iPlayer Radio What's New?

Podlediad Pigion Radio Cymru i Ddysgwyr: 18 Rhagfyr 2013

Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2013, 15:42

 Pigion Pigion

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith.

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

Cofio - Sol-ffa 

adeg y rhyfel - wartime
cyhoeddiadau - publications
alaw - melody
anwybodaeth - ignorance
rhaid i mi fanteisio - I must take advantage
dirprwy - deputy
mabolgampwr - athlete
hen nodiant - staff notation
llyffethair - fetter
crap go lew - a fair grasp 

"...faint ohonoch chi tybed gafodd wersi sol-ffa ers talwm? Does dim cymaint yn ei ddysgu'r dyddiau 'ma nag oes? Ond ar hyd y blynyddoedd mi ddysgodd llawer iawn o bobl ddarllen cerddoriaeth drwy'r sol-ffa. Ar Cofio ddydd Sadwrn mi glywon ni sgwrs rhwng John Hardy a Rhys Jones ac Aled Lloyd Davies. Roedd Rhys ac Aled yn hoff iawn o'r sol-ffa ac roedd ganddyn nhw un neu ddau o storiau diddorol i'w dweud amdano..."


Heledd Cynwal - Catrin Finch 

telynores - female harpist
traddodiadau - traditions
Almaeneg - German
noswyl Nadolig - Christmas Eve
cannwyll - candle
ysbrydol - spiritual
tawelu a llonyddu - to chill
gwydd - goose
ymwybodol - aware
cyfuno - to combine

"Wel, mi faswn innau wedi sefyll hefyd o weld y gair 'Coda' ar y copi! Stori dda ynde! Dan ni'n mynd i aros ym myd cerdd rwan ond tro 'ma efo'r delynores enwog Catrin Finch. Ond nid siarad am sol-ffa oedd Catrin efo Heledd Cynwal ddydd Mawrth diwetha, ond am draddodiadau nadolig ei theulu. Dyma i chi flas ar y sgwrs..."


Georgia Ruth - Meic Stevens

casgliad - compilation
torri nhafod - to cut off my tongue
caneuon gwerin - folk songs
y driniaeth - the treatment
pwerus - powerful
gwendid - weakness
ymosodiad ar y corff - an attack on the body
maes brwydro - battleground
chwerthin - laugh
sa i'n gwybod - dw i ddim yn gwybod

"Dw i'n siwr bydd y nadolig hwn yn un arbennig i Meic Stevens ar ôl iddo fo gael gwybod ei fod wedi gwella'n llwyr o gancr. Buodd o'n sgwrsio efo Georgia Ruth nos Iau am ei salwch ac am Dyma’r Ffordd i Fyw, sydd yn gasgliad o recordiau Meic o'r wythdegau. Mae'r casgliad newydd gael ei ryddhau os dach chi'n dal i chwilio am anrheg Nadolig i rywun! Dan ni'n mynd i glywed rhan o'r sgwrs mewn munud, ond tasech chi eisiau clywed rhagor, mae'r sgwrs gyfan i'w chlywed ar wefan C2. "


Dafydd a Caryl - Sion Corn

rhestr - list
cnoi - chew
cwnhingen - rabbit
allwedd hud - secret key
ceirw - reindeer
 

"Ia, llythyr at Sion Corn amdani os dach chi eisiau'r casgliad yna o ganeuon Meic! Ac mi fuodd y dyn ei hun, cofiwch, yn ein stiwdio ni ar Dafydd a Caryl ddydd Mawrth diwetha. A wyddoch chi chi be? Mi gafodd o sgwrs hir ar y ffôn efo Sioned o Aberystwyth. Gobeithio'n wir ynde, y bydd o'n cofio'r holl bethau oedd Sioned yn gofyn amdanyn nhw, yn enwedig gan ei fod wedi cael siocled a lagyr ganddi hi'r llynedd..."

 

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Digwyddiadur Radio Cymru 18 Rhagfyr

Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2013, 10:22

Nesaf
Digwyddiadur Radio Cymru 19 Rhagfyr

Dydd Iau 19 Rhagfyr 2013, 13:54

Ynglŷn â’r blog

Mae Blog Radio Cymru yn cynnwys newyddion, gwybodaeth am raglenni, cyflwynwyr a lluniau.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Podlediadau

Podlediadau Radio Cymru Mae Radio Cymru nawr yn cynnig dewis ehangach o bodlediadau.

Podlediadau Radio Cymru

Dilyn Radio Cymru

Dilynwch BBC Radio Cymru (@bbcradiocymru) ar Twitter neu ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am raglenni a dolenni diddorol.

Radio Cymru ar Twitter

Radio Cymru ar Facebook