd ei swyddfeydd yn Peel Street, nid nepell o adeilad y senedd yng Nghaerdydd
4. Ar ôl i Mosg Caerdydd cael ei fomio yn ystod yr ail rhyfel byd symudodd yr addoli i ystafell gefn y "Cairo Cafe". Perchnoges y Cairo Cafe oedd Olive Salaman, Cymraes o Rymni gafodd ei hysgymuno o'r capel a chan ei theulu am briodi Moslem. Mae ei mab Taffy Salaman yn un o hyfforddwyr ceffylau rasio amlycaf Prydain.
5. Dim ond pedwar cynghorydd sir Mwslemaidd sy' 'na yng Nghymru; tri o Blaid Cymru ac un o'r Democratiaid Rhyddfrydol

SylwadauAnfon sylw

 • 1. Am 01:19 ar 30 Ebrill 2007, ysgrifennodd Rhys Llwyd:

  Diddorol yn wir! Dwi'n rhoi darlith ar y testun 'Crefydd yn gwahanu - plaid yn uno' (ddim yn siwr os dwi am roi 'P' fawr yntae 'p' fach iddo eto!) ar Fai y 9fed yn Aberystwyth. Trafod y ddiwinyddiaerth tu ol i gyd-weithio ar faterion gwleidyddol/cymdeithasol gyda pobl nad sydd o'r un ffydd a chi yn arbennig felly nawr fod yna Foslemiaid yn ymgeiswyr ac yn aelodau etholedig yn enw Plaid Cymru, plaid a oedd a rhin Gristnogol ar un adeg ac mae rhan helaeth o'i haelodau traddodiadol/llawr gwlad yn gweld pwysigrwydd i hynny o hyd.

  Yn anffodus dwi ddim yn meddwl cai gyfle i wneud cyfiawnder llawn ar pwnc gan na fyddaf yn dechrau ar y gwaith paratoi tan ar ol y lecsiwn.

  O ran y ddiwinyddiaeth, dydy cyd-weithio a rhywyn o ffydd gwahanol i chi ddim gwahanol i gyd-weithio gydag atheist (neu Dawkiniaid fel dwi'n eu galw bellach) ar fater gwleidyddol. Felly os ydy Cristion yn medru canfasio mewn tim gyda Iolo ap Gwyn ni wela i broblem gyda canfasio ochr yn ochr a Mohammed Islam, cynghorydd y Blaid yn Riverside. Credaf fod mwy yn gyffredin gan Bleidiwr o Gristion a Pleidiwr o Foslem nag sydd gan Bleidiwr o Gristion a Pleidiwr o Dawkiniad yn gyffredin; megis y cysyniad o Dduw a'r sffer ysbrydol - cysyniad o sancteiddrwydd bywyd, deddfau moesol metaffisegol etc...

  Ond dwi'n teimlo mod i angen deall y peth yn fwy o safbwynt y Moslem. Fe anfonesi rai cwestiynau dros e-bost i Mohammed rai wythnosau yn ol ac fe gytunodd i ateb mewn theori ond dwi dal heb glywed yn ol. Dyma oedd fy nghwestiynau - o edrych drostynt eto maen nhw braidd yn direct!

  "1. What ‘type’ of Muslim are you?
  [As I understand there is two types, i.) one is ‘Islam’ being an Arabic noun meaning to one who surrenders him- or herself to God as revealed through the message and life of hir Prophet, Muhammad. Or ii.) the secondary meaning to ‘Muslim’ – a Muslim is one born to a Muslim father who takes on his or her parent’s confessional identity without necessarily subscribing to the beliefs and practices of the faith, just as a Jew may define him- or herself as ‘Jewish’ without observing the Halacha.]

  2. Why did you choose to join Plaid Cymru?

  3. As a Muslim do you face any moral dilemmas with the idea of working within an institution (Plaid Cymru) which has ‘infidels’ or ‘non-believers’ in it?

  4. Do you fear God, and if so does that make you take politics more seriously (as a God fearing Christian would do) than someone without any faith would do?

  5. Do you think that working with people from other faiths (mainly Christian) is better/easier than working with people of no-faith? – i.e. is there such a thing as a common ground for people of faith to engage on social or political things?

  6. How do you look upon the Shari’a? Do you wish to establish it as a law in Wales and the UK or do you look upon it as a moral code which, adopted to the time and situation, offers some good moral practices that could be introduced to the UK?

  Thanks you very much

  Rhys Llwyd"

  Rhys Llwyd, Aberystwyth

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.