iPlayer Radio What's New?

Tra Bo Dau: Prynhawn i'w drysori!

Dydd Iau 21 Awst 2014, 14:24

Nia Roberts - Cyflwynydd Nia Roberts - Cyflwynydd

Daw "Tra Bo Dau" yr wythnos yma o siop yng Nghwmgiedd.

Dyma'r tro cyntaf imi fod yn y pentre bach ym mhen uchaf Cwm Tawe. Dwi wedi sgwrsio am y lle sawl tro ar Radio Cymru dros y blynyddoedd, yng nghyd destun ffilm Humphrey Jennings o'r 40au "Silent Village". Ond dyma gyrraedd y lle a gweld lladd-dy ar y dde a siop y cigydd ar y chwith.

Dyma leoliad y sgwrs! Hen siop y diweddar gigydd Edward Thomas, Eddie Shinc. Mi roedd o'n dipyn o gymeriad "one off" y cyswllt rhwng y ddau oedd yn disgwyl amdana i.

Felly dyma eistedd rhwng y cownter segur a'r bloc torri cig a dechra sgwrsio efo dau oedd a lle cynnes iawn yn eu calonnau tuag at Eddie a'r siop.

Ed Thomas, Clive Rowlands a Nia Roberts Ed Thomas, Clive Rowlands a Nia Roberts

Dau o feibion enwoca'r ardal, dau sydd wedi gwneud eu marc ar lwyfannau'r byd mewn dau faes gwahanol I'w gilydd - Y Dramodydd a'r Cynhyrchydd / Gyfarwyddwr llwyddiannus a charismataidd Ed Thomas, mab Eddie ac un o arwyr byd y bel hirgron, cyn gapten a hyfforddwr Cymru, Rheolwr y Llewod a chyfaill penna' Eddie, Clive "Top Cat" Rowlands.

Daw'n amlwg fod llwyddiant y ddau a gallu'r ddau i gael y gorau allan o'r bobl sydd o'u cwmpas, wedi'i wreiddio yn yr hyn sydd yn eu clymu, sef cariad at ardal. Ei chymeriad a'i lliw, ei hiwmor, ei gwerthoedd a'i phobl.

Prynhawn i'w drysori! A'r pnawn hwnnw, yn swn y trin a'r trafod, roedd Siop Cigydd Eddie yn fyw unwaith eto.

 

Gwefan: Rhaglen Tra Bo Dau

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 20-31 Awst

Dydd Mercher 20 Awst 2014, 08:47

Nesaf
Blog Alex Jones: O ganu, i actio i gerdded ar ei dwylo!

Dydd Gwener 22 Awst 2014, 12:19

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook