iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Podlediad Pigion i Ddysgwyr - 11 Rhagfyr 2013

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2013, 11:31

 Pigion Pigion

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf


Daf a Caryl - Delme~

hunangofiant - autobiography
dolur iselder - the condition of depression
euogrwydd - guilt
caethiwed - confinement
cwato - cuddio/to hide
cywilydd - shame
andros o ddewr - very brave
addfwyn - gentle
becso - poeni
llysgennad - ambassador

...y cyn chwaraewr rygbi Delme Thomas. Buodd Delme yn chwarae rygbi dros Gymru a thros y Llewod, a fo oedd ein gwestai arbennig ar Dafydd a Caryl fore Mawrth. Mae Delme newydd gyhoeddi ei hunangofiant ac yn y clip cynta 'ma mae o'n sôn am adeg anodd iawn yn ei fywyd, rhywbeth mae o wedi ysgrifennu'n onest iawn amdano yn ei lyfr...

Ifan Evans - y jyngl

yr ail gyfres - the second series
atgofion - recollections
yn dynerach - softer
diflastod - boredom
y gyfrinach fawr - the big secret
perlysiau - herbs
profiad cofiadwy - a memorable experience
moethusrwydd pur - pure luxury
i'r fath raddau - to such an extent
trawsnewid fy mywyd - transform my life

"Delme yn fan'na yn siarad yn ddewr iawn am ei brofiadau. Roedd Delme wrth gwrs yn Lew ar y cae rygbi, ond dw i ddim yn meddwl i'r llew hwnnw erioed fod yn y jyngl, yn wahanol iawn i Sian Lloyd y tywydd. Deg mlynedd yn ôl mi fuodd hi yn y jyngl fel un o'r rhai oedd yn cystadlu yn "I’m a Celebrity Get me out of here". Wnaeth hi fwynhau'r profiad tybed? Dyma hi'n siarad efo Ifan Evans nos Fawrth diwetha..."

Post Cyntaf - Mandela

arwr - hero
talu teyrnged - to pay tribute
datgymalu ymerodraethau - to dinsintegrate the empires
hiliaeth - racism
terfysgwr - terrorists
y rhyfel oer - the cold war
yn ddieithriad - without exception
maddau - to forgive
chwedlonol - fabled
cyfaddawdu - to compromise

"...ac mi wnaeth y Cymro David Emmanuel yn dda iawn yn y jyngl yn y gyfres ddiwetha yndo? Newyddion mawr yr wythnos wrth gwrs oedd marwolaeth drist Nelson Mandela yn nawdeg pump oed. Roedd yn arwr i filiynau o bobl ar draws y byd, ac ar y Post Cyntaf fore Gwener buodd llawer o bobl yn talu teyrnged iddo. Ar ddiwedd y clip hwn mi gawn ni glywed nifer o bobl wahanol gan gynnwys Barack Obama yn talu teyrnged i'r dyn mawr, ond yn gynta dyma Vaughan Roderick yn sôn amdano Nelson Mandela y gwleidydd yr eicon a'r arwr..."

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 10 Rhagfyr

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2013, 14:23

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 11 Rhagfyr

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2013, 12:24

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook