Tagiwyd gyda: Celfyddydau

  Negeseuon (13)

  1. Meuryn y Talwrn

   Aberhafren yn mynd â hi ar ddiwedd cyfres arall o’r Talwrn o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych a'r Meuryn yn rhoi cyfle arbennig i ddarllen rhai o'r perlau na chafodd eu darlledu yn yr ornest.

   Darllen mwy

  2. Meuryn y Talwrn

   Yn yr ornest gyn-derfynol olaf mae'r Meuryn yn ystyried beth sy'n gwneud tîm llwyddiannus ac yn dotio at rai o'r 'cerddi nas darlledwyd' sy'n 'adrodd cyfrolau am gryfder y ddau dîm'. Ond pwy fydd yn ymuno ag Aberhafren yn y rownd derfynol?

   Darllen mwy

  3. Meuryn y Talwrn

   Gornest gwerth aros amdani rhwng y Tir Mawr ac Aberhafren i benderfynu pwy fydd yn y ffeinal gyda'r Meuryn yn dyfarnu 10 marc bedair gwaith.

   Darllen mwy

  4. Cyn enillydd a chyn feirniad Llyfr y Flwyddyn, Jon Gower, sy'n pwyso a mesur enillwyr 2013 a'r wobr sy'n rhoi "hwb creadigol anferth" i awduron.

   Darllen mwy

  5. Meuryn y Talwrn

   Meuryn y Talwrn, Ceri Wyn Jones, yn hel atgofion am ymweliad teuluol ag ardal recordio'r Talwrn yr wythnos hon ac yn cael cwmni enillydd coron Eisteddfod yr Urdd 2013, Guto Dafydd.

   Darllen mwy

  6. Meuryn y Talwrn

   Ffostrasol, y Ffoaduriaid a Thanygroes yn cystadlu yn rhaglen olaf rownd gyntaf gornest y Talwrn a'r Meuryn yn cael cyfle i dynnu coes un o'r capteiniaid am fod yn absennol - yn Eastbourne.

   Darllen mwy

  7. Meuryn y Talwrn

   Gwers ar y gwahaniaeth rhwng cerdd mewn mydr ac odl a cherdd yn y mesurau caeth gan y Meuryn yr wythnos hon ar ôl Talwrn yn Neuadd Ffostrasol.

   Darllen mwy

  8. Meuryn y Talwrn

   'Talwrn difyr dros ben' yn Neuadd Bancffosfelen a Chrwbin a'r Meuryn yn edmygu aelod 90 oed o'r gynulleidfa allai adrodd stribedi o engnlynion ar ei chof.

   Darllen mwy

  9. Meuryn y Talwrn

   Beth sydd mewn enw? Enw'r pentref Crwbin sy'n rhoi gwên ar wyneb y Meuryn yr wythnos hon, hynny ac ambell o'r cerddi sy'n 'weddill' o'r rhaglen gafodd ei darlledu nos Sul 19 Mai, 2013.

   Darllen mwy

  10. Meuryn y Talwrn

   Gornest dda yn Maes-y-waun rhwng timau Penllyn, y Glêr a Hiraethog ond diffyg cerddi 'ychwanegol' yn rhoi cyfle inni glywed am drafferthion y Meuryn gyda'i Sat Nav.

   Darllen mwy